Πολυδύναμο Λευκωσίας: Ο ακούραστος και αθόρυβος εργάτης της Πρωτεύουσας

Πολυδύναμο Λευκωσίας
Reading Time: 3 minutes

Το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας, αποτελεί οργανισμό ιδιωτικού δίκαιου, ο οποίος συστάθηκε, για να σχεδιάζει και να υλοποιεί την κοινωνική πολιτική του Δήμου Λευκωσίας. Οι δήμοι, στην Κύπρο, ως γνωστό, προς το παρόν, δεν έχουν την αρμοδιότητα της κοινωνικής πολιτικής και για το λόγο αυτό, κάποιοι δήμοι ίδρυσαν τέτοιου είδους οργανισμούς για να προσφέρουν βοήθεια σε όσους πραγματικά την χρειάζονται, διασφαλίζοντας παράλληλα τις απαραίτητες χρηματοδοτήσεις για να φέρουν εις πέρας την αποστολή τους. Η βοήθεια που προσφέρει, στις ευάλωτες ομάδες και στην κοινωνία γενικότερα, ένας τέτοιος οργανισμός μέσα από τις διάφορες δράσεις του, είναι ανεκτίμητης αξίας, όπως θα διαπιστώσουμε πιο κάτω.

Το συγκεκριμένο κέντρο, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου έχει αναλάβει το σύνολο της κοινωνικής πολιτικής του δήμου Λευκωσίας.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του υλοποιεί προγράμματα κοινωνικής ένταξης, που απευθύνονται σε ευάλωτες, κυρίως, ομάδες του πληθυσμού, αλλά και σε όλους τους δημότες της Λευκωσίας. Στις ευάλωτες ομάδες ανήκουν παιδιά, οικογένειες, γυναίκες, μονογονεϊκές οικογένειες, πολύτεκνες οικογένειες, άνεργοι, άτομα της τρίτης ηλικίας και μετανάστες. Τα προγράμματα του κέντρου έχουν ως στόχο, τόσο την φροντίδα των ηλικιωμένων, των παιδιών και των μεταναστών, όσο και τη βοήθεια και τη στηρίξει των ατόμων αυτών.

Το προσωπικό του πολυδύναμου

Το πολυδύναμο είναι στελεχωμένο με τέσσερα άτομα επιστημονικού προσωπικού, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, κοινωνιολόγοι. Η διευθύντρια του κέντρου, κα. Ρούλα Γεωργοπούλου είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό των προγραμμάτων και μαζί με τα υπόλοιπα μέλη υλοποιούν τα προγράμματα αυτά.

Τα τέσσερα αυτά άτομα είναι πολύ λίγα, για να καλύψουν τόσο μεγάλες ανάγκες και έτσι το πολυδύναμο, συνεργάζεται με επιπλέον 100 περίπου άτομα, τα οποία υλοποιούν τις ωριαίες και εβδομαδιαίες δράσεις του. Τα άτομα αυτά είναι συνοδοί, δασκάλες εκπαιδευτές, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, εκπαιδευτές τέχνης, γυμναστές, νηπιαγωγοί κλπ. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στις δράσεις του κέντρου συμμετέχουν και πολλοί εθελοντές και φοιτητές.

Επιπλέον, στο πολυδύναμο εργάζονται και άλλα 14 άτομα, ως εργατικό και βοηθητικό προσωπικό, για τις καθημερινές δραστηριότητες στο κέντρο.

Χρηματοδότηση

Στο κέντρο, σήμερα, λειτουργούν προγράμματα, τα οποία χρηματοδοτούνται από τις υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας του κράτους, το υπουργείο παιδείας, τα ευρωπαία κονδύλια, τα ταμεία ασύλου μετανάστευσης και ένταξης και τα νορβηγικά ταμεία. Σημειώνεται ότι παλαιότερα υπήρχαν χορηγίες και από το ευρωπαϊκό κοινωνικο ταμείο, ενώ πολύ σύντομα, αναμένονται από τα διαρθρωτικά ταμεία. Επίσης, χρηματοδοτήσεις γίνονται από ιδιώτες και μέσω φιλανθρωπικών εκδηλώσεων.

Οι Δράσεις του Πολυδύναμου Κέντρου

Ηλικιωμένοι

Το πολυδύναμο κέντρο προσφέρει καθημερινή φροντίδα σε ηλικιωμένους, οι οποίοι μεταφέρονται με ιδιωτικό λεωφορείο στο κέντρο, όπου λαμβάνουν πρόγευμα, γεύμα και απολαμβάνουν υπηρεσίες όπως διάφορες δραστηριότητες, εκδρομές, φυσιοθεραπεία κλπ. Σημειώνεται, ότι προσφέρεται και κατ’ οίκον φροντίδα στα άτομα αυτά από φροντιστές.

