Νέα διαδικασία παραχώρησης Τ/Κ περιουσιών

Υπουργός Εσωτερικών

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε νέα διαδικασία παραχώρησης τουρκοκυπριακών περιουσιών είπε σήμερα ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνος Πετρίδης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, ο κ. Πετρίδης είπε ότι «σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τη νέα πολιτική διαφάνειας όσον αφορά τη διαχείριση των τουρκοκυπριακών περιουσιών. Είναι ένα θέμα ευαίσθητο, πολυσύνθετο, το οποίο έχει συζητηθεί αρκετά. Ένα θέμα που άπτεται σοβαρών πτυχών τόσο του εθνικού μας ζητήματος και της προσφυγικής πολιτικής όσο και ευρύτερων θεμάτων κοινωνικής δικαιοσύνης, διαφάνειας και διαφθοράς.

Αφορά στη διαχείριση και εκμετάλλευση μιας τεράστιας περιουσίας η συνολική έκταση της οποίας στις ελεύθερες περιοχές είναι 455 χιλιάδες σκάλες, ή 609 εκ. τετραγωνικά μέτρα και αντιπροσωπεύει το 10,2% της έκτασης της γης των ελεύθερων περιοχών.

Η έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά τη διάθεση των τουρκοκυπριακών περιουσιών, οι σαθρές και μη σαφείς διαδικασίες εξέτασης των αιτημάτων, αλλά και η προνομιακή μεταχείριση κάποιων ευνοούμενων του συστήματος δημιούργησαν μέχρι σήμερα μεγάλες αδικίες, αλλά και φαινόμενα διαφθοράς και διαπλοκής.

Στο παρελθόν οι διαθέσιμες τουρκοκυπριακές περιουσίες δεν δημοσιοποιούνταν, έρχονταν αρκετές φορές εις γνώση ενός πολύ περιορισμένου κύκλου ανθρώπων που σε συνδυασμό με την έλλειψη αντικειμενικών κριτηρίων χρήσης οδηγούσαν στην προνομιακή μεταχείριση κάποιων που σε βάθος χρόνου κερδοσκοπούσαν, σε βάρος της πλειονότητας του προσφυγικού κόσμου και των δικαιούχων.

Το καλύτερο αντίδοτο στη διαφθορά και τα κλειστά κλαμπ είναι η διαφάνεια κάτι που επισημάναμε από την πρώτη στιγμή, εξαγγέλλοντας και τη λήψη μέτρων, ώστε να αντιμετωπίσουμε τα φαινόμενα εκείνα που δεν τιμούν ούτε το κράτος ούτε συνάδουν με τον σεβασμό που πρέπει να προσδίδουμε στο σύνολο προσφυγικού κόσμου.

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα νέα διαδικασία παραχώρησης τουρκοκυπριακών περιουσιών που περιλαμβάνει έναρξη λειτουργίας επίσημης ιστοσελίδας της Υπηρεσίας Τουρκοκυπριακών Περιουσιών στην οποία θα δημοσιεύονται όλες οι διαθέσιμες τουρκοκυπριακές περιουσίες που αφορούν την παραχώρηση κατοικιών για μόνιμη στέγαση, γεωργικών και κτηνοτροφικών κλήρων, αλλά και επαγγελματικών υποστατικών. Στη δημοσίευση θα καθορίζεται προθεσμία υποβολής αιτήσεων που θα κυμαίνεται μεταξύ 4 και 6 εβδομάδων, ανάλογα με την περίπτωση.

Η δημοσιοποίηση των διαθέσιμων τουρκοκυπριακών περιουσιών, όπως θα προκύπτουν κατόπιν επιτόπιων ελέγχων της Υπηρεσίας, θα γίνεται σε τακτά διαστήματα που δεν θα υπερβαίνουν τους 2-3 μήνες. Όλα τα έντυπα των αιτήσεων μαζί με τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που θα πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση, θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα στην παράμετρο ‘έντυπα’.

Η εξέταση των αιτήσεων θα διαρκεί το μέγιστο 3 μήνες, γιατί υπάρχουν και κάποιες δύσκολες περιπτώσεις, με το μέσο όρο να κυμαίνεται γύρω στις 30 μέρες. Όλες οι αιτήσεις που θα υποβάλλονται θα εξετάζονται σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζουν οι σχετικοί νόμοι περί τουρκοκυπριακών περιουσιών, ενώ αιτήσεις από μη εκτοπισθέντες δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Η πρώτη δημοσίευση διαθέσιμων τουρκοκυπριακών περιουσιών προγραμματίζεται για την ερχόμενη Παρασκευή, 25 Μαΐου. Για σκοπούς πλήρους διαφάνειας, τα ονόματα των εγκεκριμένων δικαιούχων για τα επαγγελματικά υποστατικά και τους κλήρους θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα. Όσον αφορά τις κατοικίες αυτό δεν είναι εφικτό για λόγους προσωπικών δεδομένων.

Παράλληλα προωθείται διαδικασία, έτσι ώστε σε μετέπειτα στάδιο να είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων.

Επισημαίνεται ότι το Υπουργείο Εσωτερικών και η Υπηρεσία Τουρκοκυπριακών Περιουσιών συνεχίζει την ανάρτηση τουρκοκυπριακών περιουσιών από μη δικαιούχους ή μη νόμιμους κατόχους, η οποία άρχισε τα τελευταία χρόνια, με σκοπό τη σταδιακή πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία, αλλά και τη διάθεση των περιουσιών σε πραγματικούς δικαιούχους και έχοντες ανάγκη, με βάση τα κριτήρια, ικανοποιώντας έτσι το περί δικαίου αίσθημα του προσφυγικού κόσμου.

Μέχρι στιγμής, από την 1. 3. 2013 έγιναν περίπου 600 τέτοιες αναρτήσεις.

Παράλληλα, το Υπουργείο Εσωτερικών έχει αρχίσει ήδη τον διάλογο για αλλαγή και εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας που αφορά τη διαχείριση τουρκοκυπριακών περιουσιών και έχει θέσει ενώπιον της αρμόδιας συμβουλευτικής επιτροπής συγκεκριμένες απόψεις, με γνώμονα τη βέλτιστη χρήση της περιουσίας αυτής προς όφελος του συνόλου του προσφυγικού κόσμου».

In the news
post-image Κυπρος

Η προεδρία της Δημοκρατίας ανακοίνωσε τους διορισμούς σε 12 ημικρατικούς οργανισμούς

Η προεδρία της Δημοκρατίας ανακοίνωσε την Πέμπτη τους προέδρους και τα μέλη σε δώδεκα Διοικητικά Συμβούλια Ημικρατικών Οργανισμών. Στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (Α.Η.Κ.) Πρόεδρος...
post-image Κυπρος

Προδρόμου: Περισσότεροι νέοι και γυναίκες στις επιλογές για τους Ημικρατικούς

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Πρόδρομος Προδρόμου ανακοίνωσε ότι το Υπουργικό επέλεξε για διορισμό μέλη σε 12 ημικρατικούς οργανισμούς και άλλες 14 αρχές η συμβούλια, σημειώνοντας...
post-image Κυπρος

Κτήμα Μακένζι: Το ΥΠΕΣ προχώρησε σε εφαρμογή των αποφάσεων του Δικαστηρίου

Το Υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε σε εφαρμογή των αποφάσεων του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, για ανάκτηση του τεμαχίου όπου είναι κτισμένη η αίθουσα δεξιώσεων «Κτήμα Μακένζι»...
Load More