Υπουργικό: Εγκρίθηκε Πενταετές Σχέδιο Δράσης για Πρόληψη και Αντιμετώπιση Εγκληματικότητας

Reading Time: 2 minutes

Το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη σημερινή του συνεδρία ενέκρινε μετά από πρόταση που υποβλήθηκε από την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Νέο Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Πρόσληψη Ατόμων με χρόνιες παθήσεις.

Ο συνολικός προϋπολογισμός που ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια ευρώ καλύπτει μέχρι εκατό άνεργους με χρόνιες παθήσεις.

Επίσης, στο Υπουργικό Συμβούλιο κατατέθηκε από τον Υπουργό Εξωτερικών και εγκρίθηκε τροποποιητικός Νόμος, προκειμένου να μπορεί ο Διαπραγματευτής να υπηρετεί και ως Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Δημοκρατίας στα Ηνωμένα Έθνη, όπου έχει τοποθετηθεί από την Υπηρεσία του.

Εξάλλου, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από σχετική διαβούλευση με την Κεντρική Τράπεζα, για διορισμό στις θέσεις Εκτελεστικών Συμβούλων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου:

• Τον κ. Σταύρο Αγρότη, πτυχιούχο Οικονομικών και Εγκεκριμένο Λογιστή, τέως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης, με εκτεταμένη πείρα στον χρηματοοικονομικό τομέα, και

• Την κα Μαρία Ηρακλέους, πτυχιούχο Οικονομετρίας και Μαθηματικών, με μεταπτυχιακούς τίτλους και διδακτορικό στα Οικονομικά, με διδακτική και ερευνητική εμπειρία σε πανεπιστήμια του εξωτερικού και μέχρι τώρα Επικεφαλής Οικονομολόγο στο Γραφείο του Δ.Ν.Τ. στην Κύπρο.

Δείτε επίσης:  1974: Η Κύπρος θυμάται και τιμά (Ιστορικό)

Μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την αγορά κτηρίου για στέγαση του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας και κάλυψης και άλλων στεγαστικών αναγκών της Δικαστικής Υπηρεσίας.

Επίσης, μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το Πενταετές Σχέδιο Δράσης για Πρόληψη και Αντιμετώπιση Εγκληματικότητας 2019-2024, με σχετικές νομοθετικές παρεμβάσεις, δικονομικές μεταρρυθμίσεις και άλλες δράσεις που αφορούν την Ποινολογία-Σωφρονιστική, όπως και την Αστυνομία, καθώς και σχετικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

Στη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου παρουσιάστηκε από τον Υπουργό Οικονομικών και εγκρίθηκε το Στρατηγικό Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτικής 2020-2022.

Είναι αξιοσημείωτο ότι διατηρώντας τη σωστή δημοσιονομική πολιτική, την πειθαρχία και το πλεονασματικό πλαίσιο, προνοείται περιθώριο αύξησης δαπανών για το 2020 κατά περίπου €250 εκατομμύρια, με ανάλογες δυνατότητες χρηματοδότησης πολιτικών και μέτρων.

Επίσης, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε, μετά από εισήγηση του Υπουργού Υγείας, τη λειτουργία εξειδικευμένου κέντρου στήριξης και θεραπείας ενηλίκων ατόμων με εμπειρίες σεξουαλικής κακοποίησης ή εκμετάλλευσης κατά την παιδική τους ηλικία.

Μετά από εισήγηση του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως, το Υπουργικό Συμβούλιο εξέτασε και ενέκρινε Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Φυλακών Νόμος του 2019», με το οποίο ολοκληρώνεται η μεταρρύθμιση, προκειμένου να συμβαδίσει η υφιστάμενη περί Φυλακών νομοθεσία, με τις σύγχρονες αντιλήψεις περί έκτισης ποινών και με τις διεθνείς αρχές μεταχείρισης των κρατουμένων.

Δείτε επίσης:  ΠΑΣΥΞΕ: Μειωμένες κατά 7% οι προκρατήσεις στα ξενοδοχεία της Πάφου

Εξάλλου, στο Υπουργικό Συμβούλιο παρουσιάστηκε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως και εγκρίθηκε Εθνικό Οριζόντιο Σχέδιο Δράσης κατά της Διαφθοράς για διάρκεια πέντε ετών, που εκπονήθηκε με τη συνδρομή ομάδας ειδικών και επιστημονικών συνεργατών.

Το Σχέδιο που αποσκοπεί στη συνοχή των προσπαθειών της Κυβέρνησης, και τη συλλογική και οργανωμένη δράση για αντιμετώπιση της διαφθοράς, αποτελείται από έξι πυλώνες:

• Πρόληψη, με σκοπό τη μείωση ευκαιριών διαφθοράς,

• Εκπαίδευση και επιμόρφωση, με ανάλογα προγράμματα, δομές και μέσα,

• Ευαισθητοποίηση με στόχο την αλλαγή συμπεριφοράς και ευρύτερων αντιλήψεων, καθώς και την ενθάρρυνση της απαίτησης για χρησιμοποίηση και λογοδοσία από την κοινωνία,

• Νομοθετικό εκσυγχρονισμό, με ενίσχυση και αξιοποίηση του

σχετικού νομοθετικού πλαισίου,

• Καταστολή, με αποτελεσματική επιλογή μέτρων, και

• Παρακολούθηση με στόχο την αυξημένη συμμόρφωση σε κανόνες χρηστής διοίκησης και ενισχυμένης λογοδοσίας.

In the news
Load More