ΘΟΚ: Πρόσκληση σε νέους καλλιτέχνες για υποβολή προτάσεων

ΘΟΚ
Reading Time: 1 minute

Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου καλεί νέους καλλιτέχνες να υποβάλουν πρόταση με ολοκληρωμένο πρόγραμμα Παραστάσεων, Δράσεων και άλλων Εκδηλώσεων, για τις Αποθήκες του ΘΟΚ, εν όψει της επόμενης θεατρικής περιόδου 2019-2020.

Οι ενδιαφερόμενοι-ες μπορούν να καταθέσουν την πρότασή τους μέχρι τις 20 Απριλίου 2019, αποστέλλοντας email στη διεύθυνση dramaturg@thoc.org.cy, με θέμα «Πρόταση για τις Αποθήκες ΘΟΚ».

Όροι και Προϋποθέσεις

Η πρόταση που θα κατατεθεί θα πρέπει να περιλαμβάνει τις εξής πληροφορίες:

• Τίτλο και αναλυτική περιγραφή της πρότασης (παραστάσεις, δράσεις, εκδηλώσεις κα.), που θα καλύπτει διάστημα τριών έως τεσσάρων μηνών.

Δείτε επίσης:  Σεισμός στην Ελλάδα: Απίστευτη ατάκα On Air για τον… «γκαντέμη πρωθυπουργό»

• Προσωπικά στοιχεία του υπεύθυνου της πρότασης (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνα επικοινωνίας, διεύθυνση email, βιογραφικό σημείωμα).

• Βιογραφικά σημειώματα των άλλων συμμετεχόντων στην πρόταση, εφ όσον αυτή συμπεριλαμβάνει συγκεκριμένους συντελεστές.

Οι ενδιαφερόμενοι-ες θα πρέπει λάβουν υπόψη τα πιο κάτω:

• Η πρόταση πρέπει να ανταποκρίνεται στο γενικό πνεύμα και το σκεπτικό των Δράσεων στις Αποθήκες (ενδεικτικά δείτε τους ακόλουθους συνδέσμους: https://bit.ly/2Thskh6 https://bit.ly/2YdpSLY).

Δείτε επίσης:  Σεισμός στην Ελλάδα: Απίστευτη ατάκα On Air για τον… «γκαντέμη πρωθυπουργό»

• Η πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει το ανέβασμα τουλάχιστον μίας θεατρικής παράστασης.

• Οι ενδιαφερόμενοι-ες δικαιούνται να καταθέσουν μία μόνο πρόταση.

• Πρόταση που περιλαμβάνει παραστάσεις ή άλλες δράσεις οι οποίες έχουν παρουσιαστεί στο παρελθόν αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής.

Ενημέρωση σχετικά με την πορεία της πρότασης θα δοθεί μέσω email, μέχρι τις 3 Μαΐου 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι-ες μπορούν να επικοινωνήσουν στο +357 22864306 ή στο dramaturg@thoc.org.cy.

 

In the news
Load More