Στην πλήρη εξάλειψη των ΜΕΧ στοχεύει ο Συνεργατισμός

Στην πλήρη εξάλειψη του προβλήματος των Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων (ΜΕΧ) σε μια πενταετία αποσκοπεί η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα (ΣΚΤ), με τον Γενικό Διευθυντή της, Νικόλα Χατζηγιάννη, να λέει παράλληλα ότι ο στόχος της μείωσης των ΜΕΧ για το 2017 προχωρά «καλύτερα από το αναμενόμενο».

Μιλώντας το μεσημέρι σε διάσκεψη Τύπου, για την παρουσίαση του συστήματος διαχείρισης ΜΕΧ “Qualco Collections”, στα γραφεία της Ανώτερης Διεύθυνσης Διαχείρισης Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων (ΑΔΔΜΕΧ) της τράπεζας, στα Λατσιά, ο κ. Χατζηγιάννης είπε εξάλλου ότι οι ΜΕΧ αποτελούν πρόκληση για κράτος και χρειάζεται μια εθνική συλλογική στρατηγική.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, η ΣΚΤ πέτυχε από τον Αύγουστο του 2017 μείωση 9% στο υπόλοιπο των ΜΕΧ, το οποίο αντιστοιχεί σε €670 εκ.

Για το λογισμικό Qualco ο κ. Χατζηγιάννης είπε ότι «η εγκατάσταση αυτού του συστήματος είναι κομβικής σημασίας για την τράπεζα, καθώς αποτελεί τεχνολογία αιχμής». Πρόσθεσε ότι έρχεται σε μια σημαντική χρονική στιγμή κατά την οποία ξενικά η συνεργασία με την ισπανική εταιρεία Altamira, που αναλαμβάνει την επιχειρησιακή ευθύνη για την εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων τον Ιανουάριο του 2018.

Για τα ΜΕΧ, ο κ. Χατζηγιάννης είπε ότι η τράπεζα υλοποιεί ένα αναθεωρημένο στρατηγικό σχέδιο, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο πενταετές επιχειρηματικό σχέδιο της τράπεζας “Agenda 2022”, που σύμφωνα με τον κ. Χατζηγιάννη «οδηγεί σε πλήρη αντιμετώπιση του προβλήματος» κατά την πενταετία μέχρι το 2022.

Ο Γενικός Διευθυντής της ΣΚΤ είπε ακόμη ότι το 2018 αναμένεται να είναι ένα έτος που θα φέρει σημαντικές αλλαγές σε όλα τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση του προβλήματος, «μη εξαιρουμένων και των πωλήσεων δανειακών χαρτοφυλακίων».

Είπε ακόμη ότι το πλήρες διαγραμμένο ανεξασφάλιστο χαρτοφυλάκιο της τράπεζας, που βρίσκεται εκτός ισολογισμού της, ανέρχεται σήμερα στο €1 δις. με την τράπεζα να εφαρμόζει πιλοτικές καμπάνιες με εξωτερικούς συνεργάτες για τη διεκδίκηση αυτού του ποσού.

«Αυτό το χαρτοφυλάκιο θεωρούμε ότι θα αποτελέσει στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα ένα πεδίο, ένα χώρο που θα δώσει τη δυνατότητα στην τράπεζα να ανακτήσει ποσά από εκεί, που θα μεταφραστούν απευθείας σε κερδοφορία» εφαρμόζοντας εξελιγμένες πρακτικές είσπραξης, μέσω της συνεργασίας με την Altamira, είπε.

Αποκάλεσε παράλληλα την ισπανική εταιρεία «έναν από τους μεγαλύτερους, αν όχι τον μεγαλύτερο και καλύτερο διαχειριστή ΜΕΧ στην Ευρώπη».

Για τη συνεργασία με την Altamira, είπε εξάλλου ότι φέρνει σημαντική τεχνογνωσία αλλά και εμπειρίες, οι οποίες είναι παρόμοιες λόγω της δραστηριοποίησής της στην ισπανική οικονομία. «Το όνομα, το βάθος και το μέγεθος αυτού του οργανισμού αποτελούν μια από τις σημαντικότερες εξελίξεις στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα», είπε ο κ. Χατζηγιάννης.

Ανέφερε ακόμη ότι «η Altamira Asset Management Cyprus Ltd θα είναι μια εταιρεία ανεξάρτητη, στην οποία η τράπεζά μας θα διατηρήσει το 49% έτσι ώστε να συμμετέχει και στις εργασίες, αλλά και στις προοπτικές που δημιουργεί αυτή η συγκεκριμένη δραστηριότητα στην Κύπρο».

Παρών στη διάσκεψη Τύπου ήταν και ο Ανώτερος Διευθυντής της ΑΔΔΜΕΧ, Βαρνάβας Κουρουνάς, ο οποίος ανέφερε από την πλευρά του ότι οι μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις είναι «το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα του τραπεζικού συστήματος».

