ΟΠΟΚ: Συντονισμένες προσπάθειες για αειφόρο ανάπτυξη

Reading Time: 5 minutes

Διακήρυξη Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου

Η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου που συνενώνει 22 ανεξάρτητες περιβαλλοντικές οργανώσεις και κινήματα τα οποία έχουν ως κύριο αντικείμενο το περιβάλλον, τον πολιτισμό και τη δημόσια υγεία, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 2019, δηλώνει ότι συνεχίζει τις συντονισμένες προσπάθειες της για άσκηση πίεσης προς κάθε κατεύθυνση για αειφόρο ανάπτυξη και θέσπιση συγκεκριμένων Στρατηγικών σε όλους τους περιβαλλοντικούς τομείς.

Το υπερκομματικό και ανεξάρτητο περιβαλλοντικό κίνημα της Κύπρου, όπως εκφράζεται μέσα από την ΟΠΟΚ διαπιστώνει ότι πέραν από το κυριότερο περιβαλλοντικό πρόβλημα του τόπου που είναι η διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας που προκάλεσε η παράνομη τουρκική εισβολή και η συνεχιζόμενη κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου με το ξεριζωμό των ανθρώπων από τις πατρογονικές τους εστίες και μια σειρά από άλλα σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα προκαλούν τις έντονες ανησυχίες των πολιτών και την αντίδραση του περιβαλλοντικού κινήματος της Κύπρου.

Σχετικά με τη χερσόνησο του Ακάμα, η ΟΠΟΚ δηλώνει ότι, ο αγώνας για προστασία και διατήρηση της περιοχής θα συνεχιστεί. Παραμένουμε κάθετα αντίθετοι με αποφάσεις της εκτελεστικής εξουσίας που οδήγησαν και οδηγούν σε νέες οικοδομικές αναπτύξεις εντός και πλησίον της προστατευόμενης περιοχής, προς όφελος των λίγων μεγαλοεπιχειρηματιών παραβιάζοντας κατάφορα τις πρόνοιες της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (92/43/ΕΟΚ) για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας όπως και της σχετικής Οδηγίας για τα Πουλιά.

Η ΟΠΟΚ απαιτεί την αναθεώρηση του αναπτυξιακού μοντέλου της Κύπρου με τρόπο ώστε να απαγορευτεί η πολιτική της μεμονωμένης κατοικίας, να αναπτυχθούν οι πυρήνες των χωριών και να προστατευτεί το φυσικό και αγροτικό περιβάλλον. Επίσης προβληματίζει σοβαρά το θέμα των ενιαίων αναπτύξεων και των ψηλών κτηρίων (πύργοι) που προωθούνται από το κράτος χωρίς να προηγηθούν Στρατηγικές Μελέτες Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον όπως αυτές απαιτούνται από την Οδηγία της ΕΕ για Σχέδια και Προγράμματα. Θεωρείται απαραίτητο να υπάρξει συντονισμός των αρμοδιοτήτων των διαφόρων φορέων που χειρίζονται ζητήματα που αφορούν αναπτυξιακά έργα έτσι ώστε η ανάπτυξη να συνάδει με την έννοια της αειφορίας. Αξιοσημείωτη είναι η ανθρώπινη επέμβαση και η άναρχη δόμηση εντός και πλησίον ευαίσθητων περιοχών, σε ζώνες προστασίας των παραλιών της Κύπρου και σε περιοχές που θα έπρεπε να προστατεύονται.

Η ΟΠΟΚ απαιτεί όπως η Κύπρος επικυρώσει άμεσα το 7ο Πρωτόκολλο της Σύμβασης της Βαρκελώνης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης, αφού είναι η μόνη χώρα από τις εφτά Ευρωπαϊκές/Μεσογειακές χώρες που δεν το έχει επικυρώσει ακόμα. Σχετική είναι και η Σύμβαση για το Τοπίο, την οποία έχει υπογράψει η Κύπρος αλλά δεν λαμβάνεται σοβαρά υπόψη σε περιπτώσεις εξέτασης αναπτυξιακών έργων. Βασικές επιπτώσεις από την υφιστάμενη πολιτική της μεμονωμένης κατοικίας και την υπέρμετρη και άναρχη οικοδομική ανάπτυξη είναι: η εξάντληση των οικοδομικών υλικών με επακόλουθο την ανάγκη για επέκταση των υφιστάμενων λατομικών μονάδων, η εισαγωγή ορυκτών καυσίμων για παραγωγή ενέργειας με αύξηση των αέριων ρύπων, η καταπόνηση του φυσικού περιβάλλοντος και η συρρίκνωση και ο κατακερματισμός των ενδιαιτημάτων πολλών φυτικών και ζωικών ειδών.

