Χάρης Τρίκκης

Χάρης Τρίκκης – Δημοτικός Σύμβουλος Λεμεσού