Έρχονται οι ‘’κοινωνικές επιχειρήσεις’’ στην Κύπρο

Δημιουργία θέσεων εργασίας, μείωση κοινωνικού αποκλεισμού ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου με κοινωνική διάσταση και πρόσφορο έδαφος για κοινωνική καινοτομία, είναι η θετική συνεισφορά που θα προσθέσει στην κυπριακή οικονομία η εισαγωγή της εναλλακτικής μορφής επιχειρηματικότητας που ονομάζεται «κοινωνική επιχείρηση».

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του ΓΤΠ, αυτό υπέδειξε, μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνος Πετρίδης στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε για παρουσίαση του νομοσχεδίου για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, την Πέμπτη 11 Ιανουαρίου 2018, στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.

Η ιδέα της «κοινωνικής επιχείρησης», δηλαδή της δημιουργίας ενός οργανισμού που ασχολείται με την παροχή αγαθών και υπηρεσιών στην αγορά, εξυπηρετώντας συγκεκριμένους κοινωνικούς ή περιβαλλοντικούς στόχους, αποτελεί έναν νέο τρόπο επιχειρηματικής δραστηριότητας, που εδράζεται σε τρεις πυλώνες: στην κοινωνική διάσταση που επιτρέπει την επιχειρηματικότητα για κοινωνικό σκοπό, στην επιχειρηματική διάσταση που διαλαμβάνει την οικονομική δραστηριότητα και σε ένα μοντέλο διοίκησης, το οποίο θέτει περιορισμό στη διανομή κερδών και περιουσιακών στοιχείων.

Οι κοινωνικές επιχειρήσεις θα διαχωρίζονται σε κοινωνικές επιχειρήσεις γενικού σκοπού και σε κοινωνικές επιχειρήσεις ένταξης.

Πρώτιστος σκοπός λειτουργίας της κοινωνικής επιχείρησης γενικού σκοπού θα είναι η κοινωνική αποστολή μέσω της προώθησης θετικών κοινωνικών ή/και περιβαλλοντικών δράσεων, με γνώμονα το συμφέρον της κοινωνίας.
Πρώτιστος σκοπός λειτουργίας της κοινωνική επιχείρησης ένταξης θα είναι η κοινωνική αποστολή μέσω της εργοδότησης 40% κατ’ ελάχιστον του εργατικού δυναμικού της επιχείρησης ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

Ενδεικτικά, αναφέρετε πως οι κοινωνικές επιχειρήσεις στην ΕΕ, που αποτελούν έναν νέο τρόπο επιχειρηματικής δραστηριότητας, εκπροσωπούν το 10% του ΑΕΠ, εργοδοτούν πέραν των 11 εκ. εργαζομένων – αριθμός που αντιστοιχεί στο 6% της εργοδότησης στην ΕΕ –, με έναν στους τέσσερις νέους επιχειρηματίες στην ΕΕ να είναι «κοινωνικός επιχειρηματίας» και με τα ποσοστά επιβίωσης των κοινωνικών νεοφυών επιχειρήσεων (start ups) να είναι διπλάσια από τα συμβατικά.

Για εισαγωγή στην Κύπρο της εν λόγω καινοτομίας, η οποία φέρει προϋπολογισμό ύψους 3,1 εκ. ευρώ και είναι χρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Υπουργείο Εσωτερικών ετοίμασε σχετικό νομοσχέδιο, το οποίο έλαβε την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου κατά τη συνεδρία του στις 9 Ιανουαρίου 2018, ενώ σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο εκπονήθηκε «Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα», του οποίου η υλοποίηση των πολιτικών και δράσεων φέρουν χρονικό ορίζοντα το 2020.

Σκοπός των άνωθεν είναι η ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας, η οποία θα κατοχυρώνεται από νομικό πλαίσιο, θα προσφέρει ενίσχυση της πρόσβασης σε χρηματοδότητη, και θα εδραιώνει κουλτούρα κοινωνικής επιχειρηματικότητας και αναγνωρισιμότητα.

Το νομοσχέδιο για την κοινωνική επιχειρηματικότητα αποτέλεσε προϊόν διαβούλευσης με φορείς και κοινωνικούς εταίρους, που ξεκίνησε το 2016. Η συζήτησή του στη Βουλή των Αντιπροσώπων έχει οριστεί για τον Απρίλιο 2018.
Κατά τη συνέντευξη Τύπου έγινε πρόσθετα παρουσίαση του Σχεδίου Δράσης, όπως και παρουσίαση από την Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα.

ΓΤΠ

In the news
Load More