Ο Δήμος Αραδίππου απαντά για τη διαγραφή χρέους υδατοπρομήθειας

Αραδίππου
Reading Time: < 1 minute

Σε απάντηση προχώρησε ο Δήμος Αραδίππου αναφορικά με τα πρόσφατα δημοσιεύματα για την αποπληρωμή του οφειλόμενου ποσού υδατοπρομήθειας από το κράτος.

Αυτούσια η ανακοίνωση

Αναφορικά με δημοσιεύματα που αναφέρονται στην απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, για αποπληρωμή του οφειλομένου ποσού υδατοπρομήθειας από το κράτος, ο Δήμος Αραδίππου θα ήθελε να γνωστοποιήσει τα εξής:

Το δίκτυο υδατοπρομήθειας του Δήμου Αραδίππου αντιμετώπιζε για αρκετά χρόνια δυσεπίλυτα προβλήματα λόγω μεγάλων διαρροών νερού, τα οποία ήταν αδύνατο να τύχουν αντιμετώπισης με το υφιστάμενο προσωπικό του Δήμου.

Για αντιμετώπιση των συγκεκριμένων προβλημάτων, ο Δήμος Αραδίππου ζήτησε επανειλημμένα την παροχή εξειδικευμένης τεχνογνωσίας από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, αλλά δυστυχώς δεν υπήρξε ανταπόκριση. Επιπρόσθετα, λόγω της οικονομικής κρίσης και του μορατόριουμ προσλήψεων που επιβλήθηκε, ο Δήμος αδυνατούσε να προχωρήσει στην πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού, γεγονός το οποίο δυσχέραινε ακόμη περισσότερο την κατάσταση.

Δείτε επίσης:  Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η Έκθεση «Μνήμες Κατεχόμενης Γης»

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας είναι ο οργανισμός με το μικρότερο ποσοστό διαρροών στην Κύπρο, ο Δήμος μας αιτήθηκε τη μεταφορά του δικτύου του στο συγκεκριμένο Συμβούλιο. Το ΣΥΛ αξιολογώντας την εκτιμημένη επενδυτική αξία του δικτύου μας και τις οικονομίες κλίμακας που θα δημιουργούνταν από την ένταξη μιας τόσο μεγάλης περιοχής στο δίκτυο του, αποδέχτηκε τη σχετική πρόταση. Η σχετική εκχώρηση της διαχείρισης του νερού και του δικτύου του Δήμου (εκτιμώμενης αξίας €20 εκατομμυρίων) στο Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας, συμφωνήθηκε υπό τον όρο κάλυψης των καθυστερημένων οφειλών από το κράτος.

Δείτε επίσης:  Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η δεντροφύτευση στη Λευκωσία

Σημειώνεται ότι η ένταξη αυτή αποτέλεσε προϊόν διαπραγματεύσεων που κράτησαν πέραν των τριών χρόνων και ότι ο διακανονισμός έχει επιτευχθεί με υπόβαθρο παλαιά αντίστοιχα συμφωνητικά, όπως π.χ. την περίπτωση του Συμβούλιου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού (2011).

Η συμφωνία για τη ένταξη του δικτύου του Δήμου μας στο Σ.Υ.Λ. υπεγράφη προς δύο ετών, όμως η εφαρμογή της καθυστερεί για τεχνικούς λόγους.

In the news
Load More