Δείτε το νέο πρόγραμμα συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών στους Δήμους Λεμεσού και Λευκωσίας

Reading Time: 1 minute

Το νέο πρόγραμμα για τη συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών PMD και Χαρτιού κατά τη χριστουγεννιάτικη Περίοδο 2016-2017.

 

In the news
Load More