Παρουσίαση κατασκευής αντλιοστασίων στη Λάρνακα

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ S8 Το Έργο αφορά την κατασκευή αντλιοστασίου ομβρίων υδάτων και μικρού μήκους δικτύου ομβρίων υδάτων. Κατασκευάστηκε στην περιοχή ανατολικά της Λεωφόρου Αλέξανδρου Παναγούλη και βόρεια της Λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού, στη Λάρνακα και εξυπηρετεί περιοχή πέριξ του αντλιοστασίου. Η περιοχή διαχρονικά, κατά την διάρκεια της χειμερινής περιόδου, με τις πρώτες βροχές παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα πλημμυρών … Continue reading Παρουσίαση κατασκευής αντλιοστασίων στη Λάρνακα