Αρμόδια η Πολεοδομία για διατηρητέα έργα

Υπουργείο Γεωργίας
Reading Time: 1 minute

Την ετοιμότητά του να συμβάλει εποικοδομητικά στην κατεύθυνση της διεξαγωγής εργασιών αναστήλωσης τριών γεφυριών, που βρίσκονται στο χωριό Δελίκηπος, δηλώνει το Υπουργείο Γεωργίας παραχωρώντας την συγκατάθεσή του στο Τμήμα Πολεοδομίας, αρμόδιο σε θέματα αναστήλωσης και συντήρησης διατηρητέων κτισμάτων. Τα εν λόγω γεφύρια έχουν κηρυχθεί σε διατηρητέα από το Τμήμα Πολεοδομίας.

Αυτά αναφέρονται σε απαντητική επιστολή του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής, Κώστα Καδή, (ημερ. 20.5.2019), σε ερώτηση του βουλευτή Γιώργου Περδίκη (ημερ. 8.3.2019).

Ειδικότερα, ο κ. Περδίκης στην επιστολή του αναφέρεται στα τρία γεφύρια, που βρίσκονται εντός δασικής περιοχής και στο αίτημα της κοινότητας, όπως το έθεσε ο πρόεδρος του κοινοτικού συμβουλίου Χριστάκης Νικολάου, στον βουλευτή, σε συνάντηση που είχαν, για αναστήλωση και ανάδειξή τους.

Ο κ. Καδής στην επιστολή του αναφέρει ότι «τα εν λόγω γεφύρια δεν παρουσιάζουν οποιαδήποτε στατικά προβλήματα τα οποία να εγκυμονούν κινδύνους» και ότι «δεν διαθέτει την τεχνική κατάρτιση για εκτέλεση εργασιών αναστήλωσης διατηρητέων οικοδομών».

Τούτων λεχθέντων, ο Υπουργός Γεωργίας καταθέτει την ετοιμότητα του Τμήματος Δασών να παραχωρήσει τη συγκατάθεσή του στο Τμήμα Πολεοδομίας για να προβεί στην αναστήλωσή τους, συμπληρώνοντας ότι «θα μπορεί να αναλάβει την εκρίζωση της βλάστησης και τυχόν άλλες εργασίες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του, υπό την καθοδήγηση των ειδικών που θα αναλάβουν το έργο».

In the news
Load More