Λάρνακα – Σχέδιο περιοχής πρώην Διυλιστηρίων – Η στρατηγική μελέτη

Reading Time: 2 minutes

Στη δημοσιότητα δίδεται η στρατηγική μελέτη περιβαλλοντιών επιπτώσεων για την περιοχή πρώην διυλιστηρίων της Λάρνακας. Μάλιστα ο Χαράλαμπος Θεοπέμπτου διερωτάται και θέτει τον προβληματισμό του προς τους Λαρνακείς:
«Λαρνακείς … Έγινε Δημόσια Διαβούλευση για την Στρατηγική Μελέτη Επιπτώσεων στο Περιβάλλον για το Σχέδιο περιοχής των πετρελαιοειδών που προβλέπει ο νόμος?»

Η παρούσα Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) αφορά το υπό εκπόνηση Σχέδιο Περιοχής για την περιοχή Εγκαταστάσεων Αποθηκών Πετρελαιοειδών και Υγραερίου στην Αστική Περιοχή Λάρνακας και Λειβαδιών και ανατέθηκε στον Οίκο Συμβούλων I.A.CO Environmental & Water Consultants Ltd από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως.

Η περιοχή του Σχεδίου καλύπτει περίπου έκταση 4,209 km² (420,92 εκτάρια), δηλαδή το 3,46% της συνολικής έκτασης της περιοχής που βρίσκεται εντός των ορίων του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας, και περιλαμβάνει τμήματα των διοικητικών περιοχών του Δήμου Λάρνακας (ενορίες Σωτήρος, Χρυσοπολίτισσας) και του Δήμου Λειβαδιών.

Δείτε επίσης:  Δ. Αγίου Αθανασίου: Δωρεάν ιατρικός έλεγχος

Σκοπιμότητα του Σχεδίου Ανάπτυξης

Η εκπόνηση Σχεδίου Περιοχής κατέστη αναγκαία και επιβεβλημένη λόγω του ότι για πολλά χρόνια η ύπαρξη των εγκαταστάσεων των διυλιστηρίων και αποθήκευσης υγραερίου και καυσίμων, απέτρεπε την ορθολογική ανάπτυξη της περιοχής. Τα κυριότερα προβλήματα της περιοχής είναι η φυσική και λειτουργική υποβάθμιση της περιοχής λόγω της ύπαρξης των εγκαταστάσεων καυσίμων, ο εκτοπισμός οποιωνδήποτε επιθυμητών χρήσεων λόγω του ασυμβίβαστου της συνύπαρξής τους με τις πιο πάνω εγκαταστάσεις, η αποκοπή και απομόνωση της περιοχής από το υπόλοιπο αστικό συγκρότημα και τη θάλασσα λόγω της ύπαρξης κατά μήκος της παραλίας μεγάλου αριθμού βιομηχανικών/ αποθηκευτικών εγκαταστάσεων, η διάβρωση της παραλίας, και άλλα.

Δείτε επίσης:  Δείτε όλες τις λεπτομέρειες για τα Ανθεστήρια Γερμασόγειας 2019

Πλεονεκτήματα της περιοχής μεταξύ άλλων αποτελούν η ύπαρξη του εκτεταμένου αστικού παραθαλάσσιου μετώπου με μεγάλες δυνατότητες ανάπλασης, η εγγύτητα στο κέντρο της πόλης, η μεγάλη ευελιξία στις εναλλακτικές επιλογές σχεδιασμού, λόγω κυρίως της ύπαρξης ενιαίων, μεγάλων τεμαχίων στα οποία δεν έχει επιβληθεί ρυμοτομία και πράσινο, γεγονός που ενισχύεται και με την απελευθέρωση των τεμαχίων όπου μέχrι στιγμής βρίσκονται οι αποθηκευτικές εγκαταστάσεις.

Μπορείτε να μελετήσετε τη στρατηγική ΕΔΩ

In the news
Load More