Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης αυτοδιοίκηση

Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης – Δήμαρχος Λευκωσίας