Βουλή: Ενημέρωσε ο ΥΠΕΣ για νομοσχέδια Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Reading Time: 2 minutes

Ενημέρωσε σήμερα την Επιτροπή Εσωτερικών, ο Υπουργός Εσωτερικών για τα νομοσχέδια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Τρία νομοσχέδια για τη μεταρρύθμιση

Το πρώτο καθορίζει τις αρμοδιότητες των 5 Επαρχιακών Συμπλεγμάτων και την ενοποίηση των Συμβουλίων Αποχετεύσεως, Υδατοπρομήθειας και Διαχείρισης στερεών αποβλήτων.

Το δεύτερο νομοσχέδιο είναι η συμπλεγματοποίηση των κοινοτήτων το οποίο καθορίζει τις νομικές οντότητες που θα προκύψουν, τις αρμοδιότητες και τους ελέγχους των κοινοτήτων.

Το τρίτο και δυσκολότερο νομοσχέδιο είναι οι συνενώσεις δήμων.

Σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης ο κ. Πετρίδης ανέφερε ότι «είναι έτοιμο το νομοσχέδιο που αφορά τα επαρχιακά συμπλέγματα, την ενοποίηση των Συμβουλίων Αποχετεύσεως, Υδατοπρομήθειας και Διαχείρισης στερεών αποβλήτων σε 5 επαρχιακά συμπλέγματα.

Το δεύτερο νομοσχέδιο που αφορά την συμπλεγματοποίηση των κοινοτήτων βρίσκεται στη Νομική Υπηρεσία. Είναι ένα νομοσχέδιο που έχουμε καταθέσει πριν από περίπου τρεις μήνες στη Νομική Υπηρεσία και αφορά συγκεκριμένα συμπλέγματα κοινοτήτων, με καθορισμένες αρμοδιότητες. Από 350 τοπικές αρχές έχουμε δημιουργήσει περίπου 35-37 τοπικά συμπλέγματα τα οποία θα είναι αρμόδια για μια σειρά υπηρεσιών, θα έχουν καθορισμένο προσωπικό, θα μπορούν να διενεργούν ελέγχους και θα έχουν νομική οντότητα. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό το οποίο θα είναι ιδιαίτερα επωφελές για τους κατοίκους των μικρών κοινοτήτων, για τις μικρές κοινότητες που λόγω και του μεγέθους τους αδυνατούν να προσφέρουν ακόμη και τις υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται από τις πρόνοιες του υφιστάμενου νόμου στους πολίτες.

Σε ότι αφορά το τρίτο νομοσχέδιο, για το οποίο βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο διαβούλευσης με την Ένωση Δήμων, γίνεται αυτή τη στιγμή τεχνική επεξεργασία όλων των προνοιών, είναι ένα πολύ δραστικό και ριζοσπαστικό νομοσχέδιο που αφορά τον επανακαθορισμό του πολίτη με το κράτος σε κεντρικό και σε τοπικό επίπεδο, με σωρεία νέων αρμοδιοτήτων που αφορά επίσης και την διοικητική αυτονόμηση των ίδιων των τοπικών αρχών αλλά και οικονομική αυτονόμηση ούτως ώστε να ξέρουμε ότι πρώτον, θα μπορούν να παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες που αναμένει ένας Ευρωπαίος πολίτης από τους ίδιους τους δήμους, δεύτερον, θα έχουν τους πόρους να το πράξουν αυτό το πράγμα και τρίτον, ότι θα λειτουργούν σε πλαίσιο διαφάνειας και λογοδοσίας. Πιστεύω ότι εντός, των επόμενων 1-2 μηνών και αυτό το νομοσχέδιο θα κατατεθεί στη Νομική Υπηρεσία. Έχουν γίνει πέραν των 10 συναντήσεων με την Ένωση Δήμων γι’ αυτό το θέμα και πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε πολύ καλό δρόμο» κατέληξε ο υπουργός.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου ο Υπουργός διευκρίνισε ότι «το νέο σύστημα θα εφαρμοστεί με τις επόμενες δημοτικές εκλογές και καλώς θα εφαρμοστεί τότε, γιατί σίγουρα χρειάζεται μια μεταβατική περίοδος για την οποία έχουμε προνοήσει και συζητούμε ξανά με την Ένωση Δήμων ειδικές μεταβατικές ρυθμίσεις γιατί δεν είναι εύκολο από τη μια μέρα στην άλλη να πούμε ότι εφαρμόζουμε αύριο αυτό το νομοσχέδιο με όλες αυτές τις νέες αρμοδιότητες, με όλους αυτούς τους νέους μηχανισμούς ελέγχου. Άρα είναι λογικό ότι θα υπάρξει μια μεταβατική περίοδος κι αυτή η περίοδος για να είμαστε όλοι σίγουροι θα είναι οι επόμενες εκλογές». Σε άλλη ερώτηση ο Υπουργός δήλωσε ότι «εμείς αυτό που θα προτείνουμε είναι να συμπέσουν με τις Ευρωεκλογές» κατέληξε.

 

In the news
Load More