Ο Γιαννάκης Παπαδούρης νέος Επίτροπος Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων

Reading Time: 4 minutes

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, η τελετή διαβεβαίωσης του Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων κ. Γιαννάκη Παπαδούρη, στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Μιλώντας κατά την τελετή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «ο σημερινός διορισμός του φίλου κ.Γιαννάκη Παπαδούρη στη θέση του Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων αποτελεί υλοποίηση της απόφασης μας, για την ανάπτυξη των ορεινών περιοχών μέσα από την υιοθέτηση και την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου Στρατηγικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης.

Αναγνωρίζοντας αφενός τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ορεινές κοινότητες και αφετέρου τη δυναμική και τις προοπτικές τους, στόχος μας είναι μέσα από τον Στρατηγικό Σχεδιασμό Ανάπτυξης, οι ορεινές κοινότητες να συγκροτηθούν περιφερειακά, αναλόγως επαρχίας, ως ενιαία αναπτυξιακή οντότητα και να αναδειχθούν σε ελκυστικό τόπο διαβίωσης και δραστηριοποίησης.

Στο πλαίσιο αυτό, ο μέχρι σήμερα προσωπικός μου Σύμβουλος, φίλος Γιαννάκης Παπαδούρης, διοριζόμενος στη θέση του Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων, ύστερα και από την παραίτηση του ως κοινοτάρχης Καλοπαναγιώτη, σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς, θα αναλάβει τον συντονισμό της ετοιμασίας του Στρατηγικού Σχεδιασμού ανάπτυξης των ορεινών κοινοτήτων του Τροόδους, της ορεινής Λάρνακος και Πάφου.

Ο σχεδιασμός αυτός θα αξιολογήσει και θα λάβει υπόψη όλες τις επιμέρους μελέτες που εκπονήθηκαν κατά καιρούς, ή και νέες μελέτες που ήδη δρομολογήθηκαν και βρίσκονται προς το τέλος τους.

Ο ίδιος ο κ. Παπαδούρης, αμέσως μετά το διορισμό του ως προσωπικού μου Συμβούλου, ανέλαβε με ιδία έξοδα και ανέθεσε τον Σεπτέμβριο του 2017 την εκπόνηση της Στρατηγικής Ανάπτυξης Τροόδους στο εξειδικευμένο για την γνώση και εμπειρία στην ανάπτυξη και διαχείριση περιοχών της υπαίθρου, Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Οι πρώτες διαπιστώσεις, από τα αρχικά στάδια της εκπόνησης της εν λόγω Στρατηγικής, ανέδειξαν ενδιαφέροντα και αισιόδοξα στοιχεία για την ανάπτυξη και το μέλλον του Τροόδους. Η πρώτη μελέτη αφορά την ορεινή περιοχή Τροόδους. Ως μοντέλο θα χρησιμοποιηθεί και για την ορεινή Λάρνακας και την ορεινή Πάφου.

Στόχος είναι η υιοθέτηση Ολοκληρωμένης Πολιτικής Ανάπτυξης για την Ορεινή Κύπρο, μέσω της θεσμικής και νομικής κατοχύρωσης του όρου «ορεινότητα», κατ’ αντιστοιχία της «νησιωτικότητας», που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και άλλων αντίστοιχων προσδιορισμών που συναντώνται σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.

Με τον τρόπο αυτό, θα γίνει κατορθωτή η εξειδίκευση σχεδίων και χρηματοδοτικών προγραμμάτων, που θα αποσκοπούν στη δημιουργία ανταγωνιστικής αγροτικής οικονομίας. Προς επίτευξη τούτου θέτουμε ως βάση τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης πολιτικής γεωργικής ανάπτυξης με συγκεκριμένα μέτρα και δράσεις, την προώθηση της μεταποίησης και των ποιοτικών χαρακτηριστικών εμβληματικών αγροτροφίμων με τον παράλληλο νομικό καθορισμό της έννοιας «βιοτεχνία» και «οικοτεχνία».

Δείτε επίσης:  Στήριξη Δήμου Δερύνειας για οικονομική βοήθεια του μικρού Αντώνη

Την ίδια στιγμή, στις κατευθύνσεις των μελετητών δεν μπορεί παρά να περιλαμβάνεται δέσμη προτάσεων για αναστροφή της πληθυσμιακής αποψίλωσης.

Ως εκ τούτου, προχωρούμε στην διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης πολιτικής στήριξης και προσέλκυσης πληθυσμού με μέτρα και κίνητρα για τη διαμόρφωση συνθηκών κατοικίας, απασχόλησης και διαβίωσης.

Στόχος μας είναι επίσης η διαμόρφωση ενός προτύπου ορεινού κυπριακού τουρισμού προσαρμοσμένο στο φυσικό, πολιτιστικό και οικιστικό περιβάλλον των ορεινών περιοχών.

Λαμβάνοντας την ίδια στιγμή υπόψη τις δυσκολίες που εμφανίζονται κατά την εφαρμογή της υφισταμένης Δήλωσης Πολιτικής, έχουν διατυπωθεί σχετικές κατευθυντήριες γραμμές και προτάσεις για τις αναγκαίες προσαρμογές που απαιτούνται ειδικά στις ορεινές περιοχές, ούτως ώστε να υπάρξει μια αποτελεσματική οικιστική, πολεοδομική και χωροταξική πολιτική στο πλαίσιο μιας αειφόρου και ολοκληρωμένης ανάπτυξης.

Έχοντας πρόσθετα την πολιτική βούληση και την αποφασιστικότητα να υλοποιήσουμε τον Στρατηγικό Σχεδιασμό, ετοιμάζουμε τους μηχανισμούς για την εφαρμογή του.

