Δήμος Αγλαντζιάς

Πληρωμές μέσω διαδικτύου – Δήμος Αγλαντζιάς

 

Τέλος Αποκομιδής Σκυβάλων

Δικαίωμα Λειτουργίας Επαγγ. Υποστατικού

Επαγγελματική Άδεια

Ακίνητη Ιδιοκτησία

Email: treasurer@aglantzia.org.cy
Τηλέφωνο: 22462233
Φαξ: 22455799