Λευκωσία: Βελτίωση της οδού Σαχτούρη στην ενορία Αγίων Ομολογητών

κατασκευή, aftodioikisi
Reading Time: 1 minute
Ανακοίνωση Δήμου Λευκωσίας

Γνωστοποιείται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκωσίας ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχεται από το εδάφιο (2) του άρθρου 17 της περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νομοθεσίας αποφάσισε να προβεί στην κατάλληλη κατασκευή/ ανακατασκευή / βελτίωση της οδού Σαχτούρη στην ενορία Αγίων Ομολογητών.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, χάραξη ασφάλτου, χωματουργικά, θεμέλιο, άσφαλτο, επάλειψη, στόμια εισροής, εγκατάσταση αγωγών όμβριων υδάτων, διαμόρφωση και κατασκευή πεζοδρομίων κ.λ.π.

Η Γνωστοποίηση για τα σχέδια που καταρτίστηκαν, τους όρους και τις λεπτομέρειες για την προκαταρτική εκτίμηση της δαπάνης των πιο πάνω αναφερόμενων εργασιών και του τρόπου κατανομής της, δημοσιεύτηκε στο Κύριο Μέρος (Τμήμα Β) της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας αρ. 5058 στις 8 Δεκεμβρίου 2017 ως Γνωστοποίηση 9630. Αυτά δε βρίσκονται κατατεθειμένα στα γραφεία του Δήμου, στην οδό Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 22, 1ο όροφο, όπου μπορούν να επιθεωρηθούν κατά τις εργάσιμες μέρες, μεταξύ των ωρών 9:00π.μ και 2:00 μ.μ., μέχρι την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018.

Οποιοσδήποτε ιδιοκτήτης ακίνητης ιδιοκτησίας επηρεάζεται από τα σχέδια, προδιαγραφές και προσμετρήσεις που ετοιμάστηκαν και κατατέθηκαν για επιθεώρηση, όπως πιο πάνω αναφέρεται, δικαιούται μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2018, να υποβάλει αιτιολογημένη γραπτή ένσταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκωσίας.

In the news
Load More