Νίκος Νικολαΐδης

Νίκος Νικολαΐδης – Δήμαρχος Λεμεσού