Αυστηρές συστάσεις Υπουργείου Οικονομικών προς δήμους

Reading Time: 1 minute

Σε αυστηρές συστάσεις προχώρησε το υπουργείο Οικονομικών προς τους δήμους, σε σχέση με παρατραβήγματα που έχουν στις τράπεζες, τα οποία, όπως τονίζει, αποτελούν έναν από τους μεγαλύτερους δημοσιονομικούς κινδύνους.

Μεταξύ άλλων, καλούνται οι δήμοι να καταβάλουν προσπάθεια για να παραμείνουν σταθερά τα παρατραβήγματα και όπου είναι δυνατό να μειώνονται, λαμβάνοντας υπόψη τη χρονική υστέρηση που παρατηρείται μεταξύ των εισπράξεων και πληρωμών λόγω εποχικότητας. «Όπως τονίζεται κάθε χρόνο, δεν θα παραχωρούνται εγκρίσεις για μετατροπές παρατραβηγμάτων σε δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών» σημειώνεται στην εγκύκλιο.

Δείτε επίσης:  Πρόεδρο Ιρλανδίας: Επίσκεψη ‘’σταθμός’’ η Λάρνακα

Το υπουργείο Οικονομικών υποδεικνύει ακόμα πως αυτό αντίκειται και στον νόμο περί Δήμων. Επιπλέον καλούνται να προχωρήσουν στον κατάλληλο προγραμματισμό για την εξόφληση οφειλών των προηγούμενων ετών. Συγκεκριμένα θα πρέπει να καθορίσουν χρονοδιάγραμμα εξόφλησης των συγκεκριμένων υποχρεώσεων καθώς, όπως επισημαίνεται, η συσσώρευση υποχρεώσεων χωρίς κατάλληλο προγραμματισμό για εξόφλησή τους αποτελεί μεγάλο κίνδυνο.

Δείτε επίσης:  Προχωρά η ανέγερση Μουσείου Λύσης

Θα πρέπει επίσης να καταθέσουν στο υπουργείο ανάλυση του ύψους των οφειλών προηγούμενων ετών για τα οποία έχει προγραμματιστεί αποπληρωμή για το 2020, το 2021 και το 2022. Αναφορικά με τις εκπτώσεις, τις μειώσεις και τις διαγραφές που παραχωρούνται σε δημότες, αυτές θα πρέπει αιτιολογούνται και, για σκοπούς διαφάνειας, να αναλύονται οι λόγοι και τα κριτήρια που λήφθηκαν υπόψη για τη διαγραφή των χρεών.

philenews.com

In the news
Load More