Παιδιά

Μετά τη λήξη της σχολικής περιόδου, το κέντρο δέχεται για φροντίδα τα παιδάκια της περιοχής, τα οποία φροντίζει να τα παραλαμβάνει από τα δημοτικά σχολεία όταν οι γονείς τους εργάζονται. Στα παιδάκια αυτά παρέχεται γεύμα, διαβάζουν με τη βοήθεια δασκάλας και απασχολούνται μέχρι τις 6 το απόγευμα με ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Υπογραμμίζεται, ότι το κέντρο λειτουργεί και κατά τη διάρκεια των σχολικών διακοπών, από τις 7 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα.

Το πολυδύναμο έχει επεκταθεί σε διάφορα δημοτικά σχολεία της περιοχής, στο Δημοτικό Σχολείο Χατζηγεωργάκης Κορνέσιος ολόχρονα και το καλοκαίρι στον Άγιο Ανδρέα και στους Αγίους ομολογητές. Επιπρόσθετα, τα καλοκαίρια, το κέντρο λειτουργεί ειδικό σχολείο στο ειδικό σχολείο Αγλαντζιάς, μετά από ανάθεση του Υπουργείου Παιδείας με σχετική χρηματοδότηση. Τέλος, μαζί με το ειδικό σχολείο, σε δέκα δημοτικά σχολεία της περιοχής, διοργανώνονται εκπαιδευτικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές δραστηριότητες, για όλους τους δημότες χωρίς κριτήρια και με πολύ χαμηλό κόστος.

Οικογένειες

Για τις οικογένειες, στο πολυδύναμο κέντρο λειτουργεί συμβουλευτικό κέντρο, το οποίο παρέχει δωρεάν υπηρεσίες σε όλους τους δημότες, ανεξαιρέτως. Πιο συγκεκριμένα, παρέχεται ατομική συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική στήριξη με ειδικούς ψυχολόγους, επιστήμονες και μεταπτυχιακούς συνεργάτες με επιστημονική εποπτεία, οι οποίοι στέλνονται από ακαδημαϊκά ιδρύματα.

Μετανάστες

Πολύ σημαντικός και κρίσιμος τομέας του πολυδύναμου είναι το μεταναστευτικό. Ο δήμος Λευκωσίας έχει πολύ υψηλά ποσοστά μεταναστών, για αυτό έχει αναπτύξει δράσεις για την κοινωνική τους ένταξη. Έτσι αναλαμβάνει να φροντίζει τα παιδιά των μεταναστών και μέσα από ειδικά διαμορφωμένα προγράμματα προσπαθεί να διατηρήσει την πολιτιστική τους ταυτότητα. Ταυτόχρονα, αναλαμβάνει να εκπαιδεύσει και τους γονείς, παρέχοντας τους μαθήματα ελληνικής γλώσσας, κυπριακής κουλτούρας και κυπριακού πολιτισμού.

Σημειώνεται, ότι στην πλατεία Σολωμού, λειτουργεί γραφείο δικτύωσης, από το οποίο μπορούν να λάβουν πληροφόρηση για όλες τις υπηρεσίες του δήμου Λευκωσίας.

Μελλοντικές δράσεις

Ακριβώς απέναντι, από το πολυδύναμο, αναμένεται να λειτουργήσει ένα νέο κέντρο φροντίδας και απασχόλησης παιδιών ηλικίας 5 έως 12 ετών και παράλληλα θα ξεκινήσει τη λειτουργία του και ένας παιδοκομικός σταθμός για παιδάκια 2 έως 5 ετών, μαζί με την υπηρεσία κατ’οίκον φροντίδας βρεφών και νήπιων.

Πολύ σύντομα θα λειτουργήσει, επίσης, και το solidarity Centre, το οποίο θα αποτελεί κέντρο αλληλεγγύης, με στόχο τη δημιουργία ενός δικτύου ενημέρωσης και συγκέντρωσης όλων των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας που στεγάζονται στο δήμο Λευκωσίας. Το κέντρο αυτό, θα προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες, ψυχοκοινωνική στήριξη, νομικές συμβουλές και υπηρεσίες όπως και συμβουλές για λογιστικά οικογενειακά θέματα. Θα εστιάσει επίσης, στην ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η διευθύντρια του κέντρου, κα. Ρούλα Γεωργοπούλου μιλώντας στην aftodioikisi «η απασχόληση για εμάς είναι πρόκληση για το μέλλον. Τόσο η απασχόληση, όσο και η ενασχόληση με την επιχειρηματική δράση».

In the news
Load More