Η δημιουργία ενός πράσινου δικτύου ο στόχος της Λευκωσίας στο έργο Connecting Nature

Reading Time: 3 minutes

Το να ζεις σε μια πόλη που σέβεται τη φύση και το πράσινο, είναι ένας σημαντικός παράγοντας ποιότητας ζωής σύμφωνα με το έργο CONNECTING NATURE στο οποίο συμμετέχουν 29 εταίροι από 16 ευρωπαϊκές χώρες ανάμεσα στις οποίες και η Κύπρος με τη Λευκωσία.

Το έργο, εγκρίθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon 2020, την προγραμματική περίοδο 2014–2020. Αποτελεί έργο μεγαλεπήβολο με προϋπολογισμό ύψους 13 εκατομμύριων ευρώ. Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας (ΑΝΕΛ) συμμετέχει ως μοναδικός εταίρος από την Κύπρο, γεγονός που αποτελεί τεράστια επιτυχία καθώς η χώρα εκπροσωπείται σε έργο τέτοιας εμβέλειας και σημασίας. Γενικός στόχος του έργου είναι η Ευρώπη να εξασφαλίσει ηγετική θέση, σε παγκόσμια κλίμακα, στους τομείς της καινοτομίας και της εφαρμογής λύσεων βασισμένων στη φύση.

Ο ειδικός στόχος στην  περίπτωση της Λευκωσίας

Στα πλαίσια του έργου, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας, έθεσε ως ειδικό στόχο την δημιουργία ενός πράσινου δικτύου (το οποίο θα περιλαμβάνει υφιστάμενους και προτεινόμενους/προγραμματιζόμενους χώρους πρασίνου, πάρκα και ελεύθερους δημόσιους χώρους) σε επίπεδο επαρχίας, έχοντας ως πυρήνα το Εθνικό Δασικό Πάρκο της Αθαλάσσας και άλλες υφιστάμενες ή προγραμματιζόμενες «Λύσεις βασισμένες στη φύση» (πχ. Γραμμικό Πάρκο Πεδιαίου, Πάρκο Ακαδημίας, Πάρκο Αγίου Δημητρίου και Ακροπόλεως, προγραμματιζόμενα Πάρκα Κακκαρίστρας και Παλλουρόκαμπου στα Λατσιά, Δάσος Λουρκά στο Γέρι κα).  Το προτεινόμενο πράσινο δίκτυο θα συνδέεται με ολοκληρωμένο δίκτυο πεζόδρομων και ποδηλατοδρόμων βασισμένο στο υφιστάμενο σχέδιο κινητικότητας.

Ο σχεδιασμός των προτεινόμενων παρεμβάσεων θα πραγματοποιηθεί, έπειτα από σειρά συναντήσεων με τα εμπλεκόμενα μέρη, από την υπεύθυνη έργου, Πολεοδόμο Μηχανικό κα Ελένη Μαλεκκίδου, στέλεχος της Αναπτυξιακής Εταιρείας Λευκωσίας.  Ενεργή συμμετοχή και ουσιαστική συνεισφορά στο έργο έχουν μεταξύ άλλων το Τμήμα Δασών, μέσω του Δασικού Λειτουργού 1ης Τάξης κύριου Γλαύκου Κυριακου, οι Δήμοι-Μέλη της Αναπτυξιακής Εταιρείας Λευκωσίας και άλλοι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς.

Δείτε επίσης:  Νέο πολυμηχάνημα στο στόλο του Δήμου Πάφου

« Meet us at the Forest »

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας, στα πλαίσια του έργου, διοργάνωσε ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο « Meet us at the Forest », την Δευτέρα 28 Ιανουρίου 2019 στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης του Εθνικού Δασικού Πάρκου της Αθαλάσσας. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εταίροι του έργου από το εξωτερικό, ο δήμαρχος Αγλαντζιάς κος Χαράλαμπος Πετρίδης, ο οποίος άνοιξε με χαιρετισμό του την εκδήλωση, ο δήμαρχος Γερίου κος Νεόφυτος Παπαλαζάρου, στελέχη του Υπουργείου Γεωργίας και των τμημάτων του, στελέχη των Δήμων – Μελών της ΑΝΕΛ, εκπρόσωποι των Πανεπιστημίων και άλλοι ιδιώτες.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν, μεταξύ άλλων, το Εθνικό Δασικό Πάρκο της Αθαλάσσας και η σημασία του ως ο κυριότερος πράσινος πνεύμονας της πόλης της Λευκωσίας, το έργο του Τμήματος Δασών,  το περιεχόμενο του έργου Connecting Nature και οι προγραμματιζόμενες ενέργειες στα πλαίσιά αυτού για την πόλη της Λευκωσίας. Τέλος, προβλήθηκε το επίσημο προωθητικό βίντεο του έργου το οποίο μπορείτε να παρακολουθήσετε εδώ, ενώ η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με βόλτα – ξενάγηση στο πάρκο.

