Ακατάλληλα παιχνίδια εντόπισε η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

παιχνίδια φωτογραφία αρχείου
Reading Time: 1 minute

Μια περίπτωση με επικίνδυνα παιγνίδια στην αγορά τα οποία αποσύρθηκαν και άλλες πέντε περιπτώσεις με παιγνίδια που δεν πληρούσαν τις πρόνοιες της νομοθεσίας εντόπισε σε ελέγχους της η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή.

Όπως αναφέρει η Υπηρεσία, με την ευκαιρία των εορτών του Πάσχα και έχοντας ως γνώμονα την προώθηση της ασφάλειας των παιδιών, πραγματοποιήθηκε την περίοδο 10/4/2019 – 19/4/2019 εκστρατεία ελέγχου και ενημέρωσης για τα παιδικά παιχνίδια.

Δείτε επίσης:  1974: Η Κύπρος θυμάται και τιμά (Ιστορικό)

Η εκστρατεία κάλυψε παγκύπρια 91 καταστήματα πώλησης παιχνιδιών, στα οποία πραγματοποιήθηκαν επιτόπιοι έλεγχοι με σκοπό τον εντοπισμό μη συμμορφούμενων και επικίνδυνων παιχνιδιών και τη λήψη των ανάλογων μέτρων.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία, σε μια περίπτωση εντοπίστηκαν παιχνίδια τα οποία κρίθηκαν επικίνδυνα ή μη συμμορφούμενα και αποσύρθηκαν από την αγορά και σε πέντε περιπτώσεις εντοπίστηκαν παιχνίδια τα οποία δεν πληρούσαν τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας και ως εκ τούτου δόθηκαν οδηγίες για διορθωτικές ενέργειες.

Δείτε επίσης:  ΠΑΣΥΞΕ: Μειωμένες κατά 7% οι προκρατήσεις στα ξενοδοχεία της Πάφου

Περαιτέρω, σε άλλες 14 περιπτώσεις έγιναν γραπτές συστάσεις στους οικονομικούς φορείς. Τα παιχνίδια που έχουν αποσυρθεί από την αγορά φαίνονται στην επόμενη σελίδα.

Σημειώνεται ότι η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, θα συνεχίσει να πραγματοποιεί ελέγχους σε καταστήματα πώλησης παιχνιδιών στα πλαίσια των καθημερινών επιθεωρήσεων και να ενημερώνει για τυχόν παιχνίδια που εμπεριέχουν κινδύνους και αποσύρονται.

In the news
Load More