Δείτε το νέο πρόγραμμα συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών στους Δήμους Λεμεσού και Λευκωσίας

Home, Επαρχία, Λεμεσός

Το νέο πρόγραμμα για τη συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών PMD και Χαρτιού κατά τη χριστουγεννιάτικη Περίοδο 2016-2017.

 

About author / AUTODIOIKISI TEAM