Αλλάζουν όψη τα κτίρια στις οδούς Ρηγαίνης και Βουλγαροκτόνου

Υπογράφηκε το συμβόλαιο του έργου μεταξύ του Δημάρχου Λευκωσίας και του διευθυντή της Εταιρείας Α. Μ. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΛΤΔ Σε τροχιά υλοποίησης τίθεται το έργο της αποκατάστασης των όψεων οικοδομών στις οδούς Ρηγαίνης και Βασιλείου Βουλγαροκτόνου. Τη Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021 υπογράφηκε το συμβόλαιο του έργου «Βελτίωση όψεων στις οδούς Ρηγαίνης και Βουλγαροκτόνου» μεταξύ του Δημάρχου … Continue reading Αλλάζουν όψη τα κτίρια στις οδούς Ρηγαίνης και Βουλγαροκτόνου