Καθορίστηκαν τα επόμενα βήματα για το λιμάνι Λάρνακας

Reading Time: 2 minutes

Καθορίστηκαν, σε ευρεία σύσκεψη των εμπλεκόμενων φορέων, που πραγματοποιήθηκε στη Λάρνακα, τα επόμενα βήματα για το μέλλον του λιμανιού της Λάρνακας, και οριστικοποιήθηκε δέσμη μέτρων αντίδρασης.

Σε ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στη Λάρνακα, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των χρηστών του λιμανιού, όπως είναι ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Εισαγωγέων Ζωοτροφών, ο Σύνδεσμος Αλευρομύλων, οι εταιρείες που εξάγουν/ εισάγουν γυψόπερτρα, λιπάσματα και οικοδομικό σίδηρο ως επίσης και ο Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων, συζήτησαν τις εξελίξεις για το μέλλον του λιμανιού της Λάρνακας και κυρίως τη διατήρηση του εμπορικού του χαρακτήρα.

Κατά τη σύσκεψη αποφασίστηκε να εξετάσουν σε συνεργασία με νομικούς συμβούλους τη νομιμότητα της διαδικασίας της παραχώρησης του λιμανιού της Λάρνακας χωρίς οιανδήποτε δημόσια διαβούλευση με τους επηρεαζόμενους, τη συνταγματικότητα της διαδικασίας αποξένωσης κρατικής περιουσίας με όρους και προϋποθέσεις που δεν θα διεξέλθουν της διαβούλευσης και έγκρισης της Βουλής και εάν οι όροι της διαδικασίας αξιολόγησης και πιθανής κατακύρωσης της προσφοράς είναι εντός των όρων των προσφορών που έχει προκηρυχθεί.

Δείτε επίσης:  ''Έλα με την τσάπα σου'' στα Λατσιά - 50 000 δενδροφυτεύσεις στο λόφο Απαλού

Αποφασίστηκε, επίσης, ότι στην περίπτωση που δεν ικανοποιηθούν τα επτά αιτήματα όπως έχουν εκφραστεί προς το Υπουργείο Μεταφορών, με επιστολή τους ημερομηνίας 27ης Μαρτίου 2019, να ζητηθεί αναστολή της διαδικασίας των προσφορών και της ιδιωτικοποίησης μέσω νομικών μέτρων.

Επιπρόσθετα, αποφασίστηκε όπως το αμέσως επόμενο διάστημα, διοργανωθεί δημοσιογραφική διάσκεψη, στην οποία θα δοθεί η ευκαιρία στους διάφορους επηρεαζόμενους κλάδους της οικονομίας να εξηγήσουν τις θέσεις και τα αιτήματα τους.

Κατά τη σύσκεψη, επισημάνθηκε, ταυτόχρονα, πως οι χρήστες του λιμανιού της Λάρνακας και ο Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων δεν τάσσονται εναντίον της ενιαίας ανάπτυξης του έργου λιμανιού και Μαρίνας Λάρνακας και πως ενόψει της κακής συμφωνίας ιδιωτικοποίησης του λιμανιού της Λεμεσού και ενόψει του γεγονότος ότι η Δημοκρατία δεν διαθέτει άλλο λιμάνι και ότι η δημιουργία του νέου λιμανιού στο Βασιλικό έχει καθυστερήσει, μια 2η κακή συμφωνία για το λιμάνι Λάρνακας θα σημαίνει τεράστιο πλήγμα με απρόβλεπτες αρνητικές συνέπειες στην οικονομία ολόκληρης της Κύπρου.

Δείτε επίσης:  Δ. Λακατάμιας: Υπέρ της μεταρρύθμισης υπό προϋποθέσεις

Σημειώθηκε, επίσης, ότι οι αρνητικές οικονομικές συνέπειες δεν περιορίζονται στις άμεσα επηρεαζόμενες επιχειρήσεις αλλά επεκτείνονται κυρίως στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας και επηρεάζονται άμεσα τομείς όπως και η εισαγωγή ειδών πρώτης ανάγκης.

Κατά τη σύσκεψη, αναφέρθηκε, τέλος, ότι θα πρέπει να τεθούν όροι και δικλείδες ασφάλειας στους ιδιώτες διαχειριστές, ώστε τα συμφέροντα όλων των εμπορευόμενων και κυρίως του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας να κατοχυρωθούν πλήρως πριν την υπογραφή της οποιασδήποτε συμφωνίας.

In the news
Load More