Συνάντηση Δημάρχου Λευκωσίας με Δημάρχους Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών

Reading Time: 1 minute

Πραγματοποιήθηκε στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου 2018 στις Βρυξέλλες, η 7η κατά σειρά συνάντηση των Δημάρχων των Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών, στην οποία συμμετείχε ο Δήμαρχος Λευκωσίας Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης. Κύριοι ομιλητές στο συνέδριο ήταν ο Jyrki Katainen, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Corina Cretu, Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο CEO της εταιρείας Google Benelux Thierry Geerts και ο Δήμαρχος των Βρυξελλών Philippe Close, ο οποίος συντόνιζε τη συζήτηση.

Θέμα του συνεδρίου ήταν «Η εξέλιξη των αναγκών των έξυπνων πόλεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση» («Evolution of Smart city needs within the European Union») και ακολούθησαν συζητήσεις με θέματα που αφορούσαν την «Αστική Ατζέντα και την Πολιτική Συνοχής» («Urban agenda and Cohesion policy») και «Η σπουδαιότητα των δημοσιών επενδύσεων για τις τοπικές αρχές» («Τhe importance of Public investments for local authorities»).

Η παρέμβαση του Δημάρχου Λευκωσίας έγινε κατά τη διάρκεια συζήτησης του θέματος «Η σπουδαιότητα των δημοσιών επενδύσεων για τις τοπικές αρχές», όπου τόνισε την ανάγκη εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Χάρτας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Συμβουλίου της Ευρώπης και της δυνατότητας επίκλησης των προνοιών της ενώπιων των δικαστηρίων. Η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Χάρτας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα λειτουργήσει ως εργαλείο για την προώθηση της οικονομικής ανεξαρτησίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Μετά το πέρας της συνάντησης υπογράφθηκε Κοινή Διακήρυξη των Δημάρχων των Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών με την οποία προσβλέπουν στην αναγνώριση της Αστικής Ατζέντας για την ΕΕ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως ένα ζωτικής σημασίας πλαίσιο για πολυμερή διακυβέρνηση και συνεργασία στις κύριες προτεραιότητες πολιτικών της Ευρώπης και ειδικότερα καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμπεριλάβει την Αστική Ατζέντα για την ΕΕ στα ετήσια προγράμματα εργασίας των διαφόρων θεματικών Γενικών Διευθύνσεων.

In the news
Load More