Τα πρότυπα χτίζουν εμπιστοσύνη

πρότυπα
Reading Time: 2 minutes

Τα Πρότυπα χτίζουν Εμπιστοσύνη, και η Τυποποίηση αποτελεί ίσως την πολυτιμότερη δομή της Ποιότητας για την ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού και δημιουργικού κράτους. Οι Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί Τυποποίησης CEN-CENELEC με αφορμή τις Ευρωεκλογές τον ερχόμενο Μάϊο έχουν δημοσιεύσει ανακοίνωση με θέμα «Standards Build Trust» αλλά παράλληλα έχουν αναπτύξει και διαφημιστική καμπάνια με σκοπό να αναδείξουν τα ωφελήματα της χρήσης των προτύπων στην οικονομία αλλά και την σπουδαιότητα τους στην εφαρμογή της νομοθεσίας και των Δημόσιων Πολιτικών. (standardsbuildtrust.eu.)

Η αξιοποίηση των προτύπων στη νομοθεσία και στην υλοποίηση των Δημόσιων πολιτικών μπορεί να αποφέρει πολλαπλά οφέλη στους αρμόδιους φορείς θέσπισης των Δημόσιων πολιτικών μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η ευρεία αποδοχή της αγοράς, η απλούστευση της νομοθεσίας και των δημοσίων πολιτικών, η υποστήριξη των αναδυομένων τεχνολογιών και η προώθηση των καινοτόμων προσεγγίσεων χωρίς την ανάγκη για αλλαγή του κανονιστικού πλαισίου. Παράλληλα τα πρότυπα συμβάλλουν στην ευκολότερη πρόσβαση στη Διεθνή αγορά ,την άρση των εμποδίων στο εμπόριο και την προώθηση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Οικονομίας.

Δείτε επίσης:  Σεισμός στην Ελλάδα: Απίστευτη ατάκα On Air για τον… «γκαντέμη πρωθυπουργό»

Η σταθερή παρουσία και συμμετοχή του CYS ως ο Εθνικός Φορέας Τυποποίησης στα δρώμενα της Τυποποίησης, αποτελεί σταθερό υπόβαθρο που εμπνέει εμπιστοσύνη στους πολίτες. Τα πρότυπα διασφαλίζουν την επικοινωνία μας με αξιόπιστο τρόπο, με κώδικες ορθής πρακτικής και διαλειτουργικά δίκτυα συνεργασίας. Προσφέροντας μια κοινώς αποδεκτή βάση για την κατανόηση, την επικοινωνία και τις συναλλαγές, τα πρότυπα είναι ουσιώδους σημασίας για τις αμοιβαίως επωφελείς ανταλλαγές και την αποδοτική αξιοποίηση πόρων, στο διεθνές εμπόριο.

Οι κοινωνικό-οικονομικές σχέσεις και ανταλλαγές βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό σε ένα σύνολο θεμελιωδών αρχών· τα πρότυπα κωδικοποιούν αυτές τις αρχές ώστε να διευκολύνεται η καθολική εφαρμογή κοινών αρχών και κανόνων/προδιαγραφών, παγκοσμίως.

Το προϊόν ή η υπηρεσία που συμμορφώνεται με ένα πρότυπο παρέχει εχέγγυα ποιότητας, ασφάλειας, συμβατότητας ή διαλειτουργικότητας. Τα πρότυπα απευθύνονται στην ποικιλόμορφη και αλληλένδετη παγκόσμια κοινότητα, εναρμονίζοντας τις διεπαφές μας όπου χρειάζεται να μιλάμε μια κοινή «γλώσσα».

Δείτε επίσης:  Σεισμός στην Ελλάδα: Απίστευτη ατάκα On Air για τον… «γκαντέμη πρωθυπουργό»

Τα πρότυπα παρέχουν σημαντικές κατευθυντήριες οδηγίες για όλες τις πτυχές της ζωής και διευκολύνουν την οργάνωση για εξεύρεση των βέλτιστων λύσεων με σκοπό τη βελτίωση και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής. Επιπρόσθετα, τα πρότυπα αποτελούν χρήσιμα εργαλεία στην προσπάθεια για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.

Όπου υπάρχουν πρότυπα, τα πράγματα κυλούν σαν ρολόι. Η μη χρήση τους γίνεται αμέσως αντιληπτή. Σε ένα κόσμο χωρίς πρότυπα, ακόμα και οι πιο απλές καθημερινές μας συνήθειες, όπως η πραγματοποίηση μιας κλήσης, το σερφάρισμα στο Διαδίκτυο και η χρησιμοποίηση της πιστωτικής μας κάρτας, θα ήταν δύσκολες, αν όχι αδύνατες.

In the news
Load More