Ο Δ. Δερύνειας προχωρά σε σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας

Δήμος Δερύνειας
Reading Time: < 1 minute

Το Δημοτικό Συμβούλιο Δερύνειας, αφουγκραζόμενο τα καθημερινά προβλήματα και τις ανησυχίες των δημοτών για προστασία της Δημόσιας Υγείας αποφάσισε τη σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας με βάση το Άρθρο 45 – του Περί Δήμων Νόμου (Ν.111/1985) ως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα.

Στόχος και ρόλος της Επιτροπής Δημόσιας Υγείας είναι η συζήτηση και η προώθηση θεμάτων προς το Δημοτικό Συμβούλιο που επιβαρύνουν τη Δημόσια Υγεία ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής, της μόλυνσης του περιβάλλοντος και της συνεχούς αναβάθμισης της τεχνολογίας και της καινοτομίας.

Δείτε επίσης:  Δ. Αγλαντζιάς: Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αποκατάσταση της Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής

Ως προνοείται από το Άρθρο 45 (5) του εν λόγω Νόμου, Πρόεδρος της Επιτροπής Δημόσιας Υγείας θα είναι ο εκάστοτε Δήμαρχος και μέλη της δύνανται να είναι όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, εάν το επιθυμούν.

Ο Δήμος Δερύνειας θεωρεί ότι σε μια συμμετοχική δημοκρατία επιβάλλεται η εμπλοκή των δημοτών στην διεύθυνση και διαχείριση των διαφόρων προβλημάτων, γι’ αυτό και καλούμε τους δημότες που επιθυμούν να συμμετέχουν στην εν λόγω Επιτροπή να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Δήμου στο τηλ. 23 811000 ή μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος.

In the news
Load More