Οι κοινότητες Λάρνακας εναρμονίζονται με τους κανόνες προσωπικών δεδομένων

κανόνες προσωπικών δεδομένων
Reading Time: 1 minute

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Κοινοτήτων Επαρχίας Λάρνακας σε πρόσφατη συνεδρία αποφάσισε να προχωρήσει στο διορισμό Εξωτερικών Συμβούλων κυρίων Ζαχαρία Ιωάννου και Παύλου Ξενοφώντος πιστοποιημένων εκπαιδευτών / συμβούλων επιχειρήσεων με εξειδίκευση σε θέματα Διοίκησης, Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Εργατικής Νομοθεσίας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ως Υπεύθυνους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για τα Κοινοτικά Συμβούλια της

Να σημειωθεί ότι οι κύριοι Ιωάννου και Ξενοφώντος είναι επίσης Διορισμένοι Υπεύθυνοι Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για τα Κοινοτικά Συμβούλια της Επαρχίας Λευκωσίας, Λεμεσού και Πάφου έχοντας συμβάλει αισθητά μέσω ενημέρωσης και επιμόρφωσης των Κοινοταρχών, Γραμματέων και Γραφέων των Κοινοτικών Συμβουλίων στη συμμόρφωση τους σχετικά με τον Κανονισμό αλλά και τις πρόνοιες της Εργατικής Νομοθεσίας.

In the news
Load More