Δήμος Λεμεσού

Άνω των €5 εκ. τα έργα της οδού Μισιαούλη και Καβάζογλου στη Λεμεσό

Επαρχία, Λεμεσός
Ανάπλαση της οδού Μισιαούλη και Καβάζογλου είναι ένα από μια σειρά έργων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και στοχεύουν στην ανάπτυξη της δυτικής περιοχής του κέντρου πόλης, αναφέρει η ανακοίνωση του Δήμου.

Τα έργα στην Μισιαούλη – Καβάζογλου – Γιλτίζ έχουν ένα συνολικό προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα €5 εκατομμύρια, και περιλαμβάνουν τα εξής:

• Ανακατασκευάζεται το οδόστρωμα και τα πεζοδρόμια, γίνονται πέραν των 20 διαβάσεων πεζών, νέα φώτα τροχαίας, δημιουργία πλατώ και κυκλικού κόμβου
• Διαμορφώνονται πέραν των 130 παρόδιων χώρων στάθμευσης και 24 παρόδιων οργανωμένων χώρων στάθμευσης
• Δημιουργείται διαδρομή για ποδηλατιστές η οποία θα συνδέεται με το παραλιακό δίκτυο ποδηλατοδρόμων.
• Διαμορφώνονται 10 στάσεις λεωφορείων
• Φυτεύονται πέραν των 150 νέων δέντρων, γίνονται νησίδες πρασίνου με πέραν των 5500 θάμνων και αρδευτικό σύστημα.
• Ενισχύεται / Ανακατασκευάζεται το υφιστάμενο σύστημα όμβριων υδάτων – κατασκευάζονται πέραν των 210 φρεατίων
• Δημιουργείται λωρίδα όδευσης τυφλών και ράμπες πρόσβασης ΑμεΑ στις διασταυρώσεις
• Υπογειοποίηση δικτύων κοινής ωφελείας
• Συντήρηση υφιστάμενων και κατασκευή νέας γέφυρας για πεζούς και ποδηλάτες
• Καθιστικοί χώροι με 30 παγκάκια και 50 κάλαθους αχρήστων
• 154 νέες κολώνες οδικού φωτισμού
• Τοποθέτηση τριών ημιυπόγειων κάδων σκυβάλων

Από τα πιο πάνω στοιχεία, συνεχίζει η ανακοίνωση, φαίνεται καθαρά πως το έργο της ανάπλασης της οδού Μισιαούλη και Καβάζογλου προσφέρει μια ανεπανάληπτη ευκαιρία για δημιουργία ενός δρόμου προτύπου τόσο σε σχέση με την βιώσιμη αστική κινητικότητα αλλά και με τη ενίσχυση της εμπορικότητας και την αναβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης στην περιοχή.

Για το σχεδιασμό του έργου εργάστηκαν τόσο οι υπηρεσίες του Δήμου, όσο και άλλες αρμόδιες υπηρεσίες / τμήματα.

Η όλη διαδικασία γίνεται με απόλυτη διαφάνεια και ενημέρωση του κοινού. Συγκεκριμένα έγιναν οκτώ (8) ανοικτές διαβουλεύσεις και συνεδριάσεις με εκπροσώπους και οργανωμένα σύνολα:

1. 04/11/2014: Δημόσια Διαβούλευση για τη Λεμεσό 2020

2. 29/12/2014: Εργαστήρια ιδεών και διαλόγου για τις Βιώσιμες Αστικές Παρεμβάσεις στις Δυτικές Συνοικίες

3. 16/01/2015 & 24/08/2015: Υποβολή σε αρμόδια τμήματα / έγκριση
Πρότασης Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων στις δυτικές συνοικίες του αστικού κέντρου

4. 04/05/2017: Δημόσια Παρουσίαση του εγκεκριμένου ρυθμιστικού σχεδίου

5. 24/07/2017: Συνάντηση / Διαβούλευση Δημάρχου με Ομάδα Πρωτοβουλίας της ΠΟΒΕΚ

6. 31/07/2017: Συνάντηση / Διαβούλευση Δημάρχου με Ομάδα Πρωτοβουλίας της ΠΟΒΕΚ και των περιοίκων

7. 25/09/2017: Συνάντηση με εκπροσώπους Ε.Τ.Ε.Κ. και Περιβαλλοντικών Οργανώσεων.

8. 28/09/2017: Συνάντηση Δημάρχου με τη Συντονιστική Επιτροπή Καταστηματαρχών.

‘’Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι μέσα από τον κύκλο ανοικτών διαβουλεύσεων και συσκέψεων του Δήμου με το κοινό και τους περίοικους, προέκυψαν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις των τεχνικών χαρακτηριστικών του δρόμου.

Ιδιαίτερα πρέπει να αναφερθεί ότι στο επίμαχο ζήτημα των χώρων στάθμευσης, στο αρχικό ρυθμιστικό σχέδιο του δρόμου προβλέπονταν 81 παρόδιοι χώροι στάθμευσης. Πρόσφατα, στο στάδιο ετοιμασίας των κατασκευαστικών σχεδίων άνοιξε νέος κύκλος διαβουλεύσεων με τους εμπλεκομένους, μέσα από τον οποίο έχουν προκύψει 158 χώροι στάθμευσης (134 παρόδιοι και 24 οργανωμένοι).

Είναι σαφέστατα τα αποτελέσματα των δημόσιων διαβουλεύσεων και συζητήσεων. Οι συζητήσεις με στόχο την υιοθέτηση και της τελευταίας υλοποιήσιμης ιδέας που θα βελτιώνει το έργο θα συνεχιστούν μέχρι και το τελικό στάδιο των κατασκευαστικών έργων. Είναι επίσης αυτονόητο ότι ο Δήμος αναλαμβάνει την υποχρέωση να πράξει κάθε τι δυνατόν ώστε να διασφαλιστεί ο ελάχιστος επηρεασμός των περιοίκων από τα κατασκευαστικά έργα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι ομόφωνο στην άποψη ότι το έργο της ανάπλασης της οδού Μισιαούλη και Καβάζογλου είναι έργο που εξυπηρετεί κατά τον καλύτερο τρόπο τόσο τους κατοίκους και εμπορευόμενους της περιοχής όσο και την ευρύτερη αναβάθμιση της πόλης μας. Με κάθε σεβασμό προς την οποιαδήποτε διαφορετική άποψη, θεωρούμε πως η μεγάλη πλειοψηφία των συμπολιτών μας έχει αγκαλιάσει το έργο.’’

Τέλος, ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο, προσθέτει η ανακοίνωση, δεν είναι σε αντιπαράθεση με τις οποιουσδήποτε ομάδες πολιτών. ‘’Αντίθετα, δεν θα σταματήσουμε το διάλογο και τη διαβούλευση με τον οποιοδήποτε συμπολίτη μας ο οποίος καλόπιστα και δημιουργικά έχει την οποιαδήποτε εισήγηση που εξυπηρετεί το κοινό καλό της Λεμεσού.’’

About author / Aftodioikisi