Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού: Πρότυπα Τουρισμού και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Reading Time: 2 minutes

Γράφει η Μαριλένα Νικολάου

Σε μια χώρα όπως η Κύπρος η οποία αποτελεί προσφιλή τουριστικό προορισμό, ο τομέας του Τουρισμού αποτελεί αναμφίβολα πρώτης προτεραιότητας δραστηριότητα η οποία χρήζει διαρκούς ανάπτυξης και βελτίωσης. Ιδιαίτερα στη χώρα μας, όπου ο τουρισμός κατέχει κεντρική θέση για την οικονομική ανάπτυξή της, είναι σημαντικό να διατηρούμε σε εξαιρετική ποιότητα το τουριστικό προϊόν μας.

Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού η οποία γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 27 Σεπτεμβρίου, γίνεται αναφορά στο εντυπωσιακό τυποποιητικό έργο που επιτελείται τα τελευταία χρόνια τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε Διεθνές επίπεδο Τυποποίησης στον εν λόγω τομέα.

Ο τουρισμός βρίσκεται σε άνθηση, με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται σημαντικές ευκαιρίες ώστε να συμβάλει σημαντικά στη βιώσιμη ανάπτυξη. Η 27η Σεπτεμβρίου είναι η ημέρα που πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή στον τρόπο με τον οποίο ο τουρισμός μέσω των προτύπων μπορεί να βελτιώσει τον κόσμο μας.

Πέρυσι, 1.2 δισεκατομμύρια ταξιδιώτες ταξίδεψαν, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών, και ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί σε 1.8 δισεκατομμύρια έως το 2030. Ο διεθνής τουρισμός αποφέρει επίσης σημαντικά οικονομικά οφέλη σε πολλές χώρες, πολλές μάλιστα εξαρτώνται από αυτόν.

Η Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού σκοπό έχει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη συμβολή που δύναται να έχει ο τουρισμός στη βιώσιμη ανάπτυξη. Το θέμα του τρέχοντος έτους, ο «Τουρισμός και η ψηφιακή μετεξέλιξη του», υπογραμμίζει τη σημασία των ψηφιακών τεχνολογιών στον τομέα του τουρισμού και του τρόπου με τον οποίο οι χώρες και οι αρμόδιες υπηρεσίες μπορούν να αναβαθμίσουν το τουριστικό τους προϊόν για να είναι πιο ελκυστικό και να συνάδει ταυτόχρονα με τον σύγχρονο τρόπο ζωής.

Τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα στηρίζουν την καινοτομία και την τεχνολογία, παρέχοντας μια κοινή γλώσσα και συμφωνημένες βέλτιστες πρακτικές ώστε να αποφεύγεται η ‘’ανακάλυψη’’ του τροχού, απελευθερώνοντας έτσι πολύτιμο χρόνο και πόρους για δημιουργικότητα και εφευρετική εργασία.

Επιπλέον, το χαρτοφυλάκιο του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO) καλύπτει μια σειρά προτύπων που χρησιμεύουν ως σημαντικά εργαλεία για να βοηθήσουν τους βασικούς συντελεστές της τουριστικής βιομηχανίας να αυξήσουν τη συμβολή τους στην αειφόρο ανάπτυξη. Πρόκειται για πρότυπα της τεχνικής επιτροπής ISO/TC 228, του τουρισμού και των συναφών υπηρεσιών. Ένα παράδειγμα είναι η τεχνική προδιαγραφή ISO/TS 13811, Τουρισμός και συναφείς υπηρεσίες — Κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη περιβαλλοντικών προδιαγραφών για τις εγκαταστάσεις καταλυμάτων, που βοηθά στη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων των τουριστικών καταλυμάτων στο φυσικό περιβάλλον.

Τα πρότυπα συμβάλλουν σε ένα καλύτερο αύριο και προσφέρουν ποιότητα, ασφάλεια και αξιοπιστία. Η εν λόγω Διεθνή Τεχνική Επιτροπή συμβάλλει με 18 Πρότυπα της στην εφαρμογή των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Συγκεκριμένα, τα 18 αυτά πρότυπα τα οποία εκπονήθηκαν από την ISO/TC 228, συμβάλλουν στους πιο κάτω στόχους βιώσιμης ανάπτυξης:

8: Αξιοπρεπής Εργασία και Οικονομική Ανάπτυξη

9: Βιομηχανία, Καινοτομία και Υποδομές

10: Λιγότερες Ανισότητες

11: Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες

12: Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή

14: Ζωή στο Νερό

15: Ζωή στη Στεριά

Η Επιτροπή ασχολείται επί του παρόντος και με άλλα σημαντικά πρότυπα που συμβάλλουν άμεσα στην αειφόρο ανάπτυξη στον τομέα του τουρισμού.

Σ’ αυτά συγκαταλέγονται:

• ISO 21902- Προσβάσιμος Τουρισμός για όλους – Απαιτήσεις και Εισηγήσεις
• ISO 21401 — Τουρισμός και συναφείς υπηρεσίες — Σύστημα διαχείρισης της βιωσιμότητας για τις εγκαταστάσεις στέγασης — Απαιτήσεις
• ISO 20611 —Τουρισμός Περιπέτειας— Ορθές πρακτικές για τη βιωσιμότητα — Απαιτήσεις και συστάσεις
• ISO 21416, Υπηρεσίες καταδύσεων αναψυχής — Απαιτήσεις και κατευθύνσεις σχετικά με βιώσιμες πρακτικές σε ερασιτεχνικές καταδύσεις

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα πρότυπα ISO για τον τουρισμό, με τη βοήθεια του πιο κάτω βίντεο: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=zDkaM4-foQg

Πηγή: ΙSO

Η Μαριλένα Νικολάου εργάζεται στον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS) ως Λειτουργός Διοίκησης και Διεθνών Σχέσεων.

In the news
Load More