Στη Βουλή τα προβλήματα σχολείων απομακρυσμένων κοινοτήτων

Reading Time: 2 minutes

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας θα συζητήσει εκ νέου, σε δύο μήνες, το θέμα των δυσκολιών που υπάρχουν στην εύρυθμη λειτουργία των σχολείων Αγρού, Σολέας, Λεμύθου, Ομόδους και Κάτω Πύργου Τηλλυρίας, αφού ετοιμαστεί από το Υπουργείο Παιδείας πρόταση διαχείρισης και επίλυσης των προβλημάτων με στόχο να διασφαλιστεί από την πολιτεία ότι οι μαθητές των απομακρυσμένων περιοχών τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης στο δικαίωμα της εκπαίδευσης και ότι τους παρέχονται ίσες ευκαιρίες.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας Κυριάκος Χατζηγιάννης είπε ότι η υπηρεσία της Βουλής θα κωδικοποιήσει τις εισηγήσεις και τις προτάσεις που διατυπώθηκαν κατά τη συνεδρία και θα τις διαβιβάσει στο Υπουργείο Παιδείας για να μελετήσει δέσμη μέτρων και να ετοιμαστεί στρατηγικό σχέδιο για την Τηλλυρία.

Κατά τη συνεδρία, εκπρόσωποι των κοινοτήτων και των γονέων ζήτησαν όπως παρασχεθούν στους μαθητές των κοινοτήτων αυτών προνόμια, όπως η απαλλαγή τους από την καταβολή κομίστρου, η μοριοδότηση τους από τα Πανεπιστήμια, καθώς δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν φροντιστήρια, και να δημιουργηθούν είτε κλάδοι σε επίπεδο τεχνικής εκπαίδευσης, είτε ανώτερες ή πανεπιστημιακές σχολές στην περιοχή τους, οι οποίες να συνάδουν με τις δραστηριότητες των κοινοτήτων αυτών.

Επίσης, αναφέρθηκε ότι στα σχολεία των κοινοτήτων αυτών υπηρετούν πρωτοδιόριστοι καθηγητές, οι όποιοι εφόσον πάρουν την μοριοδότηση επιστρέφουν στα αστικά κέντρα. Έγινε εισήγηση όπως επανέλθει το επίδομα ενοικίου προς τους καθηγητές που υπηρετούν στις απομακρυσμένες περιοχές.

Σε δήλωση μετά τη συνεδρία ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας ανέφερε ότι η πολιτεία πρέπει να διασφαλίσει το δικαίωμα στην εκπαίδευση των μαθητών στις απομακρυσμένες περιοχές στην ίδια βάση με αυτούς των αστικών κέντρων.

Ο κ. Χατζηγιάννης ανέφερε ότι η φθίνουσα πληθυσμιακή αναλογία των κοινοτήτων αυτών έχει αποτέλεσμα σιγά – σιγά να κλείνουν τάξεις και σχολεία, προσθέτοντας πως το πρόβλημα δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί αποσπασματικά.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας είπε ότι σε δύο μήνες το Υπουργείο Παιδείας θα επανέλθει στην Επιτροπή για να παρουσιάσει δέσμη μέτρων ή και στρατηγικό σχέδιο για την Τηλλυρία.

Στην παρατήρηση ότι οι κάτοικοι των κοινοτήτων αυτών δεν ζητούν ίση αλλά προνομιακή μεταχείριση των μαθητών, όπως η μοριοδότηση, ο κ. Χατζηγιάννης είπε πως η μοριοδότηση είναι εκτός συζήτησης, αλλά ανέφερε ότι μπορεί να συζητηθεί η ίδρυση σχολών και τμημάτων που να συνάδουν με τις δραστηριότητες των περιοχών.

Ο κ. Χατζηγιάννης είπε ενώπιον της Επιτροπής ότι η αναλογία μαθητή ανά εκπαιδευτικό στα σχολεία αυτών των κοινοτήτων είναι μικρότερη των φροντιστηρίων. Ανέφερε πως στο Γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου η αναλογία μπορεί να είναι και ένας καθηγητής ανά μαθητή και θα πρέπει να διερευνηθούν οι λόγοι για τους οποίους το αποτέλεσμα της διδασκαλίας αυτής δεν είναι το αναμενόμενο.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Άντρος Καυκαλιάς ανέφερε πως αντί λόγω των ιδιαιτεροτήτων των κοινοτήτων αυτών να υπάρχει καλύτερη μέριμνα για αυτά τα σχολεία, η πολιτεία φαίνεται να τα έχει ξεχάσει. Πρόσθεσε ότι λείπει ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός που πρέπει να ενταχθεί στην αντιμετώπιση του δημογραφικού και τη στήριξη – ανάπτυξη της υπαίθρου.
ΚΥΠΕ

In the news
Load More