ΚΕΠ – Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη – Πληροφορίες

Εξυπηρέτησης του Πολίτη
Reading Time: 3 minutes

Το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ), αποτελούν, για την Κύπρο, την πρώτη εφαρμογή της ιδέας του “One-Stop-Shop” για τους πολίτες, δηλαδή, την παροχή πολλών δημοσίων υπηρεσιών από ένα και μόνο σημείο επαφής.

Πληροφορίες για το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Λευκωσίας

Διεύθυνση
Οδός Γεωργίου Σεφέρη
2415 Έγκωμη

Επικοινωνία
Τηλ: 22 446686
Φαξ: 22 315141
Email: kep@papd.mof.gov.cy

Διεύθυνση
Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ 36
1065 Λευκωσια

Επικοινωνία
Τηλ: 22419191
Φαξ: 22419190
Email: kepnicosia2@papd.mof.gov.cy

Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη Λευκωσίας 3

Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, πλησίον του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας

Παγκύπριο Τηλ: 1434
Φαξ: 22552425
Email: kepnicosia3@papd.mof.gov.cy

Λεμεσού

Διεύθυνση
Οδός Σπύρου Αραούζου 21
3036 Λεμεσός

Επικοινωνία
Τηλ: 25 829129
Φαξ: 25 305033
Email: keplimassol@papd.mof.gov.cy

Διεύθυνση
Οδός Αμμοχώστου 67
4636 Κολόσσι

Επικοινωνία
Παγκύπριο τηλέφωνο 1434
Φαξ: 25824334
kepkolossi@papd.mof.gov.cy

Λάρνακας

Νέα Διεύθυνση
Λεωφόρος Σπύρου Κυπριανού 42, 6051 Λάρνακα

Επικοινωνία
Τηλ: 24 815555
Φαξ: 24 815556
Email: keplarnaca@papd.mof.gov.cy

Πάφου

Διεύθυνση
Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου 62
8021 Πάφος

Επικοινωνία
Τηλ: 26 822400
Φαξ: 26 948686
Email: keppafos@papd.mof.gov.cy

Αμμοχώστου

Διεύθυνση
Οδός Ελευθερίας 83
5380 Δερύνεια

Επικοινωνία
Τηλ: 23 300300
Φαξ: 23 300302
Email: kepammochostos@papd.mof.gov.cy

Πόλης Χρυσοχούς

Διεύθυνση
Οδός Ευαγόρα Παλληκαρίδη 1
8820, Πόλη Χρυσοχούς

Επικοινωνία
Τηλ: 26 821888
Φαξ: 26 821894
Email: keppolis@papd.mof.gov.cy

Πελενδρίου

Διεύθυνση
Οδός Αρχ. Μακαρίου Γ’ 70
4878 Πελένδρι

Επικοινωνία
Τηλ: 25 813400
Φαξ: 25 813410
Email: keppelendri@papd.mof.gov.cy

 

Υπηρεσίες που παρέχονται επί τόπου στα ΚΕΠ:

Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης
Εγγραφή γέννηση και εγγραφή θανάτου
Επανέκδοση πιστοποιητικού γεννήσεως και πιστοποιητικού θανάτου
Επανέκδοση προξενικού πιστοποιητικού γέννησης και προξενικού πιστοποιητικού θανάτου
Πιστοποιητικό μονίμου διαμονής
Πιστό αντίγραφο δελτίου ταυτότητας και διαβατηρίου
Υπουργείο Υγείας
Κάρτα Νοσηλείας
Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας
Τμήμα Οδικών Μεταφορών
Μαθητική άδεια οδήγησης και αντίγραφο μαθητικής άδειας οδήγησης
Διεθνής άδεια οδήγησης
Άδεια κυκλοφορίας και αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας
Ακινητοποίηση μηχανοκίνητου οχήματος
Μεταβίβαση μηχανοκίνητου οχήματος
Αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας μηχανοκίνητου οχήματος
Ακύρωση εγγραφής μηχανοκίνητου οχήματος

Δείτε επίσης:  Έπεσαν οι υπογραφές για νέους λαμπτήρες LED στο Δήμο Λάρνακας

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Βεβαιώσεις στους ασφαλισμένους, στους αυτοτελώς εργαζομένους, στους συνταξιούχους και στους εργοδότες
Ασφαλιστικοί Λογαριασμοί
Βεβαιώσεις λήψης παροχών και ύψους παροχών
Ανανέωση ταυτότητας δικαιούχου δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
Εγγραφή εργοδότη/μισθωτού
Δήλωση πρόσληψης εργοδοτουμένου
Αλλαγή στοιχείων ατόμου
Πληροφορίες αναφορικά με την απασχόληση τους και την πληρωμή εισφορών προς όφελος τους
Πληροφορίες σε εργοδότες αναφορικά με τις οφειλόμενες εισφορές και τους εργοδοτούμενους τους

Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων του Υπουργείου Οικονομικών
Παραλαβή ποσού που επιστρέφεται με βάση το άρθρο 9 περί Ειδικής Χορηγίας (Αγορά ή Ανέγερση
Κατοικίας) Νόμου, από χορηγία που λήφθηκε για ανέγερση ή αγορά καινούργιας κατοικίας

