Στα σκαριά το 1ο Σχέδιο διαχείρισης πλημμυρών

Σχέδιο διαχείρισης πλημμυρών
Reading Time: 2 minutes

Το Υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων προωθεί τις διαδικασίες που απαιτούνται, από την σχετική ευρωπαϊκή οδηγία, με στόχο την κατάρτιση και την εφαρμογή του 1ου Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας στον τόπο μας, το οποίο θα περιλαμβάνει συνολικά 38 μέτρα. Η ευρωπαϊκή οδηγία για τις πλημμύρες είναι η νομοθεσία που προνοεί την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων από τέτοια καιρικά φαινόμενα. Έχουν καταγραφεί 19 Περιοχές Δυνητικού Σημαντικού Κινδύνου Πλημμύρας-ΔΣΚΠ.

Καταγράφηκαν 19 περιοχές που κινδυνεύουν από τέτοια καιρικά φαινόμενα

Στα πλαίσια του προαναφερόμενου σχεδιασμού προωθούνται από το Υπουργείο Εσωτερικών δύο διαγωνισμοί, για την επιλογή ιδιωτικών γραφείων μελετητών, για την εκπόνηση δύο αντίστοιχων μελετών, του 1ου Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας. Πρόκειται για τις μελέτες με θέμα «Βελτίωση του μηχανισμού καταγραφής και αποτίμησης ζημιών από πλημμύρες» και «Μελέτη για την διάθεση ομβρίων υδάτων ιδιοκτητών σε απορροφητικούς λάκκους».

Δείτε επίσης:  Υπουργικό: Αύξηση στο επίδομα χαμηλοσυνταξιούχων κατά 19 εκ. ευρώ

Αυτά αναφέρονται, μεταξύ άλλων, σε απαντητική επιστολή του Υπουργού Εσωτερικών, Κωνσταντίνου Πετρίδη, (12.9.2019) σε ερώτηση της βουλευτού του ΔΗΣΥ Λάρνακας, Αννίτας Δημητρίου, αναφορικά με τους κρατικούς σχεδιασμούς προς αντιμετώπιση των πλημμυρών.

Όπως αναφέρει το Υπουργείο Εσωτερικών τα μέτρα διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες: οριζόντια και ειδικά. Τα οριζόντια στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων πλημμύρας και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, πρακτικές, πρωτόκολλα και διαδικασίες, νομοθετικές ρυθμίσεις κ.τλ. που αφορούν την πρόληψη, διαχείριση και αντιμετώπιση των κινδύνων πλημμύρας όπως, υποχρεωτική τακτική συντήρηση των συστημάτων διαχείρισης όμβριων υδάτων, υποχρεωτική εξασφάλιση άδειας για αναπτύξεις και κατασκευές σε περιοχές που είτε γειτνιάζουν με υδατορέματα είτε διασχίζονται από υδατορέματα.

Τα ειδικά μέτρα στοχεύουν την ελαχιστοποίηση των κινδύνων πλημμύρας στην κάθε μία από τις 19 περιοχές που έχουν αναγνωριστεί ως Περιοχές Δυνητικού Σημαντικού Κινδύνου Πλημμύρας-ΔΣΚΠ, λαμβανομένων υπόψη των χαρακτηριστικών κάθε αντίστοιχης λεκάνης ή υπολεκάνης απορροής ποταμού. Τα ειδικά μέτρα εκτός του μέτρου που αφορά στην ετοιμασία του Σχεδίου δράσης αντιμετώπισης της κινδύνων πλημμύρας για κάθε μία από τις 19 περιοχές ΔΣΚΠ, θα πρέπει να περιλαμβάνουν διορθωτικά μέτρα όσον αφορά τις υπάρχουσες πρακτικές και τις υφιστάμενες συνθήκες οι οποίες ενδέχεται να αυξάνουν τους κινδύνους πλημμύρας εντός της κάθε μιας από τις 19 περιοχές.

Δείτε επίσης:  Α. Κυπριανού: Σε τραγική εικόνα οι κυβερνητικοί οικισμοί

Τα προτεινόμενα οριζόντια και ειδικά μέτρα θα συμπεριλαμβάνουν δράσεις που αφορούν τα εξής: έγκαιρη προειδοποίηση, ανταπόκριση και αποκατάσταση πληγέντων περιοχών, αντιπλημμυρικά έργα, πράσινες υποδομές, διαχείριση αποθηκευτικής ικανότητας ταμιευτήρων για ανάσχεση, φυσική ανάσχεση, ελεγχόμενο πλημμύρισμα επιλεγμένων περιοχών, αποκατάσταση κοίτης ποταμών και παρόχθιων ζωνών βελτίωση της ικανότητας φυσικής ανάσχεσης, συντήρηση υφιστάμενων υποδομών, διαχείριση και έλεγχος παράνομων επιχωματώσεων και απορρίψεων άχρηστων αντικειμένων εντός των ποταμών.

Ειδική έμφαση θα δοθεί σε μέτρα διαχείρισης κινδύνου πλημμυρών σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις και βιομηχανικές περιοχές όπου οι πλημμύρες ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές.

In the news
Load More