Ο Δημοτικός Σύμβουλος Λευκωσίας Οδυσσέας Ελληνόπουλος μιλά στην aftodioikisi για το νέο Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας

Reading Time: 4 minutes

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Λευκωσίας και Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Οδυσσέας Ελληνόπουλος μιλά στην aftodioikisi.com.cy και μας αναλύει τη σημασία του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας, πόσο σημαντική είναι η εμπλοκή των νέων στα ‘’κοινά’’ και τα πολλαπλά οφέλη που μπορούν να έχουν οι νέοι της Πρωτεύουσας.

Κύριος στόχος μας είναι η ενθάρρυνση της συμμετοχής των νέων στα «κοινά».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Λευκωσίας ιδρύθηκε στις 21 Φεβρουαρίου 2018 και αποτελεί μέρος του προγράμματος του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

  • Ποιος μπορεί να συμμετέχει στο Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας;

Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας μπορούν να είναι όλα τα οργανωμένα σύνολα νεολαίας και γενικά όλοι οι νέοι και νέες που δραστηριοποιούνται εντός των Δημοτικών Ορίων του Δήμου Λευκωσίας. Συγκεκριμένα μπορούν να γίνουν μέλη:

· Οι Τοπικές Οργανώσεις των πολιτικών οργανώσεων νεολαίας

· Τα Κέντρα Νεότητας

· Εθελοντικές οργανώσεις

· Κοινωνικές οργανώσεις

· Πολιτιστικές οργανώσεις

· Περιβαλλοντικές οργανώσεις

· Άλλες οργανώσεις νεολαίας

· Άτυπες ομάδες νεολαίας

Η εγγραφή οργάνωσης ή μέλους γίνεται έπειτα από γραπτή αίτησή της προς την Εκτελεστική Επιτροπή. Αν πληρούνται τα πιο κάτω κριτήρια, τότε η Εκτελεστική Επιτροπή εγκρίνει το αίτημα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

1. Η οργάνωση νεολαίας θα πρέπει να έχει 20 νέους και νέες σαν ελάχιστο αριθμό μελών.

2. Η οργάνωση νεολαίας θα πρέπει να έχει τουλάχιστον ένα χρόνο ζωής και δράσης.

3. Η οργάνωση νεολαίας θα πρέπει να έχει Καταστατικό ή Κανονισμό ή Πλαίσιο Λειτουργίας το οποίο θα πρέπει να συνοδεύει την αίτηση εγγραφής της οργάνωσης στο Μητρώο των οργανώσεων – μελών.

4. Το Μητρώο μελών της υπό ένταξη, στο Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας, οργάνωσης νεολαίας, νέου ή νέας, θα πρέπει, επίσης, να συνοδεύει την αίτηση εγγραφής.

  • Από πόσα σύνολα απαρτίζεται;

Αυτή τη στιγμή το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας απαρτίζεται από 13 σύνολα νέων. Συμμετέχουν πολιτικές οργανώσεις, κέντρα νεότητας, εθελοντικές οργανώσεις καθώς επίσης και άλλες οργανώσεις.

Τα μέλη εξέλεξαν την Εκτελεστική Επιτροπή. Στις συνεδρίες, για να ενισχυθεί το αίσθημα της συλλογικότητας, της διαφάνειας και της συμμετοχής καλούνται οι εκπρόσωποι όλων των οργανώσεων, οι οποίοι συμμετέχουν στις συζητήσεις για τη διαμόρφωση των αποφάσεων. Στο τέλος βέβαια βάσει του καταστατικού ψηφίζουν τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής.

  • Ποιοι είναι οι στόχοι σας για τους νέους της Λευκωσίας;
Δείτε επίσης:  Εικόνες ντροπής – Κατάντησαν τη Λεμεσό σκουπιδότοπο

Κύριος στόχος μας είναι η ενθάρρυνση της συμμετοχής των νέων στα «κοινά». Παρά τα πολλά και σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η πολιτική ζωή στη χώρα μας, πιστεύουμε ότι η συμμετοχή των πολιτών στα «κοινά» είναι μονόδρομος. Ως Δ.Σ Νεολαίας, θεωρούμε ότι οι νέοι έχουν ενδιαφέροντα και ιδέες φτάνει να προσεγγιστούν σωστά. Εμείς τους προτρέπουμε να φέρουν τις ιδέες τους, να τις συζητήσουμε και να αποφασίσουμε πως θα τις υλοποιήσουμε. Με τον τρόπο αυτό, προσπαθούμε να αλλάξουμε την αντίληψη ότι ‘τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει’ και κατά συνέπεια η ενασχόληση με τα κοινά είναι χάσιμο χρόνου.

Ένας επίσης σημαντικός στόχος, είναι να ακούσουμε από πρώτο χέρι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι μας σε τοπικό επίπεδο και να τα μεταφέρουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη μέτρων αντιμετώπισης τους. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να τονίσω ότι η συνεργασία με το Δημοτικό Συμβούλιο είναι εξαιρετική και ότι ζητήθηκε μέχρι σήμερα, μας δόθηκε. Από την άλλη, για αποφυγή παρεξηγήσεων νοείται ότι τα μέσα του Δήμου μας είναι περιορισμένα, γι’ αυτό και εμείς προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατό πιο λογικοί στα αιτήματα μας.