Υπηρεσίες για τις οποίες τα ΚΕΠ δέχονται αιτήσεις:
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης
Έκδοση και ανανέωση δελτίου ταυτότητας
Έκδοση και ανανέωση διαβατηρίου
Έκδοση ή αντικατάσταση ταυτότητας εκτοπισμένης οικογένειας ή ατόμου
Εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο και έκδοση ή αντικατάσταση εκλογικού βιβλιαρίου
Αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας στον εκλογικό κατάλογο
Τμήμα Οδικών Μεταφορών
Άδεια οδήγησης και αντίγραφο άδειας οδήγησης
Προεξέταση (μαθητική άδεια) και εξέταση απόκτησης άδειας οδήγησης

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Συντάξεις και πληρωμές (σύνταξη γήρατος, κοινωνική σύνταξη, σύνταξη ανικανότητας, παροχή λόγω
αναπηρίας, παραλαβή αίτησης Ε207, πληρωμή λόγω πλεονασμού, πληρωμή απολαβών αδείας)
Επιδόματα και βοηθήματα (επίδομα ασθενείας, επίδομα μητρότητας, επίδομα σωματικής βλάβης, ,
βοήθημα τοκετού)
Δήλωση συνταξιούχου για συνέχιση πληρωμής σύνταξης/επιδόματος
Αίτηση για αύξηση παροχών για εξαρτωμένους
Παραλαβή εντύπου αλλαγής/δήλωση ΙΒΑΝ
Αίτηση για Χορήγηση εξομοιούμενων περιόδων ασφάλισης για υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά, τακτική
εκπαίδευση, γονική άδεια ή άδεια για λόγους ανωτέρας βίας
Επανέκδοση κοινωνικής κάρτας
Αίτηση για επιχορηγημένες διακοπές μέσω του Κεντρικού Ταμείου Αδειών
Βεβαίωση έναρξης απασχόλησης
Αίτηση για επανέκδοση επιταγής που δεν παραλήφθηκε ή χάθηκε
Πιστοποιητικό προαιρετικής ασφάλισης
Αίτηση εργοδότη για εξαίρεση από την υποχρέωση πληρωμής εισφορών στο Κεντρικό Ταμείο Αδειών
Παραλαβή αίτησης για έκδοσης εντύπου Ε104 και Ε301 (U1)

Δείτε επίσης:  Δήμοι - Ημερολόγιο Κυριακής

Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Επίδομα τέκνου/ μονογονεϊκής οικογένειας
Έκδοση βεβαίωσης για παροχή επιδόματος τέκνου/μονογονεϊκής οικογένειας
Βοήθημα τοκετού σε άγαμες μητέρες
Αλλαγή ΙΒΑΝ σε συνταξιούχους στους οποίους καταβάλλεται επίδομα συνταξιούχου με χαμηλά εισοδήματα και παραλαβή επιπλέον δικαιολογητικών για εξαρτώμενα, εισοδήματα, στοιχεία διεύθυνσης.
Πιστοποιητικά απορίας σε Κύπριους φοιτητές που φοιτούν σε δημόσια ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας
Παροχή μηνιαίου χορηγήματος σε βετεράνους Β’ παγκοσμίου πολέμου
Παροχή μηνιαίου χορηγήματος σε χήρο/χήρα βετεράνου Β’ παγκοσμίου πολέμου
Παροχή μηνιαίου χορηγήματος σε χήρο/χήρα βετεράνου Β’ παγκοσμίου πολέμου
Αίτηση για Παροχή Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος
Αλλαγή στοιχείων αιτητή/δικαιούχου Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Αίτηση για κάλυψη
Δημοτικών ή Άλλων Παρόμοιων Τελών στο πλαίσιο του Περί Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος και
Γενικότερα Περί Κοινωνικών Παροχών Νόμου

Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων του Υπουργείου Οικονομικών
Παραλαβή αιτήσεων για Ειδική χορηγία για απόκτηση/ανέγερση καινούργιας κατοικίας στις
περιπτώσεις που το αγοραπωλητήριο έγγραφο ή συμφωνία έχει συναφθεί πριν την έναρξη ισχύος του
Νόμου 129(I)/2011 και παραλαβή δικαιολογητικών για Αιτήσεις για Ειδική χορηγία για
απόκτηση/ανέγερση καινούργιας κατοικίας που είχαν υποβληθεί με βάση τον περί Ειδικής Χορηγίας
(Αγορά ή Ανέγερση Κατοικίας) Νόμο
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
Αίτηση για κρατική φοιτητική μέριμνα
Έκδοση βεβαίωσης για λήψη φοιτητικής χορηγίας
Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής
Επιβεβαίωση και έγκριση χρήστη στην Κυβερνητική Διαδικτυακή Δίοδο Ασφαλείας (Αριάδνη)

Τα ΚΕΠ, επίσης, παρέχουν στο κοινό υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρονται/εξαγγέλλονται εποχιακά ή για συγκεκριμένες μόνο περιόδους. Επιπρόσθετα, διατίθεται στο κοινό πληροφοριακό υλικό/έντυπα αιτήσεων χωρίς όμως να παρέχεται οποιαδήποτε εξειδικευμένη πληροφόρηση ή εξυπηρέτηση, που αφορά σε Υπηρεσίες, του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, του Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών και του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες.

In the news
Load More