Κενές Θέσεις στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας

Θέση εργασίας
Reading Time: 1 minute

Το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας στο πλαίσιο της υλοποίησης κοινωνικών του προγραμμάτων δέχεται αιτήσεις για τις πιο κάτω θέσεις:

1. Μία (1) θέση Οδηγού Λεωφορείου – Εργάτη
2. Μία (1) θέση Μάγειρα / Μαγείρισσας

Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε ειδικό έντυπο στο οποίο να αναγράφεται ευκρινώς η θέση για την οποία γίνεται αίτηση και να παραδοθούν στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο, έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν στο Δήμο Λευκωσίας μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018 και ώρα 14:00. Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται με βιογραφικό σημείωμα μαζί με όλα τα αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται για τις πιο πάνω θέσεις, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για υπηρεσία εκεί όπου απαιτείται πείρα. (Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο). Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η όποια αίτηση ενδέχεται να απορρίπτεται.

Δείτε επίσης:  Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία ο εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Προτύπων από τον CYS

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευθούν το ειδικό έντυπο αιτήσεως και τις σχετικές πληροφορίες από το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας (Λεωφ. Νικ. Φωκά 40, 1016 Λευκωσία). Έντυπα αιτήσεων διατίθενται και στην ιστοσελίδα του Δήμου Λευκωσίας www.nicosia.org.cy

Για περισσότερες πληροφορίες (όροι συλλογικής σύμβασης) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας, τηλ. 22797850, 22797854 κατά τις εργάσιμες μέρες, μεταξύ των ωρών 8:00 – 14:00.

Δείτε επίσης:  Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία ο εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Προτύπων από τον CYS

Έντυπο Αίτησης

Προκήρυξη Θέσης Οδηγού

Προκήρυξη θέσης Μάγειρα

In the news
Load More