Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης ανακοίνωσε ολοκλήρωση προγράμματος για κοινοτικό κανονισμό 1025/2015

Reading Time: < 1 minute

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος ERASMUS+ του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS) με θέμα: “Engagement of Stakeholders and Management of the Active Participation of Experts and National Representatives in European, International & National Standardization Activities”

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση το όλο πρόγραμμα είχε άμεση σχέση με τις δραστηριότητες του CYS, καθώς αφορούσε στον βασικό πυλώνα δραστηριοτήτων του CYS από την έναρξη της λειτουργίας του, αναφορικά με την ενεργό συμμετοχή και αντιπροσώπευση του στην Ευρωπαϊκή και Διεθνή Τυποποίηση και τις συμβατικές του υποχρεώσεις έναντι του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1025/2015.

Δείτε επίσης:  Παραμονή Χριστουγέννων πάμε στο Radisson Blu Hotel

Διευκρινίζεται περαιτέρω ότι αφορούσε τις αρμοδιότητες των Λειτουργών Τυποποίησης του CYS που είναι υπεύθυνοι για την παρακολούθηση μεγάλου αριθμού Ευρωπαϊκών και Διεθνών τεχνικών επιτροπών τυποποίησης, την εκπαίδευση των εξωτερικών συνεργατών και των εθνικών αντιπροσώπων που συμμετέχουν ενεργά στην Ευρωπαϊκή και Διεθνή τυποποίηση και τη γενική ή εξειδικευμένη εκπαίδευση επαγγελματιών σε θέματα προτύπων και τυποποίησης.

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Ισπανικό Οργανισμό Τυποποίησης UNE (Organismo de Normalización Español) και σε αυτό συμμετείχαν δύο Λειτουργοί Τυποποίησης του CYS οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν στους τρόπους και μεθόδους εκπαίδευσης, παρακολούθησης και αξιολόγησης της συμμετοχής των Εθνικών τους Αντιπροσώπων όπως αυτές εφαρμόζονται στον φορέα υποδοχής, στην αρχική εκπαίδευση, αλλά και τη συνεχιζόμενη κατάρτισή τους, καθώς και στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους όπως τα δικαιώματα πρόσβασης στα πρότυπα, υποχρεώσεις στα διάφορα επίπεδα ψήφισης κ.α.

In the news
Load More