Θέσεις ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Reading Time: 2 minutes

Την Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2018 η Παγκύπρια Κλαδική Τοπικής Αυτοδιοίκησης συζήτησε το θέμα με βάση τα σημερινά δεδομένα και αποφάσισε να δημοσιοποιήσει τις θέσεις της, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, σκοπός της ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ είναι να συμβάλει στο δημόσιο διάλογο που αναπτύσσεται.

Αυτούσια η ανακοίνωση

Το Δ.Σ. της ΣΗΔΗΚΕΚ πέραν από την υποχρέωση του να παρεμβαίνει ώστε να διασφαλίζει σε κάθε περίπτωση τα συμφέροντα των εργαζομένων εξέφραζε τις απόψεις του με αποφάσεις, ανακοινώσεις ή και στις συζητήσεις στη Βουλή για το γενικότερο θέμα της Μεταρρύθμισης βασιζόμενο σε Αρχές.
Οι Αρχές στις οποίες βασίστηκε είναι η αναβάθμιση του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η ανάγκη διεύρυνσης των αρμοδιοτήτων της, η εμβάθυνση της Δημοκρατίας και η εγγύτητα στους πολίτες, η οικονομική αυτοτέλεια και η διοικητική ανεξαρτησία. Αυτά επιβάλλουν το συνολικό σχεδιασμό για δημιουργία τέτοιων Οργανισμών με συγκεκριμένη δομή ώστε να εξυπηρετούνται με τον καλύτερο τρόπο οι πιο πάνω Αρχές. Το πρώτο που πρέπει να συμφωνηθεί είναι τα κριτήρια πάνω στα οποία θα κτιστεί ο νέος Χάρτης Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι εισηγήσεις για αυθαίρετες συνενώσεις/μειώσεις Δήμων και δημιουργίας Συμπλεγμάτων Κοινοτήτων χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ύπαρξη γειτονικών Δήμων δεν μας βρίσκουν σύμφωνους. Με βάση αυτά καταθέτουμε δημόσια την πιο κάτω πρόταση.

Να προωθηθεί για ψήφιση το Νομοσχέδιο για την ίδρυση και λειτουργία Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης. Το Κράτος να εξετάσει τις οικονομικές επιπτώσεις για Δήμους και Κοινότητες λόγω της απώλειας της Υδατοπρομήθειας και να δώσει λύσεις.

Δείτε επίσης:  Ένωση Δήμων: Απόδοση τιμών στον αποβιώσαντα Αλέξη Γαλανό

Να θεσμοθετηθούν Συμπλέγματα Υπηρεσιών σε Δήμους και Κοινότητες με βάση γεωγραφικά, πληθυσμιακά και οικονομικά κριτήρια που θα συμφωνηθούν. Να είναι ξεκάθαρο ότι όσα Συμπλέγματα εντάσσονται μέσα στα κριτήρια που θα συμφωνηθούν, μετά τις επόμενες εκλογές Τ.Α. θα μετεξελιχθούν σε Δήμους. Σε αυτό το σχεδιασμό να ληφθούν υπόψη η τοποθεσία, το μέγεθος, οι οικονομικές και οργανωτικές δυνατότητες των υφιστάμενων Δήμων και να συνδυασθεί με την πρόταση-Νομοσχέδιο της Ένωσης Κοινοτήτων για τη δημιουργία 37 Συμπλεγμάτων υπηρεσιών. Τα κριτήρια που θα πρέπει να συμφωνηθούν είναι οικονομικά, πληθυσμιακά και γεωγραφικά (ακτίνα από το Κέντρο του Συμπλέγματος).

Σε όλες τις περιπτώσεις να εξελιχθεί η οργανωτική δομή των υφιστάμενων Δήμων ή να δημιουργηθεί νέα οργανωτική δομή σε εντελώς νέα Συμπλέγματα που θα ικανοποιεί τις ανάγκες παροχής ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Να παρασχεθούν από το Κράτος οι αναγκαίοι οικονομικοί πόροι που θα λαμβάνουν υπόψη την υποχρέωση παροχής νέων υπηρεσιών (ιδιαίτερα σε περιοχές Κοινοτήτων) και τις ανάγκες ανάλογα με το μέγεθος κάθε Συμπλέγματος.

Με βάση τα πιο πάνω κριτήρια, να αναθεωρηθεί το ύψος και ο τρόπος υπολογισμού της κρατικής χορηγίας η οποία με άλλα πιθανά έσοδα από φορολογίες (;) θα καταστήσει τους Οργανισμούς Τ.Α. οικονομικά αυτάρκεις.

Δείτε επίσης:  Στην Κύπρο η σορός του Δημάρχου Αμμοχώστου

Σε τρία χρόνια (ή με τις νέες εκλογές στην Τ.Α.) να αξιολογηθούν με βάση την εμπειρία που θα αποκτηθεί, τα αποτελέσματα και η ικανοποίηση των πολιτών καθώς και τα κριτήρια που τέθηκαν, ποιοι Δήμοι/Κοινότητες θα συνενωθούν και ποια Συμπλέγματα Υπηρεσιών θα εξελιχθούν σε Δήμους. Η διαδικασία αυτή θα μπορούσε να επικυρωθεί με δημοψηφίσματα. Τα υπόλοιπα θα συνεχίσουν να λειτουργούν σαν Σύμπλεγμα Υπηρεσιών Κοινοτήτων.

Για αυτή την περίοδο κανένας Δήμος ή Κοινότητα δεν θα καταργηθεί και θα δοθεί η ευκαιρία για πιο ψύχραιμες και αντικειμενικές εκτιμήσεις καθώς και ωριμότερες σκέψεις.

Η Κυβέρνηση να καταθέσει Νομοσχέδιο για την Αρχή/Αρχές που θα έχουν την αρμοδιότητα έκδοσης Πολεοδομικών και Οικοδομικών Αδειών.

Τέλος, η ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ ζητά από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να σεβαστούν τις Εργασιακές Σχέσεις που λειτουργούν στα πλαίσια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τις Συλλογικές Συμβάσεις να επεκταθούν και να εφαρμόζονται σε Δήμους και Συμπλέγματα όπως τελικά θα διαμορφωθούν. Για το σκοπό αυτό διαβουλεύεται με το Υπουργείο Εσωτερικών για τον καθορισμό και υπογραφή πλαισίου μέσω του οποίου θα κατοχυρώνονται τα δικαιώματα των εργαζομένων.

In the news
Load More