Πέτυχε στα οικονομικά το Συμβούλιο Κισσόνεργας, πάνω από 1εκ. το πλεόνασμα πενταετίας

Reading Time: 2 minutes

Εφαρμόζοντας σχετική απόφαση του Συμβουλίου, και στα πλαίσια της διαφάνειας που εφαρμόζει, το Κ.Σ. Κισσόνεργας έχει προβεί σε πλήρη αξιολόγηση των οικονομικών αποτελεσμάτων της πενταετίας 2012-2016 και στην δημοσιοποίηση τους.

Σε ανακοίνωση του o Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Κισσόνεργας Γιώργος Στυλιανού αναφέρει ότι, το λογιστικό τμήμα έχει προβεί σε αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης καταγράφοντας την κατάσταση που έχει παραλάβει το νυν κοινοτικό συμβούλιο το 2012 σε σύγκριση με αυτή που θα παραδώσει το 2017, ειδικά σε ότι αφορά τα δάνεια και οικονομικές υποχρεώσεις, και έχει ετοιμάσει τεκμηριωμένη αναφορά και αναλύσεις με όλα τα παραστατικά τα οποία έχουν παρουσιαστεί στην τελευταία συνεδρία του συμβουλίου.

Παρουσίαση Οικονομικής Αξιολόγησης  πενταετίας 2012-2016

Δείτε επίσης:  Συνεργασία Δήμου Λευκονοίκου - Παν. Κύπρου: Η Ιστορία που πρέπει να γραφτεί

Η αξιολόγηση των οικονομικών  αποτελεσμάτων 2012-2016 καταδεικνύει ότι το πρόγραμμα οικονομικής εξυγίανσης που έχει εφαρμόσει το Συμβούλιο Κισσόνεργας πέτυχε πλήρως, αφού όχι μόνο αποφεύχθηκε η πτώχευση, αλλά καταβάλλονταν κανονικά οι δόσεις των δανείων και οι οικονομικές υποχρεώσεις της Κισσόνεργας έχουν μειωθεί κατά περίπου Τριακόσιες Πενήντα Επτά Χιλιάδες ευρώ (€357,000).

Οι οικονομικές υποχρεώσεις της Κισσόνεργας, έχουν μειωθεί από τα περίπου  τρία εκατομμύρια οκτακόσιες ενενήντα χιλιάδες (€3,890,000) που παρέλαβε το υφιστάμενο συμβούλιο, στα περίπου τρία εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες (€3,537,000) που θα παραδώσει.

Συνολικά το Κ.Σ. Κισσόνεργας είχε πλεόνασμα πενταετίας, περίπου ένα εκατομμύριο διακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες €1,237,000, σε αντίθεση με το έλλειμμα που παρουσίασε το προηγούμενο συμβούλιο στην πενταετία 2007-2011 που ξεπερνούσε τις οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες €850,000.

Δείτε επίσης:  Ο τίτλος “Ευρωπαϊκή πόλη αθλητισμού 2020” πάει Λεμεσό

Το πλεόνασμα χρησιμοποιήθηκε  αποκλειστικά για την πληρωμή δανείων και λοιπών οικονομικών υποχρεώσεων και συμβάσεων του Συμβουλίου, ενώ όλα τα έργα στην Κισσόνεργα υλοποιήθηκαν με διάφορα κονδύλια επιχορηγήσεων.

Τα οικονομικά αποτελέσματα της πενταετίας χαρακτηρίζονται αρκετά επιτυχημένα, δεδομένης της  διαπιστωμένης τραγικής οικονομικής κατάστασης και του υπερδανεισμού που είχε κάνει το προηγούμενο Κοινοτικό Συμβούλιο.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα ότι μόνο για τα δάνεια έχουν πληρωθεί  συνολικά  περίπου €770,000, από τα οποία οι €640,000 είναι τόκοι, ενώ μόνο κατά  €130,000 έχουν μειωθεί τελικά τα δάνεια μας!

Άξιο αναφοράς είναι επίσης το γεγονός ότι το νυν Κοινοτικό Συμβούλιο Κισσόνεργας δεν έχει κάνει ούτε ένα Σεντ δάνειο.

In the news
Load More