Δωρεάν στάθμευση υβριδικών/ηλεκτρικών οχημάτων στο Δήμο Λευκωσίας

Δωρεάν στάθμευση υβριδικών/ηλεκτρικών οχημάτων
Ο Δήμος Λευκωσίας σε ανακοίνωση αναφέρει ότι, το Δημοτικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρία του ημερομηνίας 16 Νοεμβρίου 2017, αποφάσισε ανανέωση του μέτρου παραχώρησης κάρτας δωρεάν στάθμευσης υβριδικών/ηλεκτρικών οχημάτων, σε κάτοικους, εργαζόμενους και εταιρείες που εδρεύουν εντός των δημοτικών ορίων Λευκωσίας.

Η παραχώρηση δωρεάν στάθμευσης θα ισχύει για την περίοδο 1η Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2018 σε όλους τους Δημοτικούς Χώρους στάθμευσης (όχι στα παρκόμετρα και στον χώρο στάθμευσης της οδού Σόλωνος).

Για την έκδοση της σχετικής κάρτας, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν στον Δήμο Λευκωσίας τα ακόλουθα πιστοποιητικά:

1. Αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας υβριδικού/ηλεκτρικού οχήματος, στο όνομα του αιτητή

2. Σε περίπτωση κάτοικου Λευκωσίας – Απόδειξη λογαριασμού κοινής ωφελείας στο όνομα του αιτητή, με διεύθυνση εντός των δημοτικών ορίων Λευκωσίας

3. Σε περίπτωση εργαζόμενου – Βεβαίωση εταιρείας (α) ότι εργοδοτεί τον αιτητή και (β) ότι τα γραφεία της βρίσκονται εντός των δημοτικών ορίων Λευκωσίας

4. Σε περίπτωση εταιρείας – Αντίγραφο λογαριασμού σκυβάλων ή φορολογίας επαγγελματικού υποστατικού από το Δημαρχείο Λευκωσίας

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έκδοση καρτών δωρεάν στάθμευσης υβριδικών/ηλεκτρικών αυτοκινήτων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κ. Κατερίνα Ανδρέου, στο 22797216.

In the news
Load More