Είπε ακόμη ότι η στρατηγική της τράπεζας για την διαχείριση των ΜΕΧ εντάσσεται στη γενικότερο επιχειρηματικό σχέδιο της τράπεζας και στοχεύει στη δραστική μείωση αυτών των δανείων.

Ο κ. Κουρουνάς είπε ότι από την κορύφωση των ΜΕΧ το 2015, όταν είχαν ανέλθει στα €7,6 δις, η τράπεζα κατόρθωσε να τα μειώσει σε €6,5 δις ή κατά 13%, ενώ την τελευταία τριετία – από 31 Ιουνίου 2014 μέχρι σήμερα – αναδιαρθρώθηκαν δάνεια ύψους €3,1 δις.

Ο κ. Κουρουνάς είπε ότι λόγω και των απαιτήσεων των εποπτικών αρχών – που ζητούν τα δάνεια που αναδιαρθρώνονται να παραμένουν ως ΜΕΧ για τουλάχιστον ένα χρόνο – η τράπεζα ετοίμασε ένα νέο στρατηγικό σχέδιο το οποίο στοχεύει σε πιο δραστική μείωση των ΜΕΧ στο άμεσο διάστημα.

Συνέχισε, λέγοντας ότι από την 1η Αυγούστου του 2017 που εφαρμόζεται η νέα στρατηγική, οι ΜΕΧ μειώθηκαν σε απόλυτους αριθμούς κατά €670 εκ. ή περίπου 9%.

«Ξεκινά μια καινούρια εποχή» με το λογισμικό
———————————————–
Για την εγκατάσταση του λογισμικού συστήματος Qualco, το οποίο δίνει τη δυνατότητα διαχείρισης του πλήρη κύκλου των δανείων σε καθυστέρηση, o κ. Χατζηγιάννης ανέφερε εξάλλου ότι «με αυτό το σύστημα ξεκινά μια καινούρια εποχή».

Πρόκειται, συνέχισε, για ένα λογισμικό σύστημα προσαρμοσμένο στο κυπριακό νομοθετικό πλαίσιο, αλλά και στις ανάγκες της τράπεζας και στον τρόπο που χειρίζεται τα δάνεια αυτά. Σύμφωνα με τον κ. Χατζηγιάννη, το Qualco διαθέτει όλα τα απαιτούμενα εργαλεία και εφαρμογές, ώστε να προβαίνει ακόμη και στην προετοιμασία των σχετικών επιστολών για θέματα εκποιήσεων.

Πρόσθεσε ότι η χρήση του συστήματος θα φέρει σημαντική αυτοματοποίηση και βελτιώσεις σε θέματα αποδοτικότητας, με πολλαπλά οφέλη για την τράπεζα αλλά και τους ίδιους τους πελάτες.

Σύμφωνα με τον κ. Χατζηγιάννη, το σύστημα είναι από τις μεγαλύτερες επενδύσεις που έχει κάνει η τράπεζα σε θέματα τεχνολογίας τα τελευταία έτη, ενώ πρόσθεσε ότι ένα σημαντικό μέρος των εργασιών της τράπεζας χρησιμοποιεί πλέον «το πιο εξελιγμένο λογιστικό σύστημα που υπάρχει σε οποιαδήποτε τράπεζα στη ΝΑ Ευρώπη».

Για να τεθεί σε λειτουργία το σύστημα, είπε ότι χρειάστηκαν 14 μήνες ώστε να προσαρμοστεί στα δεδομένα της τράπεζας. Όπως όμως εξήγησε ο κ. Χατζηγιάννης, για να μπορέσει να «τρέξει» το σύστημα, η τράπεζα χρειάστηκε να διπλασιάσει την επεξεργαστική ισχύ της. Συμπεριλαμβανομένων όλων αυτών των εξελίξεων, το κόστος πλησιάζει τα €5 εκ. χωρίς να υπολογίζεται το κόστος των εσωτερικών πόρων της τράπεζας, είπε.

Σύμφωνα με την ΣΚΤ, το νέο λογισμικό εισάγει την πελατοκεντρική διαχείριση του χαρτοφυλακίου δανείων της Τράπεζας, επιτρέπει ολιστική προσέγγιση του χειρισμού των ΜΕΧ ενώ λειτουργεί και ως εργαλείο έγκαιρης πρόληψης για αναχαίτιση της ροής νέων δανείων στις ΜΕΧ.

Μεταξύ άλλων, συλλέγει και αναλύει ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα του χαρτοφυλακίου για παροχή στοχευμένων λύσεων αναδιάρθρωσης, προσαρμοσμένων στα δεδομένα του πελάτη, ενώ αναλύει τα δεδομένα σε καθημερινή βάση, παρέχοντας δυνατότητες πρόγνωσης της συμπεριφοράς ενός δανείου.

ΚΥΠΕ

In the news
Load More