Εξάλλου, η πολιτική της μεμονωμένης κατοικίας σε συνδυασμό με την εξάπλωση της οικιστικής ανάπτυξης με τις συνεχόμενες διευρύνσεις των οικιστικών ζωνών, την πολιτική των ειδικών αναπτύξεων και την αντίστοιχη επέκταση του οδικού δικτύου έχει συρρικνώσει σε τεράστιο βαθμό το μέγεθος της εύφορης γης διαγράφοντας ζοφερό το μέλλον της γεωργικής ανάπτυξης στην Κύπρο καθιστώντας την τροφοδοσία των κατοίκων και επισκεπτών του νησιού αποκλειστική βασισμένη στις εισαγωγές. Επιπρόσθετα, οι αυξανόμενες αιτήσεις από Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης για ένταξη της εύφορης γης τους σε σχέδια αναδασμού αποσκοπούν απλά και μόνο στην χρήση τους ως οικόπεδα για ανέγερση μεμονωμένων κατοικιών.

Η φετινή πολυομβρία δεν πρέπει να οδηγήσει σε εφησυχασμό αναφορικά με το φαινόμενο της λειψυδρίας που παρατηρείται στην Κύπρο. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα των τελευταίων χρόνων, αποδεικνύουν ότι η Κύπρος είναι ήδη θύμα των κλιματικών αλλαγών. Η απερήμωση είναι περισσότερο από ορατή, ενώ διαφαίνεται και μείωση της βιοποικιλότητας, αφού πολλά είδη της χλωρίδας και της πανίδας μας απειλούνται άμεσα με εξαφάνιση ή / και εισβολή ανταγωνιστικών ξενικών μη-γηγενών ειδών.

Αυτά είναι δυστυχώς μερικά από τα επικείμενα αποτελέσματα και θα πρέπει άμεσα να υλοποιηθεί η Στρατηγική για Προσαρμογή στις Κλιματικές Αλλαγές σε όλους τους επηρεαζόμενους τομείς. Για να αντιμετωπιστεί το θέμα της απερήμωσης απαιτείται σωστός προγραμματισμός για σωστή υδατική διαχείριση με τη πάταξη των παρανόμων γεωτρήσεων, τις απαιτούμενες επιδιορθώσεις στα δίκτυα ύδρευσης αλλά και την μη-έγκριση αδειών για υδροβόρα αναπτυξιακά έργα όπως τα γήπεδα γκολφ.

Η εκπομπή των αερίων του θερμοκηπίου θα πρέπει να μειωθεί άμεσα και αυτό θα γίνει μόνο με την προώθηση της χρήσης των ΑΠΕ και ιδιαίτερα με τη χρήση της άφθονης ηλιακής ενέργειας του νησιού.

Η ΟΠΟΚ απαιτεί όπως εκπονηθεί, το συντομότερο δυνατό, Στρατηγική Μελέτη και Χωροταξικός Σχεδιασμός για την εγκατάσταση και λειτουργία Φωτοβολταϊκών και Αιολικών Πάρκων, που έπρεπε αυτά να προηγηθούν και όχι να ακολουθούν την εγκατάσταση τους.

Θεωρούμε ότι το κυπριακό κράτος θα πρέπει να ασκήσει τις κατάλληλες πιέσεις ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναθεωρήσει άμεσα το Σύστημα Εμπορίας Ρύπων (ETS), να ακυρωθούν οποιεσδήποτε διευκολύνσεις υπάρχουν σήμερα για τους ρυπαίνοντες και όλα τα έσοδα από τους ρύπους να επενδύονται σε έργα που ενισχύουν την προστασία του περιβάλλοντος.