«Λύσεις βασισμένες στη φύση»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορίζει ως «Λύσεις βασισμένες στη φύση» τις λύσεις που εμπνεύστηκαν και υποστηρίζονται από τη φύση, οι οποίες αποφέρουν κοινωνικοοικονομικά οφέλη και είναι πιο ανθεκτικές και αποτελεσματικές μακροπρόθεσμα.

Απλά παραδείγματα τέτοιων λύσεων στις πόλεις είναι τα δέντρα σε ανοικτούς χώρους (όπως σε δρόμους, πεζοδρόμια, πλατείες κα), οι πράσινες οροφές και τοίχοι, τα πάρκα και γενικότερα οι περιοχές αστικού πρασίνου. Τέτοιες λύσεις προσφέρουν στο αστικό περιβάλλον μια σειρά σημαντικών οφελών όπως παρεμπόδιση της σκόνης, των τοξινών και του θορύβου, μείωση της υπερθέρμανσης της εκάστοτε περιοχής κα. Παράλληλα, αποτελούν χώρους αναψυχής και ευημερίας των κατοίκων μιας περιοχής αφού αναβαθμίζουν σε πολλά επίπεδα την ποιότητα ζωής τους στο περιβάλλον που ζουν.

Δείτε επίσης:  Ήρθαν τα «έξυπνα» ποδήλατα στο Δήμο Αγλαντζιάς – Απλά και οικονομικά

Τι συμβαίνει στις πόλεις που εφαρμόζουν τέτοιου τύπου παρεμβάσεις ως πολεοδομικό εργαλείο αναβάθμισης των υποβαθμισμένων περιοχών τους;

Οι πολεοδομικές παρεμβάσεις που εφαρμόζουν τέτοιου είδους λύσεις, αποσκοπούν κυρίως στην αστική ανάπλαση, αναγέννηση και ανάπτυξη μιας υποβαθμισμένης, εγκαταλελειμμένης ή περιθωριακής περιοχής. Με την αποκατάσταση και επανάχρηση / εκμετάλλευση κενών και εγκαταλελειμμένων κτιρίων ή εκτάσεων γης δημιουργούνται νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, προωθείται η χρήση καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων που έχουν ως βασικό άξονα τις αρχές της βιωσιμότητας, ενώ οι πόλεις διαμορφώνονται σε (ζωντανά) εργαστήρια καινοτομίας, πειραματισμού, ελέγχου και αξιολόγησης της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας.

Ποια είναι η γενική προσέγγιση υλοποίησης του έργου;

Για την υλοποίηση του γενικού στόχου του έργου, η ομάδα έργου δημιούργησε μια κοινότητα πόλεων η οποία στόχο έχει να προάγει τη γνώση μεταξύ των ομότιμων ομάδων και την ανάπτυξη ικανοτήτωνμεταξύ των προηγμένων πόλεων που έχουν εμπειρία στην παροχή λύσεων βασισμένων στη φύση μεγάλης κλίμακας και των πόλεων που ακολουθούν ταχέως, οι οποίες έχουν μεν την επιθυμία να εφαρμόσουν τέτοιες λύσεις μεγάλης κλίμακας αλλά στερούνται της εμπειρογνωμοσύνης. Όσο αυξάνεται η γνώση και η εμπειρογνωμοσύνη, τόσο η κοινότητα αυτή θα συμπεριλαμβάνει νέα μέλη, τις πόλεις πολλαπλασιαστές.

Ταυτόχρονα, οι εταίροι του έργου θα αναπτύξουν τις απαραίτητες πολιτικές και πρακτικές για αύξηση της ανθεκτικότητας των πόλεων, της καινοτομίας και της διακυβέρνησης χρησιμοποιώντας λύσεις βασισμένες στη φύση. Η προσέγγιση θα είναι ανοιχτή και καινοτόμα, ενισχύοντας την ανάπτυξη συνεργιών μεταξύ των τοπικών κυβερνήσεων, των ΜΜΕ, της ακαδημαϊκής έρευνας και των κοινοτικών εταίρων για την παραγωγή των απαραίτητων εργαλείων και καθοδηγητικού οδηγού για τις πόλεις που επιδιώκουν να υιοθετήσουν και εφαρμόσουν τέτοιου είδους λύσεις σε τοπικό επίπεδο.

 

 

 

In the news
Load More