Πρώτη Γενική Ιδρυτική Συνέλευση του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Λευκωσίας

Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Λευκωσίας
Ο Δήμος Λευκωσίας στις 21 Φεβρουαρίου 2018 θα πραγματοποιήσει την Πρώτη Γενική Ιδρυτική Συνέλευση του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Λευκωσίας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Λευκωσίας αποτελεί μέρος του προγράμματος του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, με τίτλο “Δημοτικά / Κοινοτικά Συμβούλια Νεολαίας”. Οι σκοποί του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας είναι να λειτουργεί ως συμμετοχικός θεσμός στα πλαίσια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, να αποτελέσει βήμα έκφρασης για τη νεολαία του Δήμου και να βοηθήσει στην ενεργοποίηση των οργανωμένων συνόλων νεολαίας σε τοπικό επίπεδο.

Για καλύτερη ενημέρωση σχετικά με τους σκοπούς αλλά και τον τρόπο λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Λευκωσίας, παρατίθεται πιο κάτω το καταστατικό όπως αυτό έχει τροποποιηθεί από τον Δήμο Λευκωσίας και εγκριθεί από τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου.

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ημερομηνίας 26 Ιανουαρίου 2017, Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας έχει οριστεί ο κ. Οδυσσέας Ελληνόπουλος, ενώ σε αυτό θα συμμετέχουν και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Γιώργος Παναγιώτου και κ. Λούκας Παπαγιάννης.

Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας μπορούν να είναι όλα τα οργανωμένα σύνολα νεολαίας και γενικά όλοι οι νέοι και νέες που δραστηριοποιούνται εντός των Δημοτικών Ορίων του Δήμου Λευκωσίας και πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια και προϋποθέσεις:

1. Η οργάνωση νεολαίας θα πρέπει να έχει 20 νέους και νέες σαν ελάχιστο αριθμό μελών.
2. Η οργάνωση νεολαίας θα πρέπει να έχει τουλάχιστον ένα χρόνο ζωής και δράσης.
3. Η οργάνωση νεολαίας θα πρέπει να έχει Καταστατικό ή Κανονισμό ή Πλαίσιο Λειτουργίας το οποίο θα πρέπει να συνοδεύει την αίτηση εγγραφής της οργάνωσης στο Μητρώο των οργανώσεων – μελών.
4. Το Μητρώο μελών της υπό ένταξη, στο Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας, οργάνωσης νεολαίας, νέου ή νέας, θα πρέπει, επίσης, να συνοδεύει την αίτηση εγγραφής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν μέχρι τις 24 Ιανουαρίου 2018 να αποστείλουν με φαξ στο 22663363 ή με email στο Kandreou@nicosiamunicipality.org.cy, γραπτή δήλωση με την οποία να εκδηλώνουν το ενδιαφέρον της οργάνωσης καθώς και αντίγραφο Καταστατικού ή Κανονισμού ή Πλαισίου Λειτουργίας της.

In the news
post-image Κυπρος

Επιτροπή μπαίνει σε διαπραγμάτευση με τις εταιρείες για το Αφροδίτη

Ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Γιώργος Λακκοτρύπης ανακοίνωσε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο έχει ορίσει διαπραγματευτική ομάδα, η οποία θα εισέλθει σε ένα...
post-image Άρθρα - Μελέτες

Πρόσληψη των καταλληλότερων με το νέο Διεθνές Πρότυπο ISO/TS 30411

Γράφει η Μαριλένα Νικολάου Το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο ενός οργανισμού είναι το ανθρώπινο δυναμικό του. Ο αντίκτυπος που έχουν οι νεοπροσληφθέντες στην επιτυχία μιας...
Load More