Ως απότοκο των πιο πάνω, είναι και η συζήτηση που αρχίσαμε στο Συμβούλιο μας για την καταγραφή συγκεκριμένης πολιτικής για θέματα που αφορούν στη νεολαία σε τοπικό επίπεδο. Όταν η πολιτική ολοκληρωθεί θα την παρουσιάσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο για υιοθέτηση της. Μέσω της πολιτικής αυτής, θέλουμε να ενισχύσουμε την συμμετοχή των νέων σε απλά καθημερινά προβλήματα, έτσι ώστε να γίνει βίωμα ότι μπορούν όχι μόνο να ασχολούνται με τα ‘κοινά’ αλλά να αποτελούν ενεργό μέλος στο τοπικό επίπεδο.

Πέραν των πιο πάνω στρατηγικών στόχων, σε καθημερινό επίπεδο σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες του Δήμου μας όπως το Πολυδύναμο Κέντρο και την Επιτροπή Αθλητισμού και Νεολαίας, προσπαθούμε να υλοποιούμε προγράμματα και δράσεις που να στηρίζουν όλα τα οργανωμένα σύνολα της νεολαίας. Για παράδειγμα ενθαρρύνουμε και προσφέρουμε τα μέσα για δράσεις νέων που αφορούν την πρόοδο και την ευημερία τους, ανεξάρτητα από φυλή, χρώμα, θρήσκευμα ή εθνική καταγωγή, κοινωνική τάξη, πολιτική ιδεολογία και σεξουαλικό προσανατολισμό. Επίσης προσπαθούμε να παρέχουμε ευκαιρίες στους νέους του Δήμου για τη δημιουργική απασχόληση και την υγιή ψυχαγωγία τους κατά τον ελεύθερό τους χρόνο με την προαγωγή, ανάπτυξη και καλλιέργεια του αθλητισμού, του πολιτισμού, της περιβαλλοντικής συνείδησης και του εθελοντισμού μέσω του σχεδιασμού και της δημιουργίας αντίστοιχων τομέων δράσης.

Δείτε επίσης:  Διαφωνεί ο Ανδρέας Μορφίτης με το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβούλιου Αμμοχώστου

Με τα πιο πάνω δεν σημαίνει ότι προσπαθούμε να υποκαταστήσουμε τα οργανωμένα σύνολα νεολαίας και να λειτουργήσουμε ανταγωνιστικά προς αυτά. Αντίθετα, εμάς ο ρόλος μας είναι κυρίως υποστηρικτικός, στην προσπάθειά τους να αναπτύξουν τοπική δραστηριότητα. Αυτή η υποστήριξη μπορεί να έχει τεχνικό χαρακτήρα παρέχοντας τα μέσα του Δήμου, ή πιο απλά ενημερωτικό χαρακτήρα, για προγράμματα και δράσεις του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλων φορέων, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν από τις οργανώσεις νεολαίας.

  • Ποιες είναι οι επόμενες δράσεις σας;

Η επόμενη δράση μας είναι στις αρχές Ιουλίου όπου μαζί με τους Urban Gongilas συνδιοργάνωνουμε στο Καϊμακλί την ετήσια εκδήλωση ‘Ο γύρος του Καϊμακλιού’. Πρόκειται για μια πολιτιστική πολυήμερη εκδήλωση, όπου κάτοικοι στο Καιμακλί θα ανοίξουν τα σπίτια τους και θα φιλοξενήσουν καλλιτέχνες οι οποίοι θα δημιουργούν και θα εκθέτουν τα έργα τους. Η εκδήλωση περιλαμβάνει επίσης μουσική εκδήλωση από τοπικούς καλλιτέχνες καθώς επίσης και φαγητό. Ως Δ.Σ. Νεολαίας, είμαστε ο ενδιάμεσος κρίκος και έχουμε ενεργοποιήσει τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Δήμου για την επιτυχή και ομαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης.

Στα μέσα Σεπτεμβρίου, συνδιοργανώνουμε μαζί με την Γερμανική Πρεσβεία το ‘Beer Fest’. Φέτος, είναι η πρώτη χρονιά που αναλάβαμε την οργάνωση αυτής της εκδήλωσης. Η ιδιαιτερότητα είναι ότι αλλάζουμε το ύφος της προσπαθώντας να προσομοιάσουμε περισσότερο προς το αντίστοιχο φεστιβάλ της Βαυαρίας και να μην είναι συναυλιακή εκδήλωση όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Μέσα στα πλαίσια αυτά, αλλάξαμε την ημερομηνία διεξαγωγής για να μην είμαστε ανταγωνιστικοί με το αντίστοιχο φεστιβάλ που γίνεται στον Δήμο Αγλατζιάς. Επίσης δίνουμε έμφαση στην μπύρα, η οποία θα έχει τον πρώτο λόγο, ενώ η μουσική θα είναι εκεί ως συμπλήρωμα και όχι ως κύριο γεγονός. Το φεστιβάλ θα διεξαχθεί στην Πύλη Αμμοχώστου και προσπαθούμε να έρθουμε σε συμφωνίες με εταιρίες που εμπορεύονται γερμανικά προϊόντα για να δημιουργήσουμε ‘θεματικές’ βραδιές.

In the news
Load More