Η Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων υπέρ της εφαρμογής του ΓεΣΥ

Reading Time: 1 minute

Η Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων, εκπροσωπώντας την πλειοψηφία του προσφυγικού κόσμου της Κύπρου, επιθυμεί να εκφράσει δημόσια τη θέση της αναφορικά με το Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ).

Θεωρούμε ότι το ΓεΣΥ θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής όλων των πολιτών αλλά και κυρίως μεγάλης μερίδας του προσφυγικού κόσμου στον τόπο μας που μέχρι σήμερα είχε πολύ περιορισμένη πρόσβαση στο σύστημα υγείας, λόγω και οικονομικής δυσχέρειας μετά τον εκτοπισμό. Οι πρόσφυγες δεν είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας και έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν τις βέλτιστες υπηρεσίες υγείας στη χώρα τους μέσα από ένα Σύστημα Υγείας που στηρίζεται στην κοινωνική αλληλεγγύη.

Δείτε επίσης:  Ο Δήμος Λευκωσίας στο τελικό συνέδριο ‘’Urban Waste’’

Ως εκ τούτου η Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων τάσσεται ανεπιφύλακτα υπέρ της εφαρμογής του ΓεΣΥ, όπως αυτό έχει ψηφιστεί ομόφωνα από τη Βουλή των Αντιπροσώπων χωρίς επιπλέον καθυστέρηση ή κωλυσιεργία, μέσα στα τεθέντα χρονοδιαγράμματα.

In the news
Load More