Προειδοποίηση Δήμου Λάρνακας για εξόφληση Φορολογιών

εξόφληση Φορολογιών
Reading Time: 1 minute
Ο Δήμος Λάρνακας σε ανακοίνωση αναφέρει ότι, η εξόφληση των Δημοτικών Φορολογιών, Δικαιωμάτων Αποκομιδής Σκυβάλων, Επαγγελματικού Φόρου, Δικαιωμάτων Χρήσης / Διατήρησης Επαγγελματικών Υποστατικών, για το έτος 2017, λήγει στις 28 Δεκεμβρίου 2017. Η εξόφληση γίνεται στα Γραφεία του Δήμου Λάρνακας, μέσω διαδικτύου και μέσω Τραπεζικών Ιδρυμάτων.

‘’Ο Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας έχει λήξει στις 30/11/2017 και το Τέλος Κοιμητηρίου στις 17/12/2017 και ως εκ τούτου η εξόφληση γίνεται μόνο στα Γραφεία του Δήμου Λάρνακας.

Δείτε επίσης:  Όχι Δημ. Συμβουλίου Πάφου για την ανέγερση ναού στον Δημοτικό Κήπο

Μετά τις 28/12/2017 σε μη εξοφλημένους λογαριασμούς θα επιβληθεί πρόσθετη επιβάρυνση επί του οφειλόμενου ποσού, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.

Οι Δημότες παρακαλούνται όπως εξοφλήσουν έγκαιρα τους λογαριασμούς τους προς αποφυγή πρόσθετης επιβάρυνσης και όπως ενημερώνονται για τυχόν δικαιώματα τους.

Δείτε επίσης:  Επιστροφή υποδομών του συνεργατισμού μέσω δήμων και κοινοτήτων

Τα Δημοτικά Ταμεία δεν θα λειτουργήσουν στις 29/12/2017.’’

In the news
Load More