Ο Δήμος Πάφου προσφέρει δυο υποτροφίες

Reading Time: 1 minute

Ο Δήμος Πάφου ανακοινώνει ότι χορηγεί δύο υποτροφίες αξίας 50% των διδάκτρων για όλα τα προγράμματα σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 στο Κολλέγιο CDA και ως εκ τούτου δέχεται αιτήσεις.

Όπως αναφέρει, δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη χορήγηση της υποτροφίας, η οποία θα ισχύσει για νεοεισερχόμενους φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, έχουν άτομα που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
Οι υποτροφίες παραχωρούνται για το πρώτο έτος σπουδών.

Δείτε επίσης:  Προχωρά η διαδικασία ανάπλασης της Μισιαούλη και Καβάζογλου

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από περιεκτικό βιογραφικό σημείωμα και ειδικό έντυπο το οποίο θα βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Πάφου, σε κλειστό φάκελο και στην ακόλουθη διεύθυνση, μέχρι την Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019, ώρα 2.00 μ.μ.

Δήμος Πάφου Τ.Θ. 60032 8100 Πάφος

Στο φάκελο να αναγράφεται η ένδειξη «Αίτηση για υποτροφίες Δήμου Πάφου στο Κολλέγιο CDA». Αιτήσεις οι οποίες θα παραληφθούν εκπρόθεσμα ή δεν θα πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, δεν θα ληφθούν υπόψη.

Δείτε επίσης:  Δραστηριότητες Δημάρχου Λεμεσού 21 - 29 Σεπτεμβρίου

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην αρμόδια Λειτουργό του Δήμου κ. Αντρη Χριστοδουλίδου – Τσαρτσάλη, τηλ. 26822854, καταλήγει ο Δ. Πάφου.

In the news
Load More