Νέες θέσεις εργασίας στο Πολυδύναμο Λευκωσίας

Θέση εργασίας
Reading Time: < 1 minute

Το Ίδρυμα «Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας» ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για τις πιο κάτω θέσεις:

· πρόσληψη ενός εργοδοτουμένου ορισμένου χρόνου για τη θέση Λογιστικού Λειτουργού

· πρόσληψη δύο εργοδοτούμενων ορισμένου χρόνου για τη θέση Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού

Οι πιο πάνω θέσεις προορίζονται για την κάλυψη αναγκών προσωρινής φύσης που αφορούν την υλοποίηση έργων συγχρηματοδοτούμενων από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ), την Κυπριακή Δημοκρατία και το Δήμο Λευκωσίας κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020, ή/και Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα, Ταμεία Χρηματοδότησης, ή/και από Εθνικούς Πόρους, για την περίοδο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Δείτε επίσης:  Σε μια λαμπρή τελετή παρουσιάστηκε η 5η ποιητική συλλογή του Δημάρχου Γερίου

Επιπρόσθετα,

· πρόσληψη ενός ή πιθανόν δύο, αν παραστεί ανάγκη, εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου για τη θέση Βοηθού Λειτουργού Προγραμμάτων για περίοδο δεκαπέντε (15) μηνών, με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμη εννέα (9) μήνες.

Πληροφορίες για τη μισθολογική κλίμακα, τα καθήκοντα, τις ευθύνες, τα απαιτούμενα προσόντα, καθώς και το έντυπο αίτησης βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραδώσουν την αίτηση τους στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας, Λεωφ. Νικηφόρου Φωκά 40, 1016 ή να αποστείλουν την αίτηση τους μέσω ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019 και ώρα 14:00.

Δείτε επίσης:  Στον αέρα η μεταρρύθμιση Τοπικής Αυτοδιοίκησης

In the news
Load More