Τυποποίηση και Ορολογία στην Κύπρο

Reading Time: 4 minutes

*της Μαριλένας Νικολάου

Με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των μεταφρασμένων κειμένων των θεσμικών Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και γενικότερα των μεταφραστικών εργασιών σε Ελλάδα και Κύπρο, ιδρύθηκε το 2015 το Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας, το λεγόμενο Ε.Δ.Ο., για εξυπηρέτηση των ελληνόφωνων μεταφραστών και όχι μόνο. Δια τούτο έχουν συσταθεί 5 ομάδες εργασίας σύμφωνα με τους τομείς προτεραιότητας τους οποίους έχει εντοπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (οικονομικά, τεχνολογία, χημεία, φυσικοί πόροι, δίκαιο). Οι εργασίες των λεγόμενων βικιομάδων διεξάγονται μέσω ηλεκτρονικού συστήματος στο οποίο υποβάλλονται ερωτήματα για απόδοση διαφόρων όρων. Τα μέλη της Ομάδας ή οι Παρατηρητές ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την υποβολή του ερωτήματος και ο κάθε εμπειρογνώμονας καταθέτει την άποψή του για τον όρο. Η ομάδα αποφασίζει για την επικρατέστερη ερμηνεία του όρου.(Υπηρεσία Επείγουσας Απόδοσης Όρων).

Στηρίζοντας την απόδοση της σωστής ορολογίας, ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS), ως ο εθνικός φορέας τυποποίησης της Κύπρου, συμμετέχει από το 2015 στο Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας (ΕΔΟ) και συγκεκριμένα ως μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Δικτύου. Βασικές αρμοδιότητες της Συντονιστικής Επιτροπής είναι η διοργάνωση ημερίδων, η διαμόρφωση του προγράμματος εργασιών και ο καθορισμός των τομέων προτεραιότητας για την υποστήριξη των εργασιών των μεταφραστικών υπηρεσιών.

Το Σεπτέμβριο του 2015, ο CYS συμμετείχε ως εισηγητής στην ενημερωτική ημερίδα την οποία διοργάνωσε το Γραφείο της Γενικής Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο για το Ε.Δ.Ο. Το θέμα της παρουσίασης ήταν: Τυποποίηση και Ορολογία Στην Κύπρο. Ένα χρόνο αργότερα, κατά την ετήσια εκδήλωση που διοργανώνει ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Προτύπων, η Υπεύθυνη του Γραφείου της Γενικής Μετάφρασης της Ε.Ε. στην Κύπρο, παρουσίασε το Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας, το σημαντικό έργο που επιτελεί καθώς και τους τρόπους συμμετοχής σε αυτό.

Επίσης, μετά από επαφές που είχε η Διεύθυνση του Οργανισμού με τον αντίστοιχο Οργανισμό Τυποποίησης της Ελλάδας, ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ έχει δημιουργηθεί στον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης, Εθνική Αντανακλαστική Επιτροπή Τυποποίησης με τίτλο CYS/MC 12/7: Ορολογία/Γλωσσικοί Πόροι, η οποία συνδέεται ηλεκτρονικά με την αντίστοιχη Εθνική Επιτροπή Τυποποίησης ΕΛΟΤ ΤΕ/21 της Ελλάδας υπό την ιδιότητα του «Παρατηρητή».

Με αυτόν τον τρόπο, τα Μέλη-Παρατηρητές της επιτροπής παρακολουθούν τις εργασίες της ΕΛΟΤ/ΤΕ 21 και λαμβάνουν ηλεκτρονική ενημέρωση για όλα τα θέματα που τίθενται προς συζήτηση, σχολιασμό, ψηφοφορία. Κύριο αντικείμενο των δυο εθνικών επιτροπών είναι η ενασχόληση με τα ζητήματα της τυποποίησης στην ορολογία. Να σημειωθεί ότι σε Διεθνές επίπεδο λειτουργεί, η Τεχνική Επιτροπή Τυποποίησης στον τομέα της Ορολογίας. Η Διεθνής Επιτροπή έχει τίτλο ISO/TC 37: Terminology and other language and content resources και σε αυτήν συμμετέχει ως Παρατηρητής (document monitor) ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης.

Δείτε επίσης:  Είμαστε όλοι Πράσινοι, τελικά; - Γράφει ο Γιώργος Περδίκης

Έχοντας ως μέλημα τη διατήρηση της ποιότητας της γλώσσας μας σε υψηλά επίπεδα, ο CYS, μέσω του Ε.Δ.Ο., έχει εγγραφεί και στο Σύστημα Αυτόματης Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το MT@EC, ένα σημαντικό μεταφραστικό εργαλείο το οποίο παρέχει η Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις υπηρεσίες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα των κρατών μελών της EE. Το σύστημα διατίθεται δωρεάν σε πιλοτική βάση στην Κύπρο και οι χρήστες των δημόσιων/ευρύτερων δημόσιων τμημάτων, μπορούν εύκολα και αξιόπιστα να μεταφράζουν όρους και κείμενα. Τα αποτελέσματα από τη χρήση του είναι ιδιαίτερα ακριβή αφού στηρίζεται σε κείμενα των Ευρωπαϊκών Σωμάτων.