Ως προς τούτο, έχει διοριστεί Διυπουργική και Καθοδηγητική Επιτροπή με αρμοδιότητα τον συντονισμό και την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Ανάπτυξης για την Ορεινή Κύπρο.

Εξαιρετικής και καθοριστικής σημασίας απόφαση για τη διαμόρφωση, ολοκλήρωση και εφαρμογή αυτής της πολιτικής, αποτελεί ο διορισμός Τεχνικών Επιτροπών και Εξειδικευμένων Ομάδων Εργασίας σε επίπεδο Υπουργείων, για διαβούλευση με την επιστημονική ομάδα κατά τον καθορισμό των σχεδίων δράσης της, πάντοτε με την παρουσία του Επιτρόπου για την Ανάπτυξη των Ορεινών Κοινοτήτων.

Δεν μπορούμε παρά να νιώθουμε δικαιωμένοι για τις ενέργειες μας αυτές, αφού για πρώτη φορά η Κυπριακή Δημοκρατία προχωρεί στην υλοποίηση Στρατηγικού Σχεδιασμού ολιστικής προσέγγισης ως ενιαίας περιφέρειας των ορεινών περιοχών Τροόδους, της ορεινής Λάρνακας και Πάφου.

Πέραν, όμως, των δικών μας ενεργειών και αποφασιστικότητας, είναι απαραίτητη η συνέργεια και η δραστηριοποίηση όλων των εμπλεκομένων φορέων, των τοπικών παραγωγικών, αναπτυξιακών, επαγγελματικών και αυτοδιοικητικών παραγόντων και γενικότερα όλων των αρμοδίων φορέων, προκειμένου σε σύντομο χρονικό διάστημα να έχουμε απτά αποτελέσματα.

Φίλε κ. Παπαδούρη, δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία ότι η μέχρι τώρα αγαστή συνεργασία που έχουμε αναπτύξει τα τελευταία χρόνια όσον αφορά το κοινό μας όραμα για την ανάπτυξη της περιοχής Τροόδους, θα ενισχυθεί περαιτέρω με την ανάληψη των νέων καθηκόντων σας.

Δείτε επίσης:  Νέο πολυμηχάνημα στο στόλο του Δήμου Πάφου

Θέλω προς τούτο θερμά να σας συγχαρώ και λαμβάνοντας υπόψη την ώθηση που δώσατε με τον σχεδιασμό σας για την ευρύτερη περιοχή Τροόδους και ιδιαίτερα της κοινότητας σας, τον Καλοπαναγιώτη, που αποτελεί πρότυπο αγροτικής ανάπτυξης, μέσα από μία καθόλα αναγνωρισμένη, οικειοθελή και ανιδιοτελή προσφορά, είμαι απολύτως βέβαιος για την επιτυχία του ομολογουμένως απαιτητικού έργου που αναλαμβάνετε.

Σας συγχαίρω και σας εύχομαι κάθε επιτυχία κάτι για το οποίο δεν έχω καμιά αμφιβολία».

Τέλος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε την ανιδιοτελή προσφορά του κ. Παπαδούρη, ο οποίος εργάζεται μόνο με το συμβολικό ποσό των 250 ευρώ τον μήνα, και αυτό λόγω της σχετικής επιβολής της κείμενης νομοθεσίας.

Από την πλευρά του ο κ. Παπαδούρης είπε, μεταξύ άλλων, ότι «η υιοθέτηση της αρχής της ορεινότητας, την οποία εγώ προσωπικά θεωρώ ως τη σημαντικότερη των αποφάσεων της Κυβέρνησης, ανοίγει τον δρόμο στην αναγνώριση της περιοχής (Τροόδους) ως μια ενιαία και ξεχωριστή αναπτυξιακή οντότητα εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Πρόσθεσε ότι οι μελετητές επισημαίνουν ότι στο Τρόοδος μπορεί να εφαρμοστεί κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο, πρόγραμμα ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης που εφαρμόζεται ήδη και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ιδιαίτερη επιτυχία.

Είπε ακόμη ότι έχει καθοριστεί η διαδικασία για την εκπόνηση της Δήλωσης Πολιτικής Τροόδους η οποία προωθείται με τη στήριξη του Υπουργού Εσωτερικών.

Ανέφερε, επίσης, ότι η οικοδόμηση της νέας ορεινής οικονομίας αποτελεί τον πυρήνα της Εθνικής Στρατηγικής Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων οι πυλώνες της οποίας περιστρέφονται γύρω από την μεταρρύθμιση στη Γεωργία, τη Μεταποίηση και τη διαμόρφωση και προώθηση ενός τουριστικού προϊόντος προσαρμοσμένου στις ιδιαιτερότητες του Τροόδους, ενώ για τον προγραμματισμό οδικών έργων για την περιοχή Τροόδους, είπε ότι οι μελετητές έχουν προτείνει την εφαρμογή δεκαετούς σχεδίου ανάπτυξης του οδικού δικτύου.

Ανάμεσα σε άλλα, ο κ. Παπαδούρης τόνισε ότι το Γραφείο του Επιτρόπου θα έχει την ευθύνη εκπόνησης, εφαρμογής, συντονισμού κα παρακολούθησης της εθνικής στρατηγικής στην κεντρική οροσειρά Τροόδους στις επαρχίες Λευκωσίας και Λεμεσού και σύντομα στην ευρύτερη περιφέρεια Τροόδους στις επαρχίες Λάρνακας και Πάφου.

Τέλος ανέφερε ότι «το πρώτο δεκαήμερα Ιανουαρίου θα είμαστε έτοιμοι να παρουσιάσουμε στο Υπουργικό Συμβούλιο το τελικό κείμενο μιας ολοκληρωμένης Εθνικής Στρατηγικής».

In the news
Load More