Η ΟΠΟΚ τάσσεται υπέρ της χρήσης ΑΠΕ και της απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα και, ταυτόχρονα, τονίζει πως η πυρηνική ενέργεια δεν αποτελεί λύση, αφού εντέχνως προβάλλεται πως δεν επιβαρύνει με θερμοκηπιακά αέρια, αποκρύβοντας τα ραδιενεργά απόβλητά της.

Απαιτείται η άμεση κινητοποίηση της πολιτείας και των οργανωμένων συνόλων με τοπικές και διεθνείς δράσεις ώστε να αποτραπεί η λειτουργία του πυρηνικού εργοστασίου στην σεισμογενή περιοχή Άκκουγιου της Τουρκίας αφού οι κίνδυνοι που εγκυμονεί στην περιοχή συνιστά άμεση απειλή και για το τόπο μας. Παράλληλα, απαιτούμε την απαγόρευση δημιουργίας νέων πυρηνικών εργοστασίων με άσκηση καταλυτικών πιέσεων προς τα Ηνωμένα Έθνη, τους στρατιωτικούς συνασπισμούς και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για να συνεχιστούν οι συνομιλίες για τον περιορισμό των πυρηνικών όπλων, να θεσπιστούν νέοι κανονισμοί βάσει των οποίων θα τεθεί η απαρχή αποψίλωσης των υφιστάμενων πυρηνικών εγκαταστάσεων ανά το παγκόσμιο.

Την ίδια ώρα η ΟΠΟΚ δεν αγνοεί άλλες μεγάλες περιβαλλοντικές προκλήσεις του τόπου όπως είναι η προστασία και ευημερία των ζώων, η αγροτική και γεωργική ανάπτυξη με εφαρμογή καλών πρακτικών και προώθησης της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας και η μείωση χρήσης των πλαστικών.

Ως Κύπρος, οφείλουμε να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα για τη μείωση των πλαστικών μιας χρήσης, ώστε και με αυτό τον τρόπο να διασφαλίσουμε την περιβαλλοντική βιωσιμότητα του τόπου μας, ως ένα βασικό μέτρο ενάντια στη ρύπανση και την κλιματική αλλαγή.

Απαιτούμε από τη συντεταγμένη Πολιτεία όπως θέσει το θέμα της μείωσης στη χρήση πλαστικών στις προτεραιότητες της εθνικής ατζέντας, ώστε να τύχει αποτελεσματικότερης διαχείρισης ο τομέας μείωσης αποβλήτων. Ως περιβαλλοντικά κινήματα δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στον τομέα της διαφώτισης και της ευαισθητοποίησης των πολιτών.

**********************
Δεν υπάρχει γρήγορος και εύκολος δρόμος προς τη βιωσιμότητα. Η μετάβαση απαιτεί συλλογική προσπάθεια από τους κρατικούς φορείς χάραξης πολιτικών, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Αναμένουμε από την κυπριακή πολιτεία συγκεκριμένα μέτρα, όχι μόνο γιατί μας το επιβάλλουν με οδηγίες και κανονισμούς από έξω, από τις Βρυξέλλες ή από Διεθνείς Συμβάσεις και Πρωτόκολλα, αλλά γιατί και θεωρούμε ότι διαθέτουμε οι ίδιοι την ευαισθησία και έχουμε την περιβαλλοντική συνείδηση και πάνω απ’ όλα την αγάπη για τον Άνθρωπο .
Προς αυτή την κατεύθυνση το υπερκομματικό και ανεξάρτητο περιβαλλοντικό κίνημα της Κύπρου, όπως εκφράζεται μέσα από την ΟΠΟΚ, θα κατευθύνει τη δράση του και θα συνεχίσει να ασκεί πιέσεις. Χαιρετίζουμε κάθε προσπάθεια που αποβλέπει στην προστασία του περιβάλλοντος και καλούμε όλους, πέραν από τις οργανώσεις – μέλη μας, τον κάθε ευαισθητοποιημένο πολίτη αυτής της χώρας, όλα τα οργανωμένα σύνολα, να πορευθούν μαζί μας στον αγώνα για το περιβάλλον, στον αγώνα για αποτροπή της υποβάθμισης του περιβάλλοντος της μικρής μας πατρίδας, στον αγώνα για τη σωτηρία του Πλανήτη και της Κύπρου μας.

Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου

In the news
Load More