Προχωρά η δημιουργία Πολυδύναμου Πολυχώρου στο Δήμο Λάρνακας

Reading Time: 1 minute

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 2.30μ.μ., στα Κεντρικά Γραφεία του Δήμου Λάρνακας, η υπογραφή του Συμβολαίου μεταξύ του Δήμου Λάρνακας και της Κοινοπραξίας L&P and D.L.A. JOIN για την εκτέλεση του Έργου «Δημιουργία Πολυδύναμου Πολυχώρου Κοινωνικής Πρόνοιας και Απασχόλησης του Δήμου Λάρνακας».

Η εκτέλεση του Έργου αυτού αφορά την επέκταση και αναβάθμιση του υφιστάμενου κτηρίου του Κοινοτικού Κέντρου Λάρνακας, το οποίο θα περιλαμβάνει τη δημιουργία ανοικτού και κλειστού χώρου ενεργητικής απασχόλησης, υγιούς ψυχαγωγίας και εκγύμνασης, το οποίο θα παρέχει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης των αναγκών Ομάδων διαφορετικών εθνικοτήτων και χαμηλής εισοδηματικής τάξης, τη δημιουργία Πολυπολιτισμικού Κέντρου, το οποίο θα στεγάζει τις δράσεις επιμόρφωσης και κοινωνικής αλληλεγγύης του Δήμου, καθώς και πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Δείτε επίσης:  Καθαρισμός θαλάσσιας περιοχής από Πωμό μέχρι Ακάμα

Η δαπάνη ανέρχεται στα €3.399.000 επιπλέον ΦΠΑ, ενώ η ολική δαπάνη του Έργου υπολογίζεται να ανέλθει στα €4.200.000. Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Το Έργο θα αρχίσει στις 7 Ιανουαρίου 2019 και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 15 μήνες.

Δείτε επίσης:  Πορεία μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου

Σημειώνεται, τον Μάρτιο του 2017, υπογράφηκε «Μνημόνιο Συναντίληψης» με τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού για τη δημιουργία αυτού του Δημιουργία Πολυδύναμου Πολυχώρου Κοινωνικής Πρόνοιας και Απασχόλησης του Δήμου Λάρνακας.

In the news
Load More