Καλύτερη Τοπική Αυτοδιοίκηση, όχι λιγότερη

Φωτούλας Χατζήπαπα, Δημάρχου Λακατάμιας
Reading Time: 2 minutes

Της Δρ Φωτούλας Χατζήπαπα

Συγκλίνουσα άποψη σχεδόν όλων των φορέων που σχετίζονται με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, είναι πως ο θεσμός έχει ανάγκη τις αλλαγές.

Είναι κοινή η πεποίθηση ότι χρειαζόμαστε μια πιο σύγχρονη, πιο αποτελεσματική και ευέλικτη Τοπική Αυτοδιοίκηση. Προϋπόθεση επιτυχίας ωστόσο, είναι η μεταρρυθμιστική προσπάθεια να αγγίξει την ουσία και τα πραγματικά προβλήματα, όχι την επιφάνεια.

Ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, όπως η συγκεκριμένη διαδικασία μεταρρύθμισης, έπρεπε να τύχει πιο υπεύθυνου χειρισμού. Δεδομένου ότι είναι η εξουσία που είναι πιο κοντά στους πολίτες και η πιο άμεση μορφή διοίκησης, θα ‘πρεπε οι δημότες να είναι και κοινωνοί της αλλαγής. Ας μη ξεχνάμε, άλλωστε, ότι οι δημότες έχουν αποφασίσει με δημοψηφίσματα τη δημιουργία κάποιων Δήμων. Μπορεί η λαϊκή εντολή να παρακάμπτεται; Γίνεται να καταργηθούν Δήμοι, χωρίς να ερωτηθούν οι δημότες? Επιπλέον, ενώ μιλάμε για μείωση του αριθμού των Δήμων και συνενώσεις κοινοτήτων, αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν κοινότητες που αντί να συνενωθούν με τον Δήμο που γειτνιάζουν (σε κάποιες περιπτώσεις τους χωρίζει ένα πεζοδρόμιο), ενώνονται με κοινότητες που τους χωρίζουν χιλιόμετρα.

Δείτε επίσης:  Μεταρρύθμιση ΤΑ: Η Δερύνεια δεν πρόκειται να μπει στη διαδικασία παζαρέματος

Χρειαζόμαστε καλύτερη Τοπική Αυτοδιοίκηση, όχι λιγότερη. Και η βελτίωση αυτή θα επέλθει όταν πραγματικά ενισχυθεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Στη βάση ενός βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης, με διαφανείς διαδικασίες ελέγχου και αξιολόγησης. Όταν οι χορηγίες προς τους Δήμους δεν θα είναι κουτσουρεμένες. Όταν δοθεί η δυνατότητα διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας. Όταν αποκεντρωθούν περισσότερες εξουσίες, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις της κοινωνίας. Με λιγότερη γραφειοκρατία, περισσότερη ταχύτητα, υπευθυνότητα και συνείδηση. Χρειαζόμαστε μια σύγχρονη Τοπική Αυτοδιοίκηση που να

• εγγυάται καλύτερη ποιότητα ζωής.
• προωθεί τον διάλογο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
• επιδιώκει την αποκέντρωση και την ενίσχυση των Δήμων μέσα από συνέργειες και συμπλεγματοποιήσεις υπηρεσιών.
• προωθεί την αναπτυξιακή διαδικασία, λαμβάνοντας υπόψη την κοινωνική ευημερία, τον πολιτισμό και την προστασία του περιβάλλοντος.
• στοχεύει στον διαρκή εκσυγχρονισμό δομών και πρακτικών, αλλά και στην τεχνολογική αναβάθμιση των υπηρεσιών και των εργαλείων διοίκησης

Δείτε επίσης:  Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης σε Δήμους

Με βάση πάντα τη γνώση, αλλά και τις εμπειρίες που αποκομίσαμε όλα αυτά τα χρόνια από το υφιστάμενο σύστημα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και με στόχο την ενδυνάμωση και την βελτίωση των Τοπικών Αρχών, πρέπει να δημιουργήσουμε οργανισμούς που να είναι αντάξιοι των προσδοκιών του κοινού, και με τέτοιες διοικήσεις που να μπορούν να υλοποιήσουν οι εκάστοτε εκλεγμένοι Δήμαρχοι, το πρόγραμμα με βάση το οποίο ο λαός τους ψήφισε.

Καταλήγοντας λοιπόν θέλω να τονίσω, ότι είναι πολλά ακόμη που πρέπει να συζητηθούν προτού ληφθούν οι οποιεσδήποτε τελικές αποφάσεις, τόσον για τη μεταρρύθμιση, όσον και για την όποια τροποποίηση του Περί Δήμων Νόμου.

Η Δρ Φωτούλα Χατζήπαπα είναι Δήμαρχος Λακατάμιας

In the news
Load More