Την στήριξη πολύ μικρών επιχειρήσεων εξετάζει η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα

Τη σημαντική και διαχρονική συμβολή της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας προς τις κοινωνικές επιχειρήσεις παρουσίασε το πρωί ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας προϊόντων λιανικής Κωνσταντίνος Βραχίμης, προσθέτοντας ότι η Τράπεζα εξετάζει τη συμμετοχή σε νέα Ευρωπαϊκά Προγράμματα που έχουν σκοπό την ανάπτυξη των πολύ μικρών και των κοινωνικών επιχειρήσεων.

Όπως αναφέρεται σε σχετικό δελτίο Τύπου, η παρουσίαση έγινε σε διάσκεψη Τύπου κατά την οποία ο Υπουργός Εσωτερικών παρουσίασε το Νομοσχέδιο και το Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα.

Ο κ. Βραχίμης ανέφερε ότι η Τράπεζα μέσω της πλατφόρμας συνεργειών των μικρών επιχειρήσεων Coop Green Cluster που αναπτύχθηκε από το Κέντρο Μελετών και Έρευνας Ακτή και στηρίζει η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα στοχεύει στην παροχή στήριξης στις κυπριακές επιχειρήσεις, τις κοινωνικές επιχειρήσεις και σε επιχειρήσεις που τώρα ξεκινούν να δραστηριοποιούνται στηρίζοντας ιδιαίτερα τη γυναικεία και νεανική επιχειρηματικότητα.

Στο Coop Green Cluster συμμετέχουν πέραν των 200 επιχειρήσεων και αυτοεργοδοτούμενων στην Κύπρο στους οποίους παρέχεται υποστήριξη από καταρτισμένες ομάδες επαγγελματιών, εκπαίδευση για θέματα που αφορούν τις εργασίες της επιχείρησης (ενημέρωση για πηγές χρηματοδότησης), δικτύωση με άλλες επιχειρήσεις για ενημέρωση και δημιουργία συνεργασιών και κοινών δράσεων εκπαίδευση και κατάρτιση. Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων αυτών δραστηριοποιούνται στην ύπαιθρο και τις ορεινές περιοχές.

H Τράπεζα στο παρελθόν συμμετείχε επίσης στο χρηματοδοτικό εργαλείο Progress Microfinance Facility του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤΕ) (Όμιλος Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων) το 2010. Σκοπός ήταν η παραχώρηση μικρο-δανείων (δάνεια ύψους €25.000) σε επιχειρήσεις (συμπ. αυτοεργοδοτούμενους) δίνοντας προτεραιότητα σε γυναικεία και νεανική επιχειρηματικότητα και επιχειρήσεις που ανήκουν σε ειδικές ομάδες του πληθυσμού.

Οι πελάτες επωφελήθηκαν με δάνεια με πιο ευνοϊκή τιμολόγηση λόγω της συμμετοχής του ΕΤΕ. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος παραχωρήθηκαν δάνεια συνολικού ύψους €1,5εκ., σε 70 πολύ μικρές επιχειρήσεις, μέσο ύψος δανείου τις €21.000.

Ο κ. Βραχίμης τονίζοντας τη σημαντικότητα της λειτουργίας των κοινωνικών επιχειρήσεων ανέφερε ότι η Τράπεζα θα σταθεί αρωγός σε κάθε προσπάθεια δημιουργίας και ανάπτυξης τους.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου στις 30 Σεπτεμβρίου 2017, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας βρισκόταν στο 15,23%, τα ίδια κεφάλαια ανέρχονταν στα €1,2δις και το σύνολο ενεργητικού στα €13,5δις.

ΚΥΠΕ

In the news
Load More