Το δικαστήριο δικαιώνει το Δήμο Πάφου για την υπόθεση του παραλιακού μετώπου

Πάφος
Reading Time: 2 minutes
Το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου εξέδωσε χθες διάταγμα που απαγορεύει στην εταιρεία MILTIADES NEPHYTOU CIVIL ENGINEERING CONTRACTORS & DEVELOPERS LIMITED να αρχίσει ή να συνεχίσει διαιτητική διαδικασία σε σχέση με το εργολαβικό συμβόλαιο 45/2004 για το έργο «Ανάπλαση και Διαμόρφωση του Παραλιακού Μετώπου Πάφου».

Το Δικαστήριο εξέδωσε επίσης διάταγμα με το οποίο διατάσσεται η διακοπή κάθε ενέργειας διαιτησίας που τυχόν έχει αρχίσει για το έργο αυτό. Τα δύο διατάγματα αφορούν αγωγή που είχε καταχωρήσει ο Δήμος Πάφου.

Ο Δήμος Πάφου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της τοπικής αρχής, με την αγωγή του, διεκδικεί ποσά που πληρώθηκαν στην εργοληπτική εταιρεία χωρίς την έγκριση της Καθοδηγητικής Επιτροπής του Δήμου Πάφου, η οποία είχε συσταθεί για τον έλεγχο των εργασιών του συγκεκριμένου έργου και την έγκριση των πληρωμών, και υπερπληρωμές, που ανέρχονται συνολικά στο ποσό των €656.443,19, πλέον αποζημιώσεις, λόγω δόλου, απάτης, ψευδών παραστάσεων, αμέλειας ή παράβασης καθηκόντων, πλέον τόκους και έξοδα.

Για το συγκεκριμένο έργο, οι εργασίες για το οποίο ολοκληρώθηκαν πριν από περίπου 8 χρόνια, υπήρξαν ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας σε προηγούμενες εκθέσεις της για το Δήμο Πάφου, ενώ εκκρεμεί ποινική διερεύνηση από τις αρχές του 2017.

Ωστόσο, η εργοληπτική εταιρεία, προστίθεται στην ανακοίνωση, ενεργοποίησε, αρχές του 2017, ρήτρα διαιτησίας που υπήρχε στο συμβόλαιο και προσέφυγε σε ιδιώτη διαιτητή, αξιώνοντας υπόλοιπο που ισχυρίζονταν ότι της οφείλει ο Δήμος Πάφου από το εργολαβικό συμβόλαιο.

Ο Δήμος Πάφου ανέκοψε επιτυχώς την προσπάθεια της εργοληπτικής εταιρείας να προσφύγει σε διαιτησία.

Το Δικαστήριο, συνεχίζει η ανακοίνωση, απέρριψε όλες τις θέσεις της εταιρείας και, χωρίς να υπεισέρχεται στην ουσία της υπόθεσης στο στάδιο αυτό, δέχθηκε τις θέσεις του Δήμου Πάφου ότι, μεταξύ άλλων, εφόσον υπάρχουν ισχυρισμοί για ύπαρξη δόλου, που, για τους σκοπούς της ενώπιον του διαδικασίας, εκ πρώτης όψεως θεμελιώνονται στη γνώση ότι συστάθηκε η συγκεκριμένη Καθοδηγητική Επιτροπή του Δήμου Πάφου και θα έπρεπε να εγκρίνονται συγκεκριμένα κονδύλια για τις πληρωμές, η διαφορά η οποία προκύπτει από δημόσια σύμβαση και αφορά στο δημόσιο χρήμα, θα πρέπει να επιλυθεί από Δικαστήριο, ενώπιον του οποίου μπορεί να διεξαχθεί διαδικασία με όλα τα εχέγγυα μιας δίκης και όχι από ιδιώτη διαιτητή.

Αυτή η προοπτική δεν βλάπτει με οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματα της εργοληπτικής εταιρείας, καταλήγει η ανακοίνωση του Δήμου Πάφου.

In the news
Load More