Στις 09 Νοεμβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε, μέσω τηλεδιάσκεψης, η 4η Γενική Συνέλευση του Ελληνικού Δικτύου Ορολογίας (ΕΔΟ), στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο. Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS), συμμετείχε, με τη Λειτουργό Διοίκησης και Διεθνών Σχέσεων, στην εν λόγω Γ.Σ. ως μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Δικτύου. Στη Γ.Σ. εκπροσωπήθηκαν επίσης και οι ακόλουθοι φορείς από την Κύπρο: η Παγκύπρια Ένωση Επαγγελματιών Μεταφραστών/Διερμηνέων, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες. Επίσης συμμετείχε και εκπρόσωπος του ηλεκτρονικού λεξικού, Λεξότυπος.

Κατά το 2018, βασικοί στόχοι του Δικτύου ήταν η περαιτέρω γνωστοποίηση του και η ενεργότερη δραστηριοποίηση των μελών του. Οι στόχοι έχουν εν μέρει επιτευχθεί αλλά παραμένουν επίκαιροι. Για το σκοπό αυτό διοργανώθηκαν ενημερωτικές ημερίδες σε Ελλάδα και Κύπρο οι οποίες είχαν σκοπό να αναδείξουν τη σημαντικότητα του Δικτύου και την κινητοποίηση των ενδιαφερομένων για εγγραφή στο ΕΔΟ, τόσο από το δημόσιο αλλά και από τον ιδιωτικό τομέα. Επίσης, οι προσπάθειες γνωστοποίησης του Δικτύου συνεχίστηκαν μέσω παρουσιάσεων που έγιναν στα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και τις Δημόσιες Διοικήσεις σε Ελλάδα και Κύπρο.

Δείτε επίσης:  Η τουρκική επιθετικότητα μας απειλεί, όχι το ΑΚΕΛ - Γράφει η Σταύρη Καλοψιδιώτου

Αφού παρουσιάστηκαν οι εκθέσεις πεπραγμένων τόσο της Συντονιστικής όσο και της Επιστημονικής Επιτροπής για τη χρονιά 2018, βασικό συμπέρασμα των φετινών δράσεων είναι η ανάγκη για ουσιαστικότερη συμβολή των μελών της Επιστημονικής αλλά και της Συντονιστικής Επιτροπής στις αναρτήσεις των βικιομάδων και τις εργασίες που υλοποιούν. Συγκεκριμένα, διαφάνηκε ότι τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής χρειάζεται να συμμετέχουν ενεργότερα στις συζητήσεις των θεματικών βικιομάδων που αφορούν στην απόδοση κάποιου όρου.

Ακολούθως, συζητήθηκαν οι προτεινόμενες δράσεις για το 2019. Οι σημαντικότερες από αυτές είναι: 1) η περαιτέρω γνωστοποίηση του Δικτύου ιδιαίτερα στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και η εντατικότερη δραστηριοποίηση των υφιστάμενων μελών του 2) Οι προσπάθειες προσέγγισης περισσότερων μελών του ΕΔΟ αλλά και άλλων ειδικών από διάφορους τομείς για συμμετοχή στις συζητήσεις των βικιομάδων 3) ο ανασχεδιασμός του ιστότοπου του ΕΔΟ ώστε να γίνει πιο φιλικός στον χρήστη και να αναδεικνύει το έργο του Δικτύου. 4) υποβολή προτάσεων ορολογικών πόρων: να υποβληθεί σημαντικός αριθμός προτάσεων για απόδοση ορολογικών πόρων.

Για να επιτευχθούν οι πιο πάνω σκοποί αποφασίστηκαν σχετικές δράσεις, μεταξύ των οποίων και η δημιουργία λογαριασμού στο Facebook για γνωστοποίηση της ύπαρξης του ΕΔΟ, η δημιουργία εύχρηστου εντύπου υποβολής πρότασης για εξέταση κάποιου όρου από την αντίστοιχη βικιομάδα, η ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς και στο ιστότοπο του ΕΔΟ του ήδη επιτελεσθέντος έργου. Τέλος αποφασίστηκε ότι για τη διεύρυνση της συμμετοχής εμπειρογνωμόνων από διάφορους φορείς στις βικιομάδες, θα επιδιωχθεί η επαφή με φορείς της δημόσιας διοίκησης καθώς και ο ορισμός Ορολογικών Ανταποκριτών (ατόμων επικοινωνίας) για ευκολότερη επικοινωνία και διάχυση πληροφοριών.

Τέλος, ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης επανεκλέγηκε για 2η συνεχόμενη θητεία στη Συντονιστική Επιτροπή του ΕΔΟ, όπως αποφασίστηκε στην 4η Γενική Συνέλευση του Δικτύου, μαζί με ακόμα δυο εκπρόσωπους από τον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό χώρο της Κύπρου. Η Συντονιστική Επιτροπή απαρτίζεται από 16 μέλη τόσο από την Ελλάδα όσο και από την Κύπρο και για αυτό η επανεκλογή του CYS αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τον Οργανισμό μας.

*η Μαριλένα Νικολάου εργάζεται ως Λειτουργός Διοίκησης και Διεθνών Σχέσεων στον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS).

In the news
Load More