Με διαδικασία κατεπείγοντος τα νομοσχέδια για τις δημοτικές εκλογές

Reading Time: 2 minutes

Στη Βουλή διαβιβάστηκαν τα δύο νομοσχέδια (τροποποίηση του περί Δήμων νόμου και τροποποίηση του περί Κοινοτήτων νόμου) για παράταση στη θητεία των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων, που έχουν εκλεγεί στις γενικές κοινοτικές εκλογές του 2011 παρατείνεται κατά δυόμιση έτη και θα λήξει την 30η Ιουνίου 2019, για με αίτημα από τον Υπουργό Εσωτερικών Σωκράτη Χάσικο να κατατεθούν και συζητηθούν υπό μορφή κατεπείγοντος.

Στις αιτιολογικές εκθέσεις των δύο νομοσχεδίων αναφέρεται ότι η παράταση κρίνεται αναγκαία καθότι βρίσκεται σε πολύ προχωρημένο στάδιο η διαδικασία για θέσπιση σε νόμο των Νομοσχεδίων με τίτλο «Ο περί Επαρχιακών Συμπλεγμάτων Νόμος του 2015», «Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015» και «Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015», που αφορούν τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Δείτε επίσης:  Κ. Καδής: Η διαχείριση δημοτικών αποβλήτων αποτελεί προτεραιότητα

Προστίθεται ότι τα Επαρχιακά Συμπλέγματα που προνοούνται στα προαναφερόμενα Νομοσχέδια αναμένεται να λειτουργήσουν περί τον Ιούλιο του 2019 και επειδή έχει ζητηθεί με επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων ημερομηνίας 23.8.2016, όπως στο πλαίσιο εξέτασης των υπό αναφορά νομοσχεδίων, περιληφθεί σχετική διάταξη για μείωση του αριθμού των Δήμων, από τριάντα (30) σε είκοσι δύο (22) σε χρονικό ορίζοντα τριών ετών, η θητεία των συμβουλίων που έχουν εκλεγεί στις γενικές δημοτικές εκλογές του 2011, θα πρέπει να επεκταθεί κατά δυόμιση έτη και να λήξει στις 30.6.2019.

Δείτε επίσης:  Οι Δήμοι που έλαβαν κρατική χορηγία πέραν του €1 εκατ. για το 2018

Στις εισηγητικές εκθέσεις αναφέρεται ακόμα ότι τα υφιστάμενα δημοτικά συμβούλια και κοινοτικά συμβούλια κρίνεται ότι είναι σε θέση να εφαρμόσουν με μεγαλύτερη επιτυχία την προωθούμενη μεταρρύθμιση, αφού αυτά έχουν εμπλακεί τόσο στη διεξαγωγή των διαφόρων μελετών που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση, όσο και στη συζήτηση και διαμόρφωση των προαναφερθέντων νομοσχεδίων.

Σημειώνεται επίσης ότι η ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο θα συμβάλει ώστε αποφευχθούν νομικά ζητήματα σε σχέση με το ενδεχόμενο μείωσης του αριθμού των Δήμων από τριάντα (30) σε είκοσι δύο (22), εν μέσω της θητείας νεοεκλεγέντων συμβουλίων, σε περίπτωση που διεξαχθούν κανονικά οι δημοτικές εκλογές.

ΚΥΠΕ

In